Hem > Hälsa och sjukdomar > Luftvägs- och andningsbesvär > RS-virus hos barn

RS-virus hos barn

RS-virus hos barn är en förkylningsliknande sjukdom med symptom som hosta, feber och andningsproblem. Den är allvarligast hos bebisar och små barn. RS-viruset är mycket smittsamt och ju yngre ett barn är desto viktigare är det att söka vård.

Sök vård för rs-virus hos barnÖppet alla dagar, dygnet runt.

Orsak och symptom vid RS-virus hos barn

RS-virus hos barn är en förkylningsliknande sjukdom som är mycket smittsam. Viruset smittar genom direktkontakt, genom att ta i ett föremål en smittad rört vid och därefter stoppa fingrarna i munnen eller via till exempel nysningar. I regel uppträder symptomen tre till fem dagar efter kontakt med smittan. Symptomen kan finnas kvar i upp till en månad efter smitta. RS-viruset är vanligast under vinterhalvåret.

Symptomen liknar dem vid vanlig förkylning och märks ofta först som hosta eller feber. RS-virus är allvarligast för en bebis eller ett litet barn då de små luftvägarna i lungorna infekteras. Det kan ge kraftig hosta och segt slem vilket kan göra det svårt att andas och därmed göra dem medtagna.

Vad kan jag göra själv?

Mycket kan göras för att förebygga sjukdomen. Det är viktigt att tvätta händerna noga och tvätta av sådant som en smittad har rört vid. Bebisar och små barn bör helt undvika kontakt med den som är sjuk eller där smitta kan misstänkas.

Om ditt barn smittas kan du som förälder ge ditt barn näsdroppar för att öppna luftvägarna och underlätta andningen. Du kan också hjälpa ditt barn genom att låt det sova med huvudet högt för att minska slembildning.

När ska jag söka vård?

Ju yngre ditt barn är desto viktigare är det att söka vård. En bebis som är sex månader eller yngre behöver nästan alltid sjukhusvård. Det beror på att viruset kraftigt sätter ned bebisens förmåga att andas. Symptom att titta efter är ansträngd andning, andningsuppehåll, blek hy och blåaktiga läppar och fingrar.

En särskild riskgrupp är bebisar som är yngre än två månader. Barn som är för tidigt födda, har en kronisk lungsjukdom, har en hjärtsjukdom eller har en neurologisk sjukdom är andra riskgrupper.

Behandling

RS-virus kan inte botas med medicin. Däremot är det möjligt att lindra besvären med olika slags behandling hemma, på en vårdcentral eller på ett sjukhus. Särskilda test kan användas för att fastställa om det är ett RS-virus. På ett sjukhus kan barnet få vätska och näring via en sond eller på annat sätt. Det kan också få näsdroppar för att öppna luftvägarna och underlätta andning. Barnet kan få medicin att andas in eller syrgas om det visar sig att det finns för lite syre i blodet.

När kan Min Doktor hjälpa?

Om ditt barn uppvisar symtom för RS-virus är du välkommen att konsultera Min Doktor. Hos Min Doktor arbetar läkare, sjuksköterskor, barnmorskor, fysioterapeuter och psykologer. Du som är vårdnadshavare kan precis som hos andra vårdgivare inom primärvården kostnadsfritt söka vård för dina barn hos oss. Hos Min Doktor börjar ditt besök alltid med att du beskriver ditt barns tillstånd genom att skriftligt svara på ett antal frågor om symptom och besvär. I vissa fall ber vi dig skicka in bilder som du tar med mobilen. Informationen blir del av journalen och behövs för att vi ska kunna göra en första bedömning. Vid behov kan läkaren också – efter att ditt barns ärende har skickats in skriftligt – kontakta er per telefon eller video för att exempelvis bedöma ditt barns allmäntillstånd eller andningsbesvär. Om vi redan på dina svar i formuläret gör den medicinska bedömningen att ditt barn behöver träffa en läkare fysiskt, hänvisar vi er till en fysisk vårdcentral eller akutmottagning. Vi kan också göra bedömningen att besväret inte alls kräver läkarvård utan att det räcker med egenvård eller rådgivning från apotek eller 1177. Våra läkare, psykologer, barnmorskor och fysioterapeuter är erfarna och jobbar på svenska vårdcentraler eller sjukhus när de inte hjälper dig här. Våra patienter får vanligtvis kontakt med läkare inom en timme.

Sök vård för rs-virus hos barn

  • Öppet dygnet runt

  • Kort väntetid

  • Kostnadsfritt för barn

  • 95% patientnöjdhet

  • Vård i appen och på webben

★★★★★

4.8 av 5 i betyg på App Store

Sök vård för rs-virus hos barn

Publicerad:

2022-03-08

Senast uppdaterad:

2022-06-03

Faktagranskad av:

Henrik Kangro, medicinskt ledningsansvarig läkare, Min Doktor