Hem > Hälsa och sjukdomar > Förkylning och förkylningsvirus

Förkylning och förkylningsvirus

Rinnande näsa, svullen hals och feber – när vi blir förkylda får immunförsvaret arbeta lite extra. De flesta av oss drabbas av ett par förkylningar per år. Man kan må mycket dåligt och behöva stanna hemma, men en förkylning går alltid över av sig själv. Vid utdragna symptom kan det i vissa fall behövas behandling.

Sök vård för förkylningÖppet alla dagar, dygnet runt.

Om förkylning

Förkylning är en inflammation i slemhinnorna i de övre luftvägarna. De flesta blir förkylda någon eller några gånger om året. En förkylning går oftast över av sig själv inom en vecka.

Ibland kan en förkylning övergå till andra tillstånd såsom bihåleinflammation, öroninflammation, ögoninflammation eller lunginflammation. De här följdsjukdomarna kan behöva behandlas med antibiotika.

Orsaker till förkylning

En förkylning orsakas av virus som skapar en inflammation i slemhinnorna i näsan, halsen eller bihålorna (de så kallade övre luftvägarna). Eftersom det finns mer än 100 olika sorters virus som kan orsaka förkylning, är det en av våra vanligaste infektionssjukdomar.

Förkylningsvirus kan delas in i följande grupper:

 • Rhinovirus: Den vanligaste formen av förkylning beror ofta på rhinoviruset, som angriper slemhinnorna i svalget, näsan, bihålorna, mellanörat och de övre luftvägarna.

 • Coronavirus: Coronaviruset är ett av de mer kända förkylningsvirusen på grund av covid-19 pandemin.

 • Parainfluensavirus

 • Adenovirus

Vissa människor har lättare för att bli smittade av förkylningar. Det kan handla om personer som tar vissa mediciner eller som har bakomliggande sjukdomar som gör att de har nedsatt förmåga att bekämpa virus och bakterier.

Inkubationstid

Inkubationstiden – den tid det tar från att du har utsatts för viruset tills dess att du insjuknar – är 1-5 dagar vid en vanlig förkylning.

Förkylning hos barn

Förkylning är vanligt hos barn, som i genomsnitt blir förkylda uppemot 10 gånger mer under sina första levnadsår.

De finns två huvudsakliga förklaringar till att barn blir förkylda oftare än vuxna:

 • Barns immunförsvar inte är färdigutvecklat.

 • Barn har betydligt mer närkontakt med andra barn och vuxna, vilket leder till att de i större utsträckning utsätts för förkylningsvirus.

Symptom vid förkylning

En förkylning brukar börja med en allmän sjukdomskänsla. Du kan bli trött och frusen eller få huvudvärk. Svidande ögon och värk i öron och bihålor är också relativt vanligt förekommande vid förkylning.

Efter något dygn upplever du ofta en lätt smärta i svalget och rinnande näsa. Halsont, snuva, nästäppa och eventuell hosta tar sedan vid och kan pågå i 1-2 veckor med successiv minskning av symptomen tills förkylningsviruset läker ut.

Många tror att genomskinligt snor orsakas av virus, medan färgat snor beror på bakterier, men det är en seglivad myt. Tjockt, färgat snor behöver inte vara ett tecken på en bakterieinfektion. Vid ett förkylningsvirus är snoret ofta genomskinligt och rinnigt till en början för att sedan bli tjockt och få mer färg. Färgen kan variera. Snoret kan till exempel vara vitt, gult, grönt eller brunaktigt.

Hur smittar en förkylning?

En förkylning sprids genom så kallad droppsmitta, vilken innebär att små droppar av viruset sprids genom hostningar och nysningar. Dropparna kommer sedan i kontakt med slemhinnorna i ögonen, munnen eller näsan, vilket leder till att en inflammation uppstår.

Förkylningsviruset kan även spridas genom kontaktsmitta. Det innebär att små droppar av viruset överförs vid direkt hudkontakt eller vid kontakt med föremål (till exempel genom att du rör vid ett föremål på vilket det finns droppar från en nysning eller hostning och sedan rör vid ditt ansikte utan att tvätta händerna först).

Hur länge smittar en förkylning?

En förkylning smittar redan någon dag innan symptomen bryter ut tills dess att sjukdomen går över. Du är som mest smittsam i början av förkylningen då symptomen är som värst.

En förkylning kan drabba olika personer olika hårt. En del får endast milda symptom, medan andra får betydligt värre. Det är därför viktigt att undvika smittspridning genom att tvätta händerna och stanna hemma om du är sjuk.

Långvarig förkylning

En vanlig förkylning går oftast över inom en vecka, men kan i vissa fall pågå längre än så. En långvarig förkylning kan bero på nedsatt immunförsvar. Det vanligaste är dock att vad som känns som en långvarig förkylning i själva verket är någonting annat.

