Hem > Hälsa och sjukdomar > Recept och läkemedel > Värktabletter

Värktabletter

Värktabletter fungerar smärtstillande genom att på olika sätt påverka vår smärtupplevelse. Beroende på var du har ont och om det till exempel rör sig om påverkan utifrån eller en inflammation, så använder man sig av olika preparat.

Få hjälp med smärtlindringÖppet alla dagar, dygnet runt.

Om värktabletter

Värktabletter delas upp i perifert och centralt verkande. De flesta receptfria värktabletter tillhör gruppen perifert verkande. Centralt verkande läkemedel går vid behov att få utskrivet, men bör inte användas på felaktigt eller överdrivet sätt.

Perifert verkande läkemedel

När vi får ont någonstans bildar kroppen prostaglandiner. Dessa ökar bland annat vår känslighet för smärta. Perifert verkande värktabletter hämmar denna produktion av prostaglandiner, vilket dämpar själva smärtupplevelsen. Perifera värktabletter verkar även ofta febernedsättande och antiinflammatoriskt.

Paracetamol är febernedsättande och dämpar smärta. NSAID är både smärtdämpande, antiinflammatoriskt och febernedsättande. Båda sorterna räknas till perifert verkande läkemedel och finns tillsammans med en rad andra liknande preparat receptfritt på apoteket.

Centralt verkande läkemedel

Centralt verkande läkemedel påverkar istället det centrala nervsystemet och justerar smärtimpulserna och hjärnans upplevelse av dessa. Dessa preparat är receptbelagda och kan i vissa fall ha en lugnande effekt. De har varken någon febernedsättande eller antiinflammatorisk verkan.

Morfin, buprenorfin, kodein, tebain och noskapin är alla del av den läkemedelsgrupp som faller under kategorin centralt verkande värktabletter. Dessa ska användas med försiktighet, eftersom de ofta är narkotikaklassade och kan orsaka tillvänjning.

På grund av detta är vi på Min Doktor mycket restriktiva med förskrivning av narkotikaklassade eller beroendeframkallande läkemedel.

Möjliga biverkningar

Vanliga biverkningar av perifert verkande läkemedel är huvudvärk, illamående och trötthet. Överdriven eller felaktig användning av värktabletter kan bland annat ge leverskador, magsår, ökad risk för blödning och för äldre personer kan det vara belastande för hjärtat.

Centralt verkande läkemedel kan ge illamående och kräkningar, förstoppning, dåsighet, muntorrhet, förvirring, hallucinationer, svettningar, muskelryckningar och andningspåverkan.

Du bör alltid vara försiktig med att blanda alkohol och värktabletter. Prata med ditt apotek, om du vill veta mer om ditt läkemedel.

Få hjälp med smärtlindring

  • Öppet dygnet runt

  • Kort väntetid

  • Kostnadsfritt för barn

  • 95% patientnöjdhet

  • Vård i appen och på webben

★★★★★

4.8 av 5 i betyg på App Store

Få hjälp med smärtlindring

När kan Min Doktor hjälpa?

Om du har ett problem som kräver smärtlindring, kan du kontakta Min Doktor. Det kan vara bra att veta att vi är mycket restriktiva med förskrivning av narkotikaklassade och beroendeframkallande preparat.

Publicerad:

2022-03-08

Senast uppdaterad:

2023-02-03