Värktabletter

Min Doktor ger dig snabb och enkel kontakt med läkare, var du än är. Dygnet runt.
250 kr
Vuxen
0 kr
Under 20 år
  • BankID för säker inloggning
  • Snabbt svar dygnet runt
  • Konsultation och behandling
  • Öppet alla dagar året om
  • Frikort gäller

Vad är värktabletter?

Värktabletter fungerar smärtstillande genom att på olika sätt påverka vår smärtupplevelse. Beroende på var du har ont och om det till exempel rör sig om påverkan utifrån eller en inflammation så använder man sig av olika preparat.

Värktabletter delas upp i perifert och centralt verkande. De flesta receptfria värktabletter tillhör gruppen perifert verkande. Centralt verkande läkemedel går vid behov att få utskrivet, men bör inte användas på felaktigt eller överdrivet sätt.

Perifert verkande läkemedel

När vi får ont någonstans bildar kroppen prostaglandiner. Dessa ökar bland annat vår känslighet för smärta. Perifert verkande värktabletter hämmar denna produktion av prostaglandiner, vilket dämpar själva smärtupplevelsen. Perifera värktabletter verkar även ofta febernedsättande och antiinflammatoriskt.

Paracetamol är febernedsättande och dämpar smärta. NSAID är både smärtdämpande, antiinflammatoriskt och febernedsättande. Båda sorterna räknas till perifert verkande läkemedel och finns tillsammans med en rad andra liknande preparat receptfritt på apoteket.

Centralt verkande läkemedel

Centralt verkande läkemedel påverkar istället det centrala nervsystemet och justerar smärtimpulserna och hjärnans upplevelse av dessa. Dessa preparat är receptbelagda och kan i vissa fall ha en lugnande effekt. De har varken någon febernedsättande eller antiinflammatorisk verkan.

Morfin, buprenorfin, kodein, tebain och noskapin är alla del av den läkemedelsgrupp som faller under kategorin centralt verkande värktabletter. Dessa ska användas med försiktighet då de ofta är narkotikaklassade och kan orsaka tillvänjning.

På grund av detta är vi på Min Doktor mycket restriktiva med förskrivning av narkotikaklassade eller beroendeframkallande läkemedel.

Möjliga biverkningar

Vanliga biverkningar av perifert verkande läkemedel är huvudvärk, illamående och trötthet. Överdriven eller felaktig användning av värktabletter kan bland annat ge leverskador, magsår, ökad risk för blödning och för äldre personer kan det vara belastande för hjärtat.

Centralt verkande läkemedel kan ge illamående och kräkningar, förstoppning, dåsighet, muntorrhet, förvirring, hallucinationer, svettningar, muskelryckningar och andningspåverkan.

Du bör alltid vara försiktig med att blanda alkohol och värktabletter. Prata med ditt apotek om du vill veta mer om ditt läkemedel.

När kan Min Doktor hjälpa?

Om du har ett problem som kräver smärtlindring kan du kontakta Min Doktor. Det kan vara bra att veta att vi är mycket restriktiva med förskrivning av narkotikaklassade och beroendeframkallande preparat.

Träffa läkare online

250 kr
Vuxen
0 kr
Under 20 år
  • BankID för säker inloggning
  • Snabbt svar dygnet runt
  • Konsultation och behandling
  • Öppet alla dagar året om
  • Frikort gäller
Svara på frågor om dina besvär

Du beskriver dina besvär genom att svara på frågor om dina symptom och i vissa fall skicka in bilder som du tar med mobilen.

Prata med din läkare

Vi använder mess, telefon eller video – allt efter behov för att läkaren ska förstå dig och dina besvär rätt.

Få diagnos och behandling

Vi ställer diagnos och hjälper dig med lämplig behandling. Vid behov hämtas medicin ut på valfritt apotek.

Vi har behandlat över 300 000 patienter

“För mig sparade det värdefull tid och gav mig nya positiva insikter om modern sjukvård.”
– Jonas Klevhag
“Tack vare denna snabba behandling kunde jag ta mitt möte och jobba som vanligt resten av veckan.”
– Linda von Betzeen
“Att kunna kontakta vården när som helst på dygnet öppnade en helt ny värld för mig.”
– Linda Sikström
Vi samarbetar med

Vi hjälper dig med …

Allergi
T.ex. pollen- och pälsdjursallergi.
Rygg- och ledbesvär
Ryggskott. Problem med axlar, knän eller handleder.
Sjukgymnastik
Problem med knän, axlar eller andra leder? Vi hjälper dig att fastställa vad ditt besvär beror på och ger dig ett individuellt anpassat träningsprogram.
Kvinnors hälsa
Förskjuta mensen, herpes, illaluktande flytningar, klimakteriebesvär, klåda i underlivet, kondylom, premenstruella besvär, preventivmedel, urinvägsinfektion.
Mäns hälsa
Erektionsbesvär, herpes, för tidig utlösning, håravfall, vårtor kring könsorganen.
Magbesvär
Diarré, förstoppning, gallbesvär, illamående och kräkningar, magknip, sura uppstötningar.
Hudbesvär
Akne, eksem och andra utslag, födelsemärken och hudförändringar, herpes, insektsbett och -stick, vattkoppor.
Psykiska besvär
Depression, oro, stress.

Min Doktor erbjuder vård för hela Sverige. Offentligt finansierad vård erbjuds i samarbete med Wetterhälsan, som ingår i vårdvalet Jönköpings län. © 2018 MD International AB.