Så funkar ett digitalt vårdbesök
Svara på frågor om dina besvär.
Fyll i din hälsoprofil.
Starta ditt besök.
Få hjälp av vår vårdpersonal.
Betala efter besöket.
Patientavgift för besök hos sjuksköterska
0 kr
Kostnadsfritt för barn (0 - fyller 19 i år) och äldre (över 84 år).
Frikort gäller.
Observera att kostnaden kan ändras om du behöver träffa annan vårdpersonal än förväntat eller komma på återbesök.

Coronavirus och covid-19

Sjukdomen covid-19 är orsakad av ett coronavirus med namnet SARS-CoV-2. Om du misstänker att du kan ha smittats och känner symptom, ska du stanna hemma och undvika kontakt med andra människor för att minska risken för smittspridning.

Vad är coronavirus?

Coronavirus är namnet på en stor grupp virus, varav sju kan spridas till människor. Tidigare kända coronavirus har framför allt orsakat besvär som förkylning eller tarmsymptom. Det coronavirus som sprids under coronapandemin har fått namnet SARS-CoV-2. Det är en förkortning av Severe Acute Respiratory Syndrome (svår akut respiratorisk sjukdom) CoronaVirus 2. Sjukdomen som orsakas av viruset kallas covid-19.

Viruset började spridas i provinsen Hubei i Kina under december 2019 och blev av Världshälsoorganisationen (WHO) den 11 mars 2020 deklarerad som en pandemi – det vill säga att viruset snabbt spridits över stora delar av världen och drabbat en stor andel av befolkningen i varje land. 

Nya varianter av coronavirus

SARS-CoV-2 har uppkommit genom att ett coronavirus har muterat, det vill säga förändrats, så att det lättare kan infektera och orsaka svår sjukdom hos människor. Alla coronavirus har av naturen lätt för att mutera, och nya varianter uppkommer hela tiden. När en ny variant blir mer smittsam än den föregående, tar den snabbt över. 

Under pandemins gång har vi sett att det har kommit flera nya varianter av coronaviruset. Det har funnits, och finns, en oro för att det ska komma en mutation som orsakar ännu större skada än det ursprungliga viruset, eller som vaccinerna inte skyddar mot.

Den europeiska smittskyddsmyndigheten ECDC följer kontinuerligt uppkomsten av nya mutationer och Folkhälsomyndigheten övervakar vilka virusvarianter som sprids i Sverige. I dagsläget är det framför allt virusvarianter som är mer smittsamma - inte mer aggressiva - som sprids. Här kan du hitta aktuell information om olika varianter av coronavirus.

Symptom vid covid-19

Vanliga symptom vid coronainfektion är hosta, andningssvårigheter och feber. Ett typiskt tecken på covid-19 är att luktsinnet, och ibland smaken, försvinner. Viruset kan även ge upphov till allvarligare komplikationer som lunginflammation. I sällsynta fall riskerar sjukdomen att leda till livshotande tillstånd. 

Hur lång är inkubationstiden?

Inkubationstiden, den tid det tar från smittotillfället tills dess att symptomen visar sig, bedöms av WHO vara mellan 2 och 14 dagar. 

Hur smittar covid-19?

Viruset sprids främst genom nära kontakt mellan människor och genom så kallad droppsmitta, vilket innebär att droppar innehållande viruset sprids, till exempel när en smittad person hostar eller nyser. Stora droppar sjunker fort till marken, men mycket små droppar kan hänga kvar i luften lite längre, så kallad aerosol. Aerosoldroppar kan spridas när en smittad person andas eller talar. Även kontakt med förorenade ytor eller föremål kan till viss del sprida smittan. 

Personer bedöms vara smittsamma från och med sjukdomsutbrottet och fram till 48 timmar efter symptomfrihet.

Vem kan drabbas?

Vem som helst kan bli infekterad av coronavirus, men risken för att bli svårt sjuk varierar. Likt många andra sjukdomar drabbar covid-19 olika personer väldigt olika. Hög ålder är den största riskfaktorn för att bli allvarligt sjuk eller dö. Andra riskfaktorer är bland annat kronisk lungsjukdom, diabetes, fetma samt sjukdomar och läkemedelsbehandlingar som påverkar immunförsvaret. Du kan läsa mer om riskgrupper på Folkhälsomyndighetens hemsida.

