Hem > Hälsa och sjukdomar > Övrigt > Coronavirus

Coronavirus

Coronavirus är namnet på en större grupp virus, varav vissa kan spridas till människor. Det coronavirus som spridits under coronapandemin har det officiella namnet SARS-CoV-2 och är ett virus som kan ge upphov till sjukdomen covid-19. Om du misstänker att du eller någon närstående kan ha smittats och känner symptom, ska ni stanna hemma och undvika kontakt med andra människor för att minska risken för smittspridning.

Öppet alla dagar, dygnet runt.

Orsak och vanliga symptom

Coronavirus är namnet på en större grupp virus, varav vissa kan spridas till människor. Det coronavirus som spridits under coronapandemin har det officiella namnet SARS-CoV-2 och är ett virus som kan ge upphov till sjukdomen covid-19. Viruset började spridas i provinsen Hubei i Kina under december 2019 och blev av Världshälsoorganisationen (WHO) den 11 mars deklarerad som en pandemi – det vill säga att viruset spridits över stora delar av världen och drabbat en stor andel av befolkningen i varje land. Smittspridningen har gått snabbt då vi människor inte hunnit utveckla immunitet mot covid-19.

Vanliga symptom av coronavirus är hosta, andningssvårigheter och feber. Viruset kan även ge upphov till allvarligare komplikationer som lunginflammation. I sällsynta fall riskerar sjukdomen att leda till livshotande tillstånd. Inkubationstiden, den tid det tar från smittotillfället tills dess att symptomen visar sig, bedöms av WHO vara mellan 2 och 14 dagar. Det är framför allt i samband med sjukdomsutbrottet, vid pågående symptom och fram tills 48 timmar efter symptomfrihet som personer bedöms vara smittsamma.

Viruset sprids främst genom nära kontakt mellan människor och genom så kallad droppsmitta, vilket innebär att små droppar innehållande viruset sprids genom att en smittad person exempelvis hostar eller nyser. Även kontakt med förorenade ytor eller föremål kan till viss del sprida smittan. Likt många andra sjukdomar drabbar coronavirus och covid-19 olika personer väldigt olika. Ålder är den största riskfaktorn för att bli allvarligt sjuk eller dö. Ju äldre man är, desto större är risken. Andra riskfaktorer är bland annat kronisk lungsjukdom, diabetes, fetma och om du genomgått en organtransplantation. Du kan läsa mer om riskgrupper på Folkhälsomyndighetens hemsida.

Om du, ditt barn eller en närstående tillhör en riskgrupp, är det alltid bra att vidta extra försiktighet i syfte att undvika att bli smittad.

Tester för covid-19

Vanligt förekommande symptom för covid-19 liknar flera andra sjukdomar, till exempel säsongsinfluensa eller förkylning. Även om du bara har lindriga symptom, är det viktigt att du stannar hemma och att du undviker att vistas bland andra människor. Hur länge du ska stanna hemma beror bland annat på om du är vaccinerad mot covid-19 eller ej (se aktuella rekommendationer hos Folkhälsomyndigheten).

Min Doktor erbjuder olika typer av covid-19-tester och reseintyg för dig som är helt symptomfri. Om du har symptom, måste du stanna hemma och i vissa fall testa dig (se aktuella rekommendationer hos Folkhälsomyndigheten). Observera att du endast kan besöka Min Doktors vård- och vaccinationsmottagningar om du är helt symptomfri.

Skillnad från allergier

Det kan vara svårt att skilja coronaviruset från en vanlig förkylning eller influensa utan att testa sig. Men det skiljer sig tydligare från allergier. Exempelvis kan både coronaviruset och allergier orsaka hosta och luftvägsbesvär, men allergi orsakar sällan frossa, värk i muskler och leder eller feber som coronaviruset kan göra.

Det är viktigt att du stannar hemma även vid milda symptom som tyder på covid-19, men om du medicinerar mot din allergi som vanligt, symptomen inte förvärras och medicineringen hjälper, behöver du inte stanna hemma längre.

Behandling

Om du blir sjuk med symptom som skulle kunna innebära covid-19, ska du stanna hemma. Hur länge du ska stanna hemma beror bland annat på om du är vaccinerad mot covid-19 eller ej.

Om du behöver vård, så beror behandlingen du får på vilka symptom du upplever. I de flesta fall är symptomen lindriga och sjukdomen går oftast över av sig själv. Ingen särskild behandling behövs då för att säkerställa tillfrisknande. I mer sällsynta fall kan andra behandlingsmetoder behövas, till exempel att du får hjälp med andningen om du upplever andningssvårigheter. Om du får komplikationer av sjukdomen, såsom lunginflammation, kommer du få behandling för att behandla besvären som uppstår i samband med detta.

När ska jag söka vård?

Du bör omgående kontakta akutsjukvård via 112 om du, ditt barn eller någon närstående har mycket svårt att andas eller upplever andra allvarliga symptom. Om ni misstänker att ni kan ha drabbats av coronaviruset, ska ni uppge det till 112.

Om du bara upplever lindriga förkylningssymptom, kan du behandla det med egenvård som en vanlig förkylning. Om du känner dig mer påverkad av symptomen och tror att du behöver vård, kan du ta kontakt med Min Doktor för att få hjälp med bedömning och behandling. Hos oss kommer du i kontakt med läkare, sjuksköterskor eller andra vårdprofessioner beroende på vilket besvär du söker för. Om du bara har lindriga besvär, ska du ändå stanna hemma för att minska smittspridning, även om du inte tror att det är coronaviruset.

Sök vård för coronavirus

  • Öppet dygnet runt

  • Kort väntetid

  • Kostnadsfritt för barn

  • 95% patientnöjdhet

  • Vård i appen och på webben

★★★★★

4.8 av 5 i betyg på App Store

Sök vård för coronavirus

Publicerad:

2022-03-08

Senast uppdaterad:

2022-07-05