Hem > Hälsa och sjukdomar > Coronavirus

Coronavirus

Coronavirus är namnet på en större grupp virus, varav vissa kan spridas till människor. Det coronavirus som sprids just nu har det officiella namnet SARS-CoV-2, och är ett virus som kan ge upphov till sjukdomen covid-19. Om du misstänker att du eller någon närstående kan ha smittats och känner symptom ska ni stanna hemma och undvika kontakt med andra människor för att minska risken för smittspridning.

Öppet alla dagar, dygnet runt.

Orsak och vanliga symptom

Coronavirus är namnet på en större grupp virus, varav vissa kan spridas till människor. Det coronavirus som sprids just nu har det officiella namnet SARS-CoV-2, och är ett virus som kan ge upphov till sjukdomen covid-19. Viruset började spridas i provinsen Hubei i Kina under december 2019 och blev av Världshälsoorganisationen (WHO) den 11 mars deklarerad som en pandemi, det vill säga att viruset spridits över stora delar av världen och drabbat en stor andel av befolkningen i varje land. Smittspridningen har gått snabbt då vi människor inte hunnit utveckla immunitet mot covid-19.

Vanliga symptom av coronavirus är hosta, andningssvårigheter och feber. Viruset kan även ge upphov till allvarligare komplikationer som lunginflammation. I sällsynta fall riskerar sjukdomen att leda till livshotande tillstånd. Inkubationstiden, den tid det tar från smittotillfället till dess att symptomen visar sig, bedöms av WHO vara mellan 2 och 14 dagar. Det är framförallt i samband med sjukdomsutbrottet, vid pågående symptom och fram tills 48 timmar efter symptomfrihet som personer bedöms vara smittsamma.

Viruset sprids främst genom nära kontakt mellan människor och genom så kallad droppsmitta, vilket innebär att små droppar innehållande viruset sprids genom att en smittad person exempelvis hostar eller nyser. Även kontakt med förorenade ytor eller föremål kan till viss del sprida smittan. Likt många andra sjukdomar så drabbar coronavirus och covid-19 olika personer väldigt olika. Ålder är den största riskfaktorn för att bli allvarligt sjuk eller dö, och ju äldre man är desto större är risken. Andra riskfaktorer är bland annat kronisk lungsjukdom, diabetes, fetma och om du genomgått en organtransplantation. Du kan läsa mer om riskgrupper på Folkhälsomyndighetens hemsida.

Om du, ditt barn eller en närstående tillhör en riskgrupp är det alltid bra att vidta extra försiktighet i syfte att undvika att bli smittad.

Tester för covid-19

Vanligt förekommande symptom för covid-19 liknar flera andra sjukdomar, till exempel säsongsinfluensa eller förkylning. Även om du bara har lindriga symptom är det viktigt att du stannar hemma och att du undviker att vistas bland andra människor. Hur länge du ska stanna hemma beror på hur länge du haft symptom och om du har testat dig för covid-19 eller inte, se aktuella rekommendationer hos Folkhälsomyndigheten.

Om dina symptom inte går över på 24 timmar kan du boka ett så kallat PCR-test. Det är ett självtest som visar om du har en pågående infektion av covid-19 som du bokar via 1177. Observera att rekommendationerna för testning kan variera beroende på vilken region du bor i. Om du upplever större besvär och tror att du behöver vård kan du kontakta Min Doktors läkare och sjuksköterskor på mindoktor.se för bedömning och behandling.

Du kan också göra ett antikroppstest på Min Doktors vård-och vaccinationsmottagningar. Testet visar om du har utvecklat antikroppar mot covid-19, det vill säga om du har haft covid-19 tidigare. För att ta testet måste du ha varit symptomfri i minst 14 dagar. Detta dels för att antikroppar ska hinna utvecklas, dels för att minimera smittorisken vid våra mottagningar. Testet ger inte svar på om du har covid-19 vid testtillfället.

Skillnad från allergier

Det kan vara svårt att skilja coronaviruset från en vanlig förkylning eller influensa utan att testa sig. Men det skiljer sig tydligare från allergier. Exempelvis kan både coronaviruset och allergier orsaka hosta och luftvägsbesvär, men allergi orsakar sällan frossa, värk i muskler och leder eller feber som coronaviruset kan göra.

Det är viktigt att du stannar hemma även vid milda symptom som tyder på covid-19, men om du medicinerar mot din allergi som vanligt, symptomen inte förvärras och medicineringen hjälper behöver du inte stanna hemma längre. Om det tillkommer nya symptom som feber ska du stanna hemma till minst 48 timmar efter att symptomen försvann.

Behandling

Om du misstänker att du, ditt barn eller någon i din närhet har drabbats av coronaviruset är det mycket viktigt att ni stannar hemma tills ni är helt friska, även om du eller din närstående bara uppvisar lindriga symptom. Hur länge du ska stanna hemma beror på hur länge du haft symptom och om du har testat dig för covid-19 eller inte, se aktuella rekommendationer hos Folkhälsomyndigheten.

