Hem > Hälsa och sjukdomar > Recept och läkemedel

Recept och läkemedel

De flesta läkemedel som finns registrerade i Sverige är receptbelagda. Det innebär att det alltid görs en bedömning av läkare (eller i vissa fall annan legitimerad vårdpersonal) innan du får ett recept och kan hämta ut medicin.

Patientavgiften för receptförnyelse är 100 kr för vuxna och 0 kr för barn.

Förnya receptÖppet alla dagar, dygnet runt.

Allmänt om recept

Många sjukdomar och tillstånd behandlas med receptbelagda läkemedel. Det är i de flesta fall en läkare som tar beslut om behandlingen och utfärdar receptet, men även barnmorskor och sjuksköterskor med särskild vidareutbildning kan skriva recept på vissa läkemedel. Den som skriver recept kallas för förskrivare. 

Receptet innehåller de uppgifter som farmaceuten (apotekare eller receptarie) behöver för att iordningsställa läkemedlet. På receptet framgår vilket läkemedel som ska lämnas ut, läkemedlets styrka, vilken dos du ska ta och hur ofta, hur du ska ta medicinen (exempelvis i munnen, på fastande mage) samt hur lång behandlingstiden är. 

Varför är läkemedel receptbelagda?

De allra flesta läkemedel är receptbelagda. Orsaker till att ett läkemedel är receptbelagt kan vara att:

 • Läkemedlet är avsett för en sjukdom som en läkare behöver ställa diagnos för. 

 • Läkemedlet är avsett för ett tillstånd som behöver uppföljning hos vården.

 • Det kan finnas risker med att använda läkemedlet, till exempel om du har någon annan underliggande sjukdom, eller om du är/planerar att bli gravid.

 • Läkemedlet är tänkt att användas under en lång tid. 

 • Läkemedlet kan vara olämpligt att kombinera med andra läkemedel, eller behöva ges i en anpassad dos. 

 • Läkemedlet är narkotikaklassat eller beroendeframkallande.

 • Läkemedlet är ett antibiotikum.

Kan jag få recept hos Min Doktor?

När du söker vård hos Min Doktor kan du ibland få behandling med receptbelagda läkemedel. Om du tror att du har en sjukdom eller ett tillstånd som behöver behandlas med receptbelagda läkemedel, ber vi dig att söka vård för det specifika tillståndet. Observera att vi är restriktiva med att förskriva vissa läkemedel, bland annat sådana som är narkotikaklassade eller beroendeframkallande. 

Kan jag få recept på preventivmedel?

Min Doktor erbjuder kostnadsfri preventivmedelsrådgivning av barnmorska. Barnmorskan kan även utfärda recept på preventivmedel. Om du önskar preventivmedel för något annat syfte än att förhindra graviditet, till exempel om du har stora mensblödningar, behöver du uppsöka en fysisk mottagning. 

Kan jag få recept för mitt barn hos Min Doktor?

Om ditt barn är sjukt, ber vi dig att skapa ett ärende under lämplig kategori. Vid konsultationen gör läkaren en medicinsk bedömning och avgör vilken behandling som behövs, och då kan receptbelagd medicin vara aktuell. 

Kan jag förnya recept hos Min Doktor?

Du som står på en läkemedelsbehandling under en längre tid får som regel recept med flera uttag. Recept är giltiga i upp till 1 år. Efter att receptet har blivit ogiltigt, eller när du har gjort alla dina uttag, behövs en receptförnyelse. 

I första hand är det din ordinarie läkare som bör förnya receptet, men om det är bråttom och du riskerar att stå utan din medicin kan du få hjälp i Min Doktors digitala tjänst.

Du behöver kunna uppvisa ett utdrag av din recepthistorik (den hittar du E-hälsomyndigheten) eller ett foto av din gamla läkemedelsförpackning, där dina uppgifter framgår.

Om du vill ha receptförnyelse för barn under 16 år, ber vi dig att vända dig till barnets ordinarie läkare, eller att skapa ett nytt ärende hos oss under lämplig sjukdomskategori. Hos Min Doktor är det kostnadsfritt att förnya recept för barn.

Egenvård med receptfria läkemedel

Receptfria läkemedel är avsedda för egenvård. De är tänkta att användas en avgränsad tid och vid tillstånd som du själv kan ställa diagnos för, som till exempel tillfällig värk, halsbränna eller pollenallergi. Egenvård kan ske på andra sätt än med läkemedel – till exempel kan vila vara en form av egenvård vid förkylning eller för en stukad fot. Fysisk aktivitet, sårtvätt och nässköljning är andra exempel på egenvård. 

