Barn

Vad kan vi hjälpa ditt barn med?

Till dig som har ett barn under sex månader

De allra yngsta barnen bör i de flesta fall bedömas fysiskt. Kontakta vårdcentral, BVC eller akutmottagning om ditt barn är under sex månader. Är du osäker, ring 1177.

Vid svår sjukdom eller olycka, ring 112 eller vänd dig till närmaste akutmottagning.