Tillbaka

Premenstruella besvär

Premenstruella besvär kan handla om t.ex. nedstämdhet och ångest, humörsvängningar, sömnstörningar och fysiska symptom såsom bröstspänning och huvudvärk.

Det som kännetecknar premenstruella besvär är att de är tydligt kopplade till var i menscykeln man befinner sig, och försvinner när mensen kommer eller under mensens första dagar.

Vi hjälper dig med bedömning och eventuell behandling.

Logga in och sök vård