Hos Min Doktor kan du få råd om egenvård i samband med ett besök online eller hos någon av våra vård- och vaccinationsmottagningar. Du kan också själv läsa om egenvården vid ett flertal sjukdomar och tillstånd på våra faktasidor.

Allmänt om läkemedel

Läkemedel är ämnen som används för att förebygga, lindra eller bota. Förebyggande läkemedel används innan sjukdom har uppstått. Till exempel ges vacciner nästan alltid i förebyggande syfte. Många läkemedel är lindrande, det vill säga att de dämpar sjukdomssymptom utan att läka grundorsaken. En del läkemedel är botande, som till exempel antibiotika vid en bakterieinfektion. 

Vad är skillnaden mellan en substans och ett preparat?

Det verksamma ämnet i ett läkemedel kallas för substans. De flesta substanser är industriellt framställda, men en del utvinns från medicinalväxter. En och samma substans kan ingå i flera olika preparat. Ett preparat är det enskilda läkemedelsföretagets produkt. Till exempel är paracetamol en substans, medan Alvedon är ett preparat.

Vad innebär läkemedelsform?

Preparat kan vara såväl tabletter och kapslar som injektionslösningar, krämer med mera. Preparaten har alltså olika beredningsformer, eller läkemedelsformer. Vissa läkemedel ska användas utvändigt, andra tas genom munnen och en del ges som en injektion i en muskel eller i ett blodkärl. Injektioner får bara göras av behörig vårdpersonal, med några få undantag (exempelvis insulin, som du får lära dig att injicera själv). 

Vad är skillnaden mellan styrka och dos?

Ett läkemedels styrka är detsamma som hur mycket verksam substans som ingår per enhet (till exempel per tablett eller per gram salva). Dos är den totala mängden av läkemedlet som du ska ta vid varje enskilt tillfälle. Ordet styrka används också för exempelvis kortisonpreparat. Då är det istället effekten som avses – olika typer av kortison har olika kraftfull effekt. 

Hur kan ett läkemedel bli utbytt?

När du ska hämta ut ett recept kan det hända att farmaceuten föreslår ett annat preparat än det som står receptet. Då handlar det om så kallade generika, eller generiska läkemedel. Generika innehåller samma substans som originalet.

När ett läkemedel är helt nytt är det patentskyddat, det vill säga att det bara är det läkemedelsföretag som har forskat fram och utvecklat läkemedlet, som får sälja det. Efter att patentet har gått ut kan andra tillverkare börja sälja egna preparat med samma substans i, och då kallas det att de är generiska. 

Förnya recept

 • Öppet dygnet runt

 • Kort väntetid

 • Kostnadsfritt för barn

 • 95% patientnöjdhet

 • Vård i appen och på webben

★★★★★

4.8 av 5 i betyg på App Store

Förnya recept

Naturläkemedel

Växtbaserade läkemedel och naturläkemedel får säljas som läkemedel under vissa förutsättningar, bland annat att medlet ska ha haft en omfattande användning under en lång tid. De behöver inte genomgå samma tester och granskning som vanliga läkemedel. 

Kosttillskott är inte läkemedel

Kosttillskott ska inte förväxlas med läkemedel. Dessa är avsedda att komplettera kosten med till exempel vitaminer och mineraler. Eftersom de inte säljs som läkemedel behöver de inte gå igenom samma granskning. Det är företagets eget ansvar att se till att tillskottet är säkert för den som tar det. Många kosttillskott är nyttiga, andra har inte någon tydligt bevisad effekt. Några kan vara skadliga för hälsan, särskilt om de tas i stora doser under lång tid. 

Läkemedelsinteraktioner

När vissa läkemedel kombineras kan de förstärka eller hämma effekten av varandra, eller orsaka oönskade biverkningar. Detta kallas för att de interagerar. Det är viktigt att du informerar läkaren om du tar några kosttillskott, naturläkemedel eller receptfria läkemedel, eftersom de kan påverka en eventuell läkemedelsbehandling. Du bör även tala om ifall du står på receptbelagd läkemedelsbehandling, eftersom läkaren inte alltid har tillgång till alla sådana uppgifter.

Publicerad:

2022-03-08

Senast uppdaterad:

2024-02-29

Författare:

Boel Sandros, Medicinsk skribent, Min Doktor

Faktagranskad av:

Hans Lindholm, Legitimerad läkare, Min Doktor