Astma och förkylningsastma förväxlas ibland med en långdragen förkylning. Vid astma får du dock inte feber, vilket du oftast får vid förkylning.

En kronisk inflammation kan också vara förklaringen till en längre period med förkylningssymptom. Vissa personer, däribland ofta rökare, har en kronisk inflammation som gör att slemhinnornas försvar är försämrat. Detta leder till att symptomen från förkylningen sitter kvar längre.

Det händer också att en ny infektion avlöser den förra, vilket gör att en förkylning kan framstå som långvarig. Efter en förkylning blir ditt immunförsvar tillfälligt nedsatt, vilket gör dig mer sårbar för att smittas av ett annat virus. Det behöver dock inte vara ett annat förkylningsvirus, utan kan vara andra sjukdomar såsom bihåleinflammation, öroninflammation, lunginflammation eller luftrörs- eller stämbandskatarr.

Behandling

Förkylning är i de allra flesta fall helt ofarligt och går över av sig själv. Det finns inget botemedel mot förkylningsvirus, men vanliga förkylningsbesvär som snuva, nästäppa och halsont kan lindras med receptfria preparat som köps på apotek eller i mataffär.

Om du får feber i kombination med andningssvårigheter eller nackstelhet, bör du åka till närmaste akutmottagning.

Förkylning hos barn är väldigt vanligt. Symptomen kan oftast lindras med receptfria preparat. Öroninflammation är en vanlig följdsjukdom hos barn. Försök att hålla barnet upprätt och ge febernedsättande, receptfria preparat, näsdroppar eller nässpray för att minska svullnaden i slemhinnorna. Kontakta sjukvården, om du tror att ditt barn har öroninflammation.

Vad kan jag göra själv?

Det finns mycket du kan göra själv för att lindra förkylningssymptom:

 • Drick mycket. Om du har feber, förlorar du mer vätska.

 • Sov med huvudet högt – lägg på en extra kudde eller höj huvudändan på sängen.

 • Vila och sov lite extra.

 • Kyla kan sänka kroppens immunförsvar. Håll dig därför lagom varmt klädd i förkylningstider.

 • Undvik fysisk aktivitet och träning när du är förkyld. Avstå helt från träning så länge  du har feber.

Tänk också på att inte sprida smitta till andra. Stanna hemma från arbete och skola för att inte föra förkylningsviruset vidare. Snyt dig i pappersnäsdukar som du kastar direkt och tvätta händerna ofta.

Kan jag förebygga förkylning?

De flesta blir förkylda någon eller några gånger om året, men det finns vissa saker som du kan göra för att minska risken för att bli smittad av förkylningsvirus. Först och främst bör du vara noga med att tvätta händerna regelbundet, speciellt innan du rör vid ditt ansikte eller din mat.

Förutom att vara noga med handhygienen kan du stärka ditt immunförsvar genom att:

 • Motionera och få frisk luft

 • Äta hälsosamt och undvika alkohol

 • Sova regelbundet

 • Undvika stora folksamlingar

 • Undvika stress under längre perioder

När ska jag söka vård?

I regel går en förkylning över av sig själv och de flesta behöver inte uppsöka vård.

Som vuxen kan du behöva söka vård för din förkylning om du:

 • Har feber som inte gått över efter 4 dygn

 • Får feber igen efter flera feberfria dagar

 • Får fler symptom som rör öron, hals, lungor eller bihålor

Det händer att en förkylning leder till följdsjukdomar som kan kräva behandling. Det är därför viktigt att vara uppmärksam på om symptom tillkommer eller kommer tillbaka. Exempel på följdsjukdomar är:

 • Bihåleinflammation

 • Öroninflammation

 • Lunginflammation

 • Luftrörskatarr

 • Stämbandskatarr

 • Förkylningsastma (vanligare hos barn)

Om ditt barn är förkylt, kan du behöva uppsöka vård om barnet:

 • Är under 12 veckor och har feber

 • Har feber som inte gått över efter 4 dygn

 • Får feber igen efter flera feberfria dagar

 • Får fler symptom som rör öron, hals, lungor eller bihålor

 • Får svårt att andas

 • Får svårt att äta och blir svårare att få kontakt med

När kan Min Doktor hjälpa?

Om du eller ditt barn har en förkylning som inte går över eller har feber i mer än 4 dagar, är ni välkomna att höra av er till Min Doktor. Vi hjälper er att få rätt vård.

Publicerad:

2022-03-08

Senast uppdaterad:

2024-02-09

Författare:

Boel Sandros, Medicinsk skribent, Min Doktor

Faktagranskad av:

Hans Lindholm, Legitimerad läkare, Min Doktor