Hosta

Få hjälp med hosta

0 kr
 • BankID för säker inloggning
 • Snabbt svar dygnet runt
 • Konsultation och behandling
 • Öppet alla dagar året om
Läs mer om hälsa & sjukdomar

Allmänt

Hosta är en naturlig skyddsreflex som hjälper kroppen att göra sig av med damm, smuts eller slem, bakterier och virus från luftvägarna. Hosta kan också vara symptom på sjukdomar som förkylning, influensa eller lunginflammation.

Hostan i sig är bara ett symptom på en underliggande orsak, till exempel en övre luftvägsinfektion. Har du hosta som du vill bli av med behöver du alltså se till orsaken först.

Hosta i samband med övre luftvägsinfektion, den vanligaste formen av hosta, försvinner av sig själv då infektionen läker ut.

Nysningar och hosta är en vanlig orsak till att förkylningar sprids snabbt.

Vanliga symptom

Det finns olika typer av hosta. De vanligaste är torrhosta, slemhosta och ansträngningshosta. I många fall blir hostan värre framåt natten, eller när du ligger ner under en längre stund.

Behandling

Om hostan blir långvarig eller förvärras kan du behöva vända dig till läkare för att få hostmedicin eller antibiotika.

Sök akut vård om din hosta gör det svårt att andas, om du hostar blod och/eller får ont i bröstet och ut mot ryggen när du hostar och drar djupa andetag.

Hosta hos barn beror i de flesta fall beror på en luftvägsinfektion orsakad av virus eller bakterier. Oftast försvinner hostan av sig själv när infektionen läker ut även om det ibland kan ta lång tid.

Vid långvarig och svår hosta kan läkare behöva skriva ut hostmedicin. Är hostan orsakad av en bakteriell infektion kan antibiotika behövas vilket i så fall skrivs ut på recept av läkare.

Vad kan jag göra själv?

 • Vid hosta är det bra att dricka mycket, främst vatten men även varm dryck som te kan lindra.
 • Näsdroppar eller nässpray och höjd huvudända på sängen eller en extra huvudkudde kan mildra hostan under natten.
 • Receptfria slemlösande preparat kan upplevas som mildrande och något upplösande mot slemhosta.
 • Receptfria hostdämpande preparat kan upplevas dämpande vid rethosta.
 • Halstabletter kännas lindrande mot hosta.
 • Om du röker, prova med ett uppehåll och se om din hosta försvinner.

När kan Min Doktor hjälpa?

Om du har besvär av hosta kan du kontakta Min Doktor. Vi hjälper dig att få rätt behandling.

Få hjälp med hosta

0 kr
 • BankID för säker inloggning
 • Snabbt svar dygnet runt
 • Konsultation och behandling
 • Öppet alla dagar året om
 • Frikort gäller
Sök vård för hosta

Så funkar det

1.

Svara på frågor om dina besvär

Du beskriver dina besvär genom att svara på frågor om dina symptom och i vissa fall skicka in bilder som du tar med mobilen.

2.

Prata med din läkare

Vi använder mess, telefon eller video – allt efter behov för att läkaren ska förstå dig och dina besvär rätt.

3.

Få diagnos och behandling

Vi ställer diagnos och hjälper dig med lämplig behandling. Vid behov hämtas medicin ut på valfritt apotek.
Gå vidareSå funkar det

Så funkar det