Hem > Hälsa och sjukdomar > Coronavirus

Coronavirus

Coronavirus är namnet på en större grupp virus, varav vissa kan spridas till människor. Det coronavirus som sprids just nu har det officiella namnet SARS-CoV-2, och är ett virus som kan ge upphov till sjukdomen covid-19. Sjukdomen förekommer i olika omfattning i flera länder i världen, däribland Sverige. Vanliga symptom liknar en vanlig förkylning, med hosta eller feber. Inkubationstiden är vanligtvis två till 14 dagar. Om du misstänker att du eller någon närstående kan ha smittats och känner symptom ska ni stanna hemma tills ni blir helt friska för att minska risken för smittspridning. Folkhälsomyndigheten rekommenderar att du stannar hemma två symptomfria dagar.

Kostnadsfritt. Öppet dygnet runt.

Orsak och vanliga symptom

Coronavirus är namnet på en större grupp virus, varav vissa kan spridas till människor. Det coronavirus som sprids just nu har det officiella namnet SARS-CoV-2, och är ett virus som kan ge upphov till sjukdomen covid-19. Viruset började spridas i provinsen Hubei i Kina under december 2019 och har under början av 2020 spridit sig till ett antal länder, däribland Sverige. Smittspridningen går snabbt då vi människor inte hunnit utveckla immunitet mot covid-19.

Vanliga symptom av coronavirus är hosta, andningssvårigheter och feber. Viruset kan även ge upphov till allvarligare komplikationer som lunginflammation. I sällsynta fall riskerar sjukdomen att leda till livshotande tillstånd. Inkubationstiden, den tid det tar från smittotillfället till dess att symptomen visar sig, bedöms av Världshälsoorganisationen (WHO) vara mellan 2 och 14 dagar. Det är framförallt i samband med sjukdomsutbrottet, vid pågående symptom och fram tills 48 timmar efter symptomfrihet som personer bedöms vara smittsamma.

Viruset sprids genom nära kontakt mellan människor och genom så kallad droppsmitta, vilket innebär att små droppar innehållande viruset sprids genom att en smittad person exempelvis hostar eller nyser. Viruset kan sannolikt även spridas genom direktkontakt mellan människor. Likt många andra sjukdomar så drabbar coronavirus och covid-19 olika personer väldigt olika. Det är sannolikt att vedertagna riskgrupper, till exempel äldre, personer med kroniska sjukdomar eller personer med nedsatt immunförsvar drabbas hårdare av viruset än andra.

I en studie från Kina har man sett att äldre personer och särskilt de med hjärt- kärlsjukdom, diabetes, kronisk lungsjukdom och högt blodtryck är överrepresenterade bland de svåra fallen. Studier visar även att fler män än kvinnor har drabbats. Studien visar också att det trots allt, bara är en mycket liten andel av dessa grupper som drabbas av svår infektion.

Om du, ditt barn eller en närstående tillhör en riskgrupp är det alltid bra att vidta extra försiktighet i syfte att undvika att bli smittad.

Vanligt förekommande symptom för covid-19 liknar flera andra sjukdomar, till exempel säsongsinfluensa eller förkylning. Om du upplever dessa symptom och bara känner dig lindrigt sjuk ska du vårda det som en vanlig förkylning, stanna hemma och undvika att vistas bland andra människor. Stanna hemma så länge du har symptom och 48 timmar efter att du blev symptomfri. Om du upplever större besvär och tror att du behöver vård kan du kontakta Min Doktors läkare och sjuksköterskor på mindoktor.se för bedömning och behandling.

Skillnad från allergi och annat

Det kan vara svårt att skilja coronaviruset från en vanlig förkylning eller influensa. Men det skiljer sig tydligare från allergier. Exempelvis kan både coronaviruset och allergier orsaka hosta och luftvägsbesvär, men allergi orsakar sällan frossa, värk i muskler och leder eller feber som coronaviruset kan göra. Allergier kan du få klåda av, vilket inte har rapporterats som ett vanligt förekommande symptom i samband med coronaviruset. Om du känner igen dina allergisymptom och det är “den tiden på året” så behandlar du din allergi som vanligt. Får du hög feber och svårigheter att andas ska du kontakta vården.

