Antibiotika

Träffa läkare online

0 kr
  • BankID för säker inloggning
  • Snabbt svar dygnet runt
  • Konsultation och behandling
  • Öppet alla dagar året om
Läs mer om hälsa & sjukdomar

Allmänt

Antibiotika är ett samlingsnamn för en grupp av läkemedel som behandlar infektioner orsakade av bakterier. Antibiotika fungerar inte på exempelvis virus och ska endast användas i fall då det verkligen behövs.

De flesta virusinfektioner läker så småningom ut av sig själva. Det gör också många bakterieinfektioner, men ibland behöver vi hjälpa kroppens eget försvar. Då kan vi ta till antibiotika, som är effektivt vid svårare bakteriella infektioner.

Hur fungerar antibiotika?

Antibiotika verkar genom att skada bakterieceller utan att förstöra kroppens övriga celler. Effekten kan beskrivas som målsökande. Beroende på antibiotikasort kan läkemedlet skada bakteriens olika funktioner.

De flesta antibiotika påverkar bara en sorts bakterier och har därmed ett smalt spektrum. Det finns också antibiotika som påverkar flera olika sorters bakterier, de brukar kallas bredspektrum. Antibiotika med bredspektrum påverkar även och kan störa kroppens normala bakterieflora, främst goda bakterier i mag-tarmkanalen. Det är därför bättre att i första hand använda antibiotika med smalt spektrum som är inriktade på att enbart skada de sjukdomsframkallande bakterierna.

Möjliga biverkningar

Beroende på vilken sorts antibiotika du får kan du även uppleva olika sorters biverkningar. Vanliga biverkningar är mag-tarmbesvär som illamående och diarré, även hudutslag och svampinfektioner kan förekomma under eller efter en antibiotikabehandling.

Att just mag-tarmkanalen påverkas beror på att kroppens normala bakterieflora byggs upp främst av goda bakterier, så kallade mjölksyrebakterier. Det kan därför hjälpa att äta mat eller tabletter med probiotika, goda bakterier eller naturligt tillskott av mjölksyrebakterier genom fil, yoghurt och fermenterade grönsaker. För bästa effekt ska du se till att få i dig mat eller preparat med flera olika stammar av mjölksyrebakterier.

Antibiotikaresistens

Bakterier kan utveckla en motståndskraft eller en nedsatt känslighet för olika sorters antibiotika. De vänjer sig, klarar att stå emot antibiotikan och kan därmed bli antibiotikaresistenta. Det här kan uppstå om antibiotika skrivs ut då det egentligen inte behövs, om fel antibiotikasort skrivs ut eller om det rör sig om fel dosering.

Sverige har startat en nationell ledningsgrupp, Strama, strategigruppen för rationell antibiotikaanvändning och minskad antibiotikaresistens. Strama säkerställer att de som behöver antibiotika även kan få det i framtiden.

När kan Min Doktor hjälpa?

Min Doktor följer Stramas riktlinjer vid förskrivning av antibiotika. Det är läkaren som avgör om du behöver antibiotika för att komma till rätta med dina besvär.

Trygg vård när du behöver det

0 kr
  • BankID för säker inloggning
  • Snabbt svar dygnet runt
  • Konsultation och behandling
  • Öppet alla dagar året om
  • Frikort gäller
Förnya recept

Så funkar det

1.

Svara på frågor om dina besvär

Du beskriver dina besvär genom att svara på frågor om dina symptom och i vissa fall skicka in bilder som du tar med mobilen.

2.

Prata med din läkare

Vi använder mess, telefon eller video – allt efter behov för att läkaren ska förstå dig och dina besvär rätt.

3.

Få diagnos och behandling

Vi ställer diagnos och hjälper dig med lämplig behandling. Vid behov hämtas medicin ut på valfritt apotek.
Gå vidareSå funkar det

Så funkar det