Så funkar ett digitalt vårdbesök
Svara på frågor om dina besvär.
Fyll i din hälsoprofil.
Starta ditt besök.
Få hjälp av vår vårdpersonal.
Betala efter besöket.
Patientavgift för ett läkarbesök
100 kr
Kostnadsfritt för barn (0 - fyller 19 i år) och äldre (över 84 år).
Frikort gäller.
Observera att kostnaden kan ändras om du behöver träffa annan vårdpersonal än förväntat eller komma på återbesök.

Huvudvärk hos barn

Huvudvärk hos barn är mycket vanligt och kan bero på flera olika saker. Smärtan beror ofta på så kallad spänningshuvudvärk, migrän eller en infektion. Det finns effektiv behandling för olika besvär som orsakar huvudvärk.

Orsak och symptom vid huvudvärk hos barn

​Huvudvärk är mycket vanligt och kan bero på flera olika saker. Huvudvärk hos barn är mest vanligt förekommande i åldrarna 6 år och uppåt, men förekommer även ofta hos barn mellan 1 och 6 år. Huvudvärken kan variera sett till hur den känns och var i huvudet smärtan uppstår.

Orsaken till huvudvärk kan till exempel vara att barnet har slagit i huvudet, att hen har druckit för lite vätska eller ansträngt sig för mycket.

Huvudvärk kan också bero på andra saker. Spänningshuvudvärk är en mycket vanlig form av huvudvärk hos barn och småbarn. Smärtan känns ofta i pannan och vid tinningarna och kan bland annat bero på oro, sömnbrist och stress. För de flesta barn går denna typ av huvudvärk över efter någon dag, men för vissa kan besvären vara återkommande.

Symptomen av spänningshuvudvärk är väldigt lika de som förekommer vid migrän, som är ett tillstånd som också kan förekomma hos barn. Migrän innebär att barnet regelbundet får besvär med kraftig huvudvärk som varar i några timmar. Migrän hos barn kan också ge upphov till illamående, kräkningar och ljuskänslighet. Troligen orsakas migrän av stressrelaterade faktorer.

Huvudvärk kan bero på att barnet har fått en infektion, exempelvis en förkylning. Smärtan i huvudet förekommer då ofta i samband med andra symptom, såsom feber, halsont och snuva.

Bihåleinflammation är en sjukdom där huvudvärk är ett mycket framträdande symptom och smärtan brukar då kännas i pannan, i kinderna och bakom ögonen. Bihåleinflammation förekommer sällan före 6 års ålder.

Huvudvärk kan i mycket sällsynta fall vara ett av symptomen för hjärnhinneinflammation, vilket kan vara ett mycket allvarligt tillstånd. Andra vanligt förekommande symptom är då feber, illamående, kräkningar och att barnet har ont i eller är stel i nacken. ​

När ska jag söka vård?

​Om ditt barn eller din bebis besväras av återkommande huvudvärk eller om hen har en huvudvärk som inte går över, ska du söka vård. Du är välkommen att söka vård online hos Min Doktors läkare.

Om ditt barn eller din bebis har kraftig huvudvärk och samtidigt har försämrat allmäntillstånd, hög feber, trötthet, har nackont eller är stel i nacken, ska du söka akut vård. Du ska också söka akut vård för ditt barn om hen har huvudvärk och i samband med detta är svår att kontakta eller om hen slagit i huvudet och smärtan inte går över. ​

Behandling

​Behandling av huvudvärk beror helt på vad som orsakar besvären. I de flesta fall går besvären över av sig själva och det behövs då ingen behandling.

Det kan ibland behövas smärtlindrande medicin. Du kan själv köpa sådan på apoteket. Vid besvär som är regelbundna och återkommande, såsom migrän, kan det behövas behandling i form av andra typer av medicin.

Prata med en läkare, om du undrar vilken behandling ditt barn eller spädbarn kan få vid huvudvärk. ​

Skärmdumpar av Min Doktors mobila app
Min Doktors app – din vårdcentral i mobilen
Tryggt och säkert med BankID
Recept direkt i appen
Över 3 miljoner patientbesök
4,8 av 5 betyg på App Store
Ladda ner appen

Vad kan jag göra själv?

​Om ditt barn besväras av huvudvärk, är det viktigt att du försöker ta reda på hur huvudvärken känns och var i huvudet smärtan uppstår. Detta kan ofta ge en indikation om vad huvudvärken beror på.

Småbarn i 1- till 4-årsåldern har ibland svårt att beskriva hur smärtan känns och var den uppstår. För barn i 5- till 6-årsåldern och uppåt är det ofta lättare att förklara hur vissa symptom känns. Om det är en smitta som orsakar huvudvärken, till exempel en förkylning, är det oftast lätt att identifiera orsaken, eftersom andra symptom brukar förekomma i samband med huvudvärken.

Om huvudvärken är återkommande, kan det vara bra att försöka hitta orsaken till besvären. Det kan möjligtvis vara något i barnets vardag som ger upphov till besvären, till exempel stress, oro, sömnsvårigheter eller dåligt vätskeintag. ​

När kan Min Doktor hjälpa?

Om ditt barn besväras av huvudvärk och du undrar vad det kan bero på, är du välkommen att konsultera Min Doktor. Hos Min Doktor arbetar läkare, sjuksköterskor, barnmorskor, fysioterapeuter och psykologer. Du som är vårdnadshavare kan precis som hos andra vårdgivare inom primärvården kostnadsfritt söka vård för dina barn hos oss. Hos Min Doktor börjar ditt besök alltid med att du beskriver ditt barns tillstånd genom att skriftligt svara på ett antal frågor om symptom och besvär. I vissa fall ber vi dig skicka in bilder som du tar med mobilen. Informationen blir del av journalen och behövs för att vi ska kunna göra en första bedömning. Vid behov kan läkaren också – efter att ditt barns ärende har skickats in skriftligt – kontakta er per telefon eller video för att exempelvis bedöma ditt barns allmäntillstånd eller andningsbesvär. Om vi redan på dina svar kan se att ditt barn behöver träffa en läkare fysiskt hänvisar vi er till en fysisk vårdcentral eller akutmottagning. Vi kan också göra bedömningen att besväret inte kräver läkarvård utan att det räcker med egenvård eller rådgivning från apotek eller 1177. Våra läkare, psykologer, barnmorskor och fysioterapeuter är erfarna och jobbar på svenska vårdcentraler eller sjukhus när de inte hjälper dig här. Våra patienter får vanligtvis kontakt med läkare inom en timme.

Min Doktor – trygg vård sedan 2013

Öppet alla dagar, dygnet runt
95% patientnöjdhet
Över 3 miljoner patientbesök
Sök vård för huvudvärk hos barn
Vi samarbetar med
Apotek Hjärtat logotypSkandia logotypUnilabs logotypSynlab Synlab