Om du behöver vård så beror behandlingen du får på vilka symptom du upplever. I de flesta fall är symptomen lindriga och sjukdomen går oftast över av sig själv, och ingen särskild behandling behövs då för att säkerställa tillfrisknande. I mer sällsynta fall kan andra behandlingsmetoder behövas, till exempel att du får hjälp med andningen om du upplever andningssvårigheter. Om du får komplikationer av sjukdomen, såsom lunginflammation, kommer du få behandling för att behandla besvären som uppstår i samband med detta.

Om du upplever milda andningsbesvär, som problem med hosta eller slem, kan den här enkla metoden från Vårdhandbokens andningsbefrämjande tekniker hjälpa:

 1. Fyll en flaska med 5-10 cm rent vatten.
 2. Sätt ner en slang eller ett grovt sugrör som är ca 1 cm i diameter i flaskan. Röret ska vara nere i botten på flaskan.
 3. Sitt vid ett bord med båda fötterna stadigt på golvet.
 4. Sätt slangen mellan tänderna och slut dina läppar kring slangen.
 5. Andas in djupt genom näsan och gör utandningen genom slangen, upprepa i 10-15 utblåsningar och försök sedan att hosta och harkla upp eventuellt slem.
 6. Upprepa övningen under cirka 10 minuter. Du kan göra övningen flera gånger per dag, men rengör flaskan varje dag.
 7. Om besvären kvarstår och du vill ha hjälp med andningsgymnastik kan du vända dig till Min Doktors fysioterapeuter.

När ska jag söka vård?

Du bör omgående kontakta akutsjukvård via 112 om du, ditt barn eller någon närstående har mycket svårt att andas eller upplever andra allvarliga symptom. Om ni misstänker att ni kan ha drabbats av coronaviruset ska ni uppge det till 112.

Upplever du bara lindriga förkylningssymptom kan du behandla det med egenvård som en vanlig förkylning. Om du känner dig mer påverkad av symptomen och tror att du behöver vård kan du ta kontakt med Min Doktor för att få hjälp med bedömning och behandling. Hos oss kommer du i kontakt med läkare, sjuksköterskor eller andra vårdprofessioner beroende på vilket besvär du söker för. Även om du bara har lindriga besvär ska du stanna hemma för att minska smittspridning, även om du inte tror att det är coronaviruset. Om dina symptom inte har gått över inom 24 timmar kan du testa dig för pågående infektion genom ett så kallat PCR-test.

Träffa läkare online

 • Öppet dygnet runt

 • Kort väntetid

 • Kostnadsfritt för barn

 • 95% patientnöjdhet

 • Vård i appen och på webben

★★★★★

4.8 av 5 i betyg på App Store

Sök vård

Vad kan jag göra själv?

Om du misstänker att du, ditt barn eller någon närstående har drabbats av coronavirus och har vanliga förkylningssymtom ska ni vårda det som en vanlig förkylning, men stanna hemma tills ni är helt friska för att undvika smittspridning. Du som bor eller vistas i samma hushåll som en person som bekräftats bära på coronaviruset rekommenderas att undvika kontakt med människor utanför hemmet. Läs mer om vad som gäller på Folkhälsomyndighetens hemsida. Om du hostar eller nyser bör du se till att göra det i armvecket eller på annat sätt som förhindrar att det sprids till personer i din närhet.

Det är även viktigt att du även som frisk är noga med din hygien och att du regelbundet tvättar händerna med tvål och vatten efter toalettbesök, när du har varit ute bland andra människor samt inför måltider. Även handsprit och andra typer av desinfektionsmedel bedöms vara effektiva för att döda viruset. Undvik i möjligaste mån att ta dig i ansiktet eller gnugga i ögonen om du inte har tvättat händerna. Undvik att vistas i folksamlingar och om du kan, undvik att resa med offentliga färdmedel. Om du inte är sjuk men ändå har frågor om coronaviruset så kan du ringa 113 13. Numret har tagits fram på uppdrag av regeringen och är ett stöd för att förmedla information till allmänheten vid allvarliga olyckor och kriser i samhället.

När kan Min Doktor hjälpa?

Om du eller ditt barn har symptom såsom hosta, halsont och feber, eller andra symptom som påminner om influensa eller förkylning, kan du få kontakt med våra sjuksköterskor på mindoktor.se eller i vår app för bedömning och rådgivning. Vid behov så får du vidare kontakt med läkare.

Du som är helt symptomfri kan också besöka våra vård- och vaccinationsmottagningar för att göra ett antikroppstest som visar om du har haft covid-19.

Sök i första hand vård digitalt när du är sjuk, och besök inte en vårdmottagning.