Barn

Vad kan vi hjälpa ditt barn med?

Till dig som har ett barn under sex månader

De allra yngsta barnen bör i de flesta fall bedömas fysiskt. Kontakta vårdcentral, BVC eller akutmottagning om ditt barn är under sex månader. Är du osäker, ring 1177.

Är ditt barn över 6 år och har astma? Vi vet att det kan vara svårt att bedöma hur man bör medicinera från dag till dag, och att få kontakt med vården när man som bäst behöver det.
Min Doktor planerar att erbjuda behandling och uppföljning via digitala verktyg, för barn som redan har en astmadiagnos.
Läs mer
Vid svår sjukdom eller olycka, ring 112 eller vänd dig till närmaste akutmottagning.