Coronaviruset kan ge upphov till liknande symptom som vid säsongsinfluensa. Är du vaccinerad mot säsongsinfluensa för inte längre än tre månader sedan så är det sannolikt inte det du har besvär av.

Behandling

Om du misstänker att du, ditt barn eller någon i din närhet har drabbats av coronaviruset är det mycket viktigt att ni stannar hemma tills ni är helt friska, även om du eller din närstående bara uppvisar lindriga symptom. Folkhälsomyndigheten rekommenderar att du stannar hemma två symptomfria dagar.

Om du behöver vård så beror behandlingen du får på vilka symptom du upplever. Det finns ännu inget vaccin eller medicin mot sjukdomen. Den behandling du får syftar i första hand till att lindra symptom och förhindra att komplikationer uppstår. I de flesta fall är symptomen lindriga och sjukdomen går oftast över av sig själv, och ingen särskild behandling behövs då för att säkerställa tillfrisknande.

I mer sällsynta fall kan andra behandlingsmetoder behövas, till exempel att du får hjälp med andningen om du upplever andningssvårigheter. Om du får komplikationer av sjukdomen, såsom lunginflammation, kommer du få behandling för att behandla besvären som uppstår i samband med detta.

När ska jag söka vård?

Du bör omgående kontakta akutsjukvård via 112 om du, ditt barn eller någon närstående har mycket svårt att andas eller upplever andra allvarliga symptom. Om ni misstänker att ni kan ha drabbats av coronaviruset ska ni uppge det till 112.

Upplever du bara lindriga förkylningssymptom kan du behandla det med egenvård som en vanlig förkylning. Om du känner dig mer påverkad av symptomen och tror att du behöver vård kan du ta kontakt med Min Doktor för att få hjälp med bedömning och behandling. Hos oss kommer du i kontakt med läkare, sjuksköterskor eller andra vårdprofessioner beroende på vilket besvär du söker för. Även om du bara känner har lindriga besvär bör du stanna hemma för att minska smittspridning, även om du inte tror att det är coronaviruset. Stanna hemma i 48 symptomfria timmar.

Träffa läkare online

  • Kostnadsfritt

  • 95% patientnöjdhet

  • Kort väntetid

  • Öppet dygnet runt

  • Vård i appen och på webben

★★★★★

4.8 av 5 i betyg på App Store

Sök vård

Vad kan jag göra själv?

Om du misstänker att du, ditt barn eller någon närstående har drabbats av coronavirus och har vanliga förkylningssymtom ska ni vårda det som en vanlig förkylning, men stanna hemma tills ni är helt friska för att undvika smittspridning. Du som bor eller vistas i samma hushåll som en person som bekräftats bära på coronaviruset rekommenderas att undvika kontakt med människor utanför hemmet. Om du hostar eller nyser bör du se till att göra det i armvecket eller på annat sätt som förhindrar att det sprids till personer i din närhet.

Det finns ännu inget vaccin mot covid-19 och de vacciner som finns idag mot pneumokockinfektion (det som i dagligt tal kallas lunginflammation) och “vanlig” säsongsbetonad influensa skyddar inte mot covid-19.

Det är även viktigt att du även som frisk är noga med din hygien och att du regelbundet tvättar händerna med tvål och vatten efter toalettbesök, när du har varit ute bland andra människor samt inför måltider. Även handsprit och andra typer av desinfektionsmedel bedöms vara effektiva för att döda viruset. Undvik i möjligaste mån att ta dig i ansiktet eller gnugga i ögonen om du inte har tvättat händerna. Om du är orolig för att smittas av coronaviruset ska du undvika att vistas i folksamlingar och att resa med offentliga färdmedel. Om du inte är sjuk men ändå har frågor om coronaviruset så kan du ringa 113 13. Numret har tagits fram på uppdrag av regeringen och är ett stöd för att förmedla information till allmänheten vid allvarliga olyckor och kriser i samhället.

När kan Min Doktor hjälpa?

Om du eller ditt barn har symptom såsom hosta, halsont och feber, eller andra symptom som påminner om influensa eller förkylning, kan du få kontakt med våra sjuksköterskor på mindoktor.se eller i vår app för bedömning och rådgivning. Vid behov så får du vidare kontakt med läkare.

Sök i första hand vård digitalt, och besök inte en vårdmottagning.