Hem > Hälsa och sjukdomar > Luftvägs- och andningsbesvär > Hosta

Hosta

Hosta är en naturlig skyddsreflex som hjälper kroppen att göra sig av med damm, smuts, slem, bakterier och virus från luftvägarna. Hosta kan också vara symptom på sjukdomar som förkylning, influensa och lunginflammation.

Sök vård för hostaÖppet alla dagar, dygnet runt.

Vad är hosta?

Hosta är en skyddsreflex och är en reaktion på att något kommit in i och irriterat luftvägarna. Det kan vara att du råkat andas in något eller att du har en infektion av något slag. 

Hostan i sig är bara ett symptom på en underliggande orsak, t.ex. en övre luftvägsinfektion. Om du har hosta som du vill bli av med, behöver du alltså se till orsaken först.

Hosta kan delas in i tre olika kategorier:

 • Akut hosta - orsakas oftast av en infektion och kan vara upp till 3 veckor

 • Urakut hosta - orsakas av att något, oftast ett främmande föremål, fastnat i halsen. Var speciellt uppmärksam på urakut hosta hos små barn. 

 • Kronisk hosta - hosta som pågår i minst 8 veckor, är ofta ett symptom på sjukdom och kan bero på kroniska sjukdomar såsom KOL eller astma.

Hosta i samband med övre luftvägsinfektion – vilket är den vanligaste formen av hosta – försvinner av sig själv då infektionen läker ut.

Nysningar och hosta är en vanlig orsak till att förkylningar sprids snabbt.

Orsaker till hosta

Hosta kan komma i flera olika former, och den typ av hosta du får är oftast ett resultat av det som har orsakat den. Torrhosta eller rethosta är den vanligaste typen av hosta, men även slemhosta är vanligt förekommande. Slemhosta är speciellt vanligt i samband med att slemhinnan blivit irriterad, något som orsakar en ökad produktion av slem i halsen. 

Några av de vanliga orsaker till hosta är: 

Förutom dessa luftvägsinfektioner kan hosta även uppstå till följd av andra sjukdomar som: 

Symptom vid hosta

Det finns olika typer av hosta. De vanligaste är torrhosta, slemhosta och ansträngningshosta. I många fall blir hostan värre framåt natten, när du ligger ner en längre stund eller när du anstränger dig fysiskt.

Det är vanligt att ha andra besvär i samband med att du har hosta t.ex. Snuva och halsont. 

Vid virusinfektioner är det även vanligt att ha feber och svullna halsmandlar. Hostan brukar även finnas kvar en tid efter att de andra sjukdomssymptomen försvunnit. 

Även om hosta ofta delas upp i torrhosta och slemhosta kan du vid en tillfällig luftvägsinfektion ha en kombination av båda.

Slemhosta

Slemhosta är vanligt vid långvariga infektioner eller kroniska lungsjukdomar som astma eller KOL men kan även uppstå vid förkylning. Slemmet kommer från slemhinnorna i halsen som till följd av att de blivit irriterade producerar mer slem än vanligt. Kroppen försöker sen rensa luftvägarna på slemmet vilket leder till slemhosta

Torrhosta

Torrhosta, kallas även för rethosta och är den vanligaste sortens hosta och uppstår oftast vid förkylning. Torrhosta kan även i ovanligare fall vara ett tecken på kronisk sjukdom som astma eller KOL. Det händer även att vissa läkemedel orsakar torrhosta. Precis som vid all hosta är torrhosta ett symptom på att luftvägarna irriterats och inte en sjukdom i sig. 

Behandling vid hosta

Behandling av hosta går ut på att behandla den bakomliggande orsaken till att du hostar och inte enbart att lindra hostan. Beroende på vad den bakomliggande orsaken är ser behandlingen olika ut. 

Om hostan blir långvarig eller förvärras, kan du behöva vända dig till läkare för att få en medicinsk bedömning.

Sök vård akut om din hosta gör det svårt att andas, om du hostar blod och/eller får ont i bröstet och ut mot ryggen när du hostar och drar djupa andetag.

Hosta hos barn beror i de flesta fall beror på en luftvägsinfektion orsakad av virus eller bakterier. Oftast försvinner hostan av sig själv när infektionen läker ut, även om det ibland kan ta lång tid.

Vid långvarig och svår hosta kan läkare behöva skriva ut hostmedicin. Om hostan orsakas av en bakteriell infektion, kan en läkare behöva skriva ut antibiotika på recept.

Sök vård för hosta

 • Öppet dygnet runt

 • Kort väntetid

 • Kostnadsfritt för barn

 • 95% patientnöjdhet

 • Vård i appen och på webben

★★★★★

4.8 av 5 i betyg på App Store

Sök vård för hosta

Vad kan jag göra själv?

 • Drick mycket vatten, eftersom vätska löser upp slem. Drick också varma drycker, eftersom värme är bra för svalget.

 • Hostan blir ofta lindrigare när du är i upprätt läge. Sov därför med en extra kudde eller förhöjd huvudända. Näsdroppar eller nässpray kan också lindra hostan och hjälpa dig att sova bättre.

 • Receptfria, slemlösande preparat kan lösa upp slem och lindra slemhosta.

 • Receptfria, hostdämpande preparat kan dämpa rethosta.

 • Halstabletter kan upplevas som lindrande mot hosta.

 • Om du röker, prova med ett uppehåll och se om din hosta försvinner.

När kan Min Doktor hjälpa?

Om du har besvär med hosta, kan du kontakta Min Doktor. Vi hjälper dig att få rätt behandling.

Vill du veta mer om hosta, vad som orsakar den och när du bör söka hjälp? Gå i så fall in på Hostkollen.se.

Publicerad:

2022-03-08

Senast uppdaterad:

2024-01-22

Författare:

Boel Sandros, Medicinsk skribent, Min Doktor

Faktagranskad av:

Hans Lindholm, Legitimerad läkare, Min Doktor