Vad kan vi hjälpa ditt barn med?

Nedan ser du vad vi kan hjälpa dig med digitalt. Ett digitalt besök är kostnadsfritt för dig som patient. För vårt fysiska utbud, se våra vård- och vaccinmottagningar.

Till dig som har ett barn under sex månader

De allra yngsta barnen bör i de flesta fall bedömas fysiskt. Kontakta vårdcentral, BVC eller akutmottagning om ditt barn är under sex månader. Är du osäker, ring 1177.

Vid svår sjukdom eller olycka, ring 112 eller vänd dig till närmaste akutmottagning.