Så funkar ett digitalt vårdbesök
Svara på frågor om dina besvär.
Fyll i din hälsoprofil.
Starta ditt besök.
Få hjälp av vår vårdpersonal.
Betala efter besöket.
Patientavgift för ett läkarbesök
100 kr
Kostnadsfritt för barn (0 - fyller 19 i år) och äldre (över 84 år).
Frikort gäller.
Observera att kostnaden kan ändras om du behöver träffa annan vårdpersonal än förväntat eller komma på återbesök.

Migrän – Pulserande huvudvärk

Migrän karaktäriseras av en intensiv och pulserande huvudvärk. Det är också vanligt att bli ljud- och ljuskänslig samt illamående i samband med migränanfall. Vissa personer får vad som kallas migrän med aura, vilket innebär att migränen föregås av synrubbningar och ibland även sämre tal och känsel.

Migränanfall är oftast ofarliga och går över efter 1-3 dygn. Behandling av migrän kan vara både förebyggande och lindrande.

Allmänt om migrän

Migränsjukdomen kan variera mycket från person till person. En del upplever bara huvudvärksfasen under ett migränanfall, medan andra bara känner av aurafasen utan huvudvärk. Ett migränanfall kan pågå från några timmar upp till flera dygn. Det är vanligt att man också känner sig överkänslig mot ljus och ljud under ett migränanfall.

Anledningen till att vissa personer drabbas av migrän är inte helt fastställd, men det finns faktorer som visat sig öka risken för att man ska drabbas av migrän:

 • Stress, sömnbrist och hormonpåverkan

 • Viss mat, till exempel stark ost, vin och choklad, kan utlösa migränanfall hos vissa personer

 • Lågt blodsocker, starkt ljus och väderomslag

Ofta är det en kombination av flera faktorer som utlöser ett migränanfall. Migrän är även ärftligt och förekommer i större utsträckning hos personer där en eller flera nära anhöriga har haft migrän.

Migrän påverkar ungefär 15 procent av den vuxna befolkningen i Sverige och är vanligast hos kvinnor. Migrän debuterar ofta i puberteten. Den kan även förekomma tidigare, till exempel hos barn i yngre skolålder. Problemen brukar minska efter 40-årsåldern.

Om du får migränliknande huvudvärk för första gången, bör du omedelbart kontakta läkare, liksom om migränanfallet varar i flera dygn.

Migrän hos barn

Huvudvärk hos barn är oftast inte migrän, men kan vara det. Risken för migrän hos barn är större, om någon av föräldrarna har återkommande migrän.

Migränanfall hos barn varar oftast kortare tid jämfört med migränanfall hos vuxna.

Symptom vid migrän

Ett migränanfall kan komma plötsligt, men många med återkommande migrän lär sig känna igen tecknen på att en attack är på gång. Migrän kännetecknas av intensiv huvudvärk, som oftast påverkar ena sidan av huvudet. Till skillnad från vanlig huvudvärk brukar värken vid ett migränanfall vara så svår att den hindrar vardagsaktiviteter. Den brukar också förvärras av fysisk aktivitet och av att röra på huvudet.

Vanliga symptom vid migrän är:

 • Svår och intensiv huvudvärk, oftast på ena sidan av huvudet, men den kan kännas på båda sidorna

 • Värken är dunkande eller pulserande och blir värre när du rör på huvudet eller ägnar dig åt fysisk aktivitet

 • Överkänslighet mot ljus, ljud och dofter

 • Illamående och kräkningar

 • Trötthet och koncentrationsproblem

Migränanfall kan oftast delas in i fyra faser, men symptomen och vilka faser man upplever kan variera från person till person.

Första fasen: Prodromal- eller förvarningsfasen

Den första fasen kallas prodromal- eller förvarningsfasen. Du kan då uppleva förkänningar av att migrän är på gång. Förkänningarna kan börja allt från några timmar till några dagar innan själva huvudvärksfasen.

Vanliga förkänningar är:

 • Spänningar och lätt värk i nacken

 • En olustig känsla i kroppen

 • Illamående och magbesvär såsom magont och gaser

 • Sötsug och påverkad aptit

 • Humörförändringar

 • Trötthet – du gäspar och blir tröttare än vanligt

 • Du känner dig klartänkt, upprymd och mer alert

 • Svullna händer och fötter

Andra fasen: Aurafasen

Den andra fasen kallas aura. Den som har migrän med aura kan då uppleva synförändringar, såsom flimrande eller blinkande ljus och blindfläckar. Att lida av migrän med aura är ovanligt och de flesta har migrän utan aura.