Om du, ditt barn eller en närstående tillhör en riskgrupp, är det alltid bra att vidta extra försiktighet i syfte att undvika att bli smittad.

Hur länge är jag sjuk i covid-19?

Sjukdomens längd varierar mycket från person till person. Om du är vaccinerad och blir smittad av coronavirus är det inte säkert att du märker av några symptom alls, men en del blir dåliga i några dagar. En kraftigare coronainfektion kan hålla i sig i ett par veckor, och precis som efter influensa är det vanligt att vara trött och matt en tid efteråt. 

Vid allvarlig infektion, som kräver sjukhusvård, kan sjukdomen vara betydligt längre och konvalescensen bli lång. 

Långvariga symptom efter covid-19

Det är inte känt varför vissa får långvariga symptom efter covid-19. Tillståndet postcovid, eller långtidscovid, kan drabba både personer som varit inneliggande på sjukhus, och de som inte har behövt sjukhusvård. Symptomen är framför allt utmattning, andningsbesvär och hjärntrötthet. Både symptom som kommer och går och sådana som är ihållande klassas som postcovid, om de har funnits i minst 12 veckor efter den ursprungliga infektionen. 

Behandling vid covid-19

Om du blir sjuk med symptom som skulle kunna innebära covid-19, ska du stanna hemma. 

Om du behöver vård, så beror behandlingen du får på vilka symptom du upplever. I de flesta fall är symptomen lindriga och sjukdomen går oftast över av sig själv. Ingen särskild behandling behövs då för att säkerställa tillfrisknande. I mer sällsynta fall kan andra behandlingsmetoder behövas, till exempel att du får hjälp med andningen om du upplever andningssvårigheter. Om du får komplikationer av sjukdomen, såsom lunginflammation, kommer du få behandling för att behandla besvären som uppstår i samband med detta. 

Nya läkemedel mot coronaviruset utvecklas ständigt, och personer som är i riskgrupp eller behöver sjukhusvård kan få riktad behandling mot själva viruset. 

Vaccin mot covid-19

Idag finns det flera godkända vacciner mot coronaviruset. Vaccinerna har utvecklats och testats på samma sätt som andra vacciner och läkemedel. För att bli godkända måste de uppfylla höga krav på både säkerhet och effektivitet. Du hittar mer information om vaccin mot covid-19 hos Läkemedelsverket respektive Folkhälsomyndigheten

Varför ska jag vaccinera mig?

Vaccination mot covid-19 ger dig ett mycket bra skydd mot allvarlig sjukdom och ett bra skydd även mot lindrigare sjukdom. Du bör vaccinera dig även om du tidigare haft covid-19 – dels för att din immunitet gradvis sjunker, dels för att ditt immunförsvar inte har lärt sig känna igen nya virusvarianter. Vaccinerna uppdateras efterhand som det kommer nya mutationer av viruset. 

Skärmdumpar av Min Doktors mobila app
Min Doktors app – din vårdcentral i mobilen
Tryggt och säkert med BankID
Recept direkt i appen
Över 3 miljoner patientbesök
4,8 av 5 betyg på App Store
Ladda ner appen

När ska jag söka vård?

Du bör omgående kontakta akutsjukvård via 112 om du, ditt barn eller någon närstående har mycket svårt att andas eller upplever andra allvarliga symptom. Om ni misstänker att ni kan ha drabbats av coronaviruset, ska ni uppge det till 112.

Hur kan Min Doktor hjälpa?

Om du bara upplever lindriga förkylningssymptom, kan du behandla det med egenvård som vid en vanlig förkylning

Om du känner dig mer påverkad av symptomen och tror att du behöver vård, kan du ta kontakt med Min Doktor för att få hjälp med bedömning och behandling. Hos oss kommer du i kontakt med läkare, sjuksköterskor eller andra vårdprofessioner beroende på vilket besvär du söker för. 

Min Doktor erbjuder vaccin mot coronavirus vid flera av våra vaccinationsmottagningar. Här kan du hitta mer information om vaccination mot covid-19.

Vi samarbetar med
Apotek Hjärtat logotypSkandia logotypUnilabs logotypSynlab Synlab