Tredje fasen: Huvudvärks- eller smärtfasen

Den tredje fasen är själva huvudvärks- eller smärtfasen. Du kan då få en sådan kraftig huvudvärk att du inte förmår sköta dina vardagliga sysslor eller arbete. Det är också vanligt att uppleva ljus- och ljudkänslighet samt illamående i denna fas. Vissa drabbas även av kräkningar.

Fjärde fasen: Postdromal- eller återhämtningsfasen

Den fjärde och sista fasen är postdromal- eller återhämtningsfasen. Återhämtningen kan ta allt från några timmar till dagar och liknar ofta den inledande prodromalfasen. Vid ett kraftigt migränanfall kan du känna en trötthetskänsla i kroppen flera dagar efteråt.

Migrän med aura

Vissa personer får något som kallas migrän med aura. Den vanligaste typen av aura är synförändringar. Vid ett auraanfall kan du uppleva suddiga och dallriga synintryck, blinkande eller flimrande ljus samt blinda fläckar. Även om det kan vara obehagligt med aura är det i stort sett ofarligt.

Förutom synrubbningarna kan du även få stickningar och domningar, oftast kring munnen och/eller ena armen. Det är vanligt att stickningarna börjar i handen för att sedan sprida sig upp längs armen.

Andra symptom vid migrän med aura är talsvårigheter och en konstig känsla i kroppen eller förvrängd kroppsuppfattning, vilken innebär att du upplever att din kropp känns annorlunda jämfört med hur den brukar kännas.

Aura kommer oftast före själva huvudvärken och varar i snitt från 20-30 minuter upp till 1 timme. Att lida av migrän med aura är ovanligt och de flesta har migrän utan aura.

Vissa personer får auraanfall utan den efterföljande huvudvärken. Detta förekommer i större utsträckning hos äldre. Aurafenomen som påverkar synen utan huvudvärk brukar kallas ögonmigrän.

Det kan ibland vara svårt att skilja migränaura från vissa andra sjukdomar, till exempel stroke, eftersom de har liknande symptom. Så om du upplever migrän eller auraliknande symptom för första gången, ska du uppsöka vård.

Hur behandlar man migrän?

Det finns ett flertal receptfria läkemedel som kan hjälpa vid migrän. Om du har återkommande migrän, finns det medicin som kan lindra pågående anfall.

Om inte vanliga receptfria, smärtstillande läkemedel hjälper, kan läkemedel som påverkar hjärnans serotoninomsättning hjälpa. Rådfråga närmaste apoteket om vilka preparat som kan fungera för dig.

Skärmdumpar av Min Doktors mobila app
Min Doktors app – din vårdcentral i mobilen
Tryggt och säkert med BankID
Recept direkt i appen
Över 3 miljoner patientbesök
4,8 av 5 betyg på App Store
Ladda ner appen

Vad kan jag göra själv?

Migränanfall går över av sig själv, men det finns en del som du kan göra för att förebygga migränanfall och behandla pågående anfall:

 • Genom att skriva migrändagbok – det vill säga anteckna i kalendern när du får migrän och om du eventuellt tar något läkemedel – kan du lättare hitta vad som utlöser migränen och på så sätt förebygga den.

 • Migrän orsakas ofta av stress och sömnbrist. Återhämtning och vila är ett effektivt motmedel. Prova till exempel regelbunden yoga, meditation eller avslappningsövningar. Promenader och motion är också bra återhämtning vid stress.

 • Hormonella förändringar, till exempel förändring av hormonnivåer vid menstruation, kan utlösa migränanfall. Då kan receptfria läkemedel som innehåller naproxen eller diklofenak fungera förebyggande.

 • P-piller och andra hormonpreparat kan påverka och försvåra migrän. Det kan i så fall vara aktuellt att byta typ av preparat.

 • När ett migränanfall väl är igång kan det hjälpa att ligga och vila i ett mörkt, tyst rum. Om du somnar, går migränanfallet ofta över snabbare.

När kan Min Doktor hjälpa?

Om du har migrän och behöver ta medicin ofta eller upplever att medicinerna inte hjälper, kan du kontakta Min Doktor. Vi hjälper dig att få rätt behandling.

Vi samarbetar med
Apotek Hjärtat logotypSkandia logotypUnilabs logotypSynlab Synlab