Hem > Hälsa och sjukdomar > Coronavirus och covid-19 > Skillnaden mellan allergier och covid-19

Skillnaden mellan allergier och covid-19

Det finns flera typer av allergier och andra icke-smittsamma luftvägsbesvär som ger upphov till symptom som även är vanligt förekommande i samband med besvär och sjukdomar, till exempel förkylning, influensa, och covid-19 – sjukdomen som orsakas av coronaviruset. Det är därför viktigt att hålla koll på vad som utmärker de olika besvären, vad du själv kan göra för att lindra symptomen och när du ska söka vård.

Sök vårdÖppet alla dagar, dygnet runt.

Vad är skillnaden mellan allergier och smittsamma sjukdomar?

Flera typer av allergier ger upphov till symptom som även är vanligt förekommande i samband med virussjukdomar och infektioner, såsom säsongsinfluensa, covid-19 och förkylning. Till exempel är hosta, andningssvårigheter och trötthet symptom som kan förekomma i samband med flera olika besvär, och det kan ibland vara svårt att veta vad du eller din närstående har drabbats av. Tänk på att allergier väldigt sällan ger upphov till symptom såsom feber, frossa och muskelvärk, vilka är symptom som förekommer i samband med covid-19 eller säsongsinfluensa.

De flesta allergier påverkar luftvägarna på olika sätt. Vissa allergier är säsongsbundna och brukar därmed vara vanligare under olika tider på året. Till exempel börjar pollen spridas i luften under tidig vår och brukar finnas kvar fram till hösten. Olika typer av pollen sprids under olika tider på året. Under våren är björkpollen vanligast, under sommaren gräspollen och under sensommaren gråbopollen. Du kan få uppdaterad information om pollenhalter på olika platser i Sverige via pollenrapporten.se. Beroende på vilket pollen som utlöser allergin kan symptomen alltså uppstå under olika tider på året. De vanligaste symptomen av pollenallergi är röda och kliande ögon, rinnande snuva, nästäppa och nysningar. Vid mer besvärlig allergi förekommer även hosta, andningssvårigheter och trötthet.

Andra typer av allergier förekommer under hela året. Kvalsterallergi är en allergi som orsakas av att kroppen reagerar på kvalsterdjur, som ofta finns i sängkläder och på andra platser i hemmet. Vanliga symptom är luftvägsbesvär såsom hosta, andningssvårigheter och nysningar, samt kliande och röda ögon, rinnande näsa och nästäppa. Liknande symptom kan orsakas av allergier mot vissa pälsdjur, födoämnesallergier mot till exempel nötter samt insektsallergier.

Hur bör jag göra om jag inte är säker på vilken sjukdom jag har?

För att minska risken för smittspridning av covid-19 är det viktigt att du alltid stannar hemma och undviker kontakt med andra människor, om du får symptom som skulle kunna tyda på covid-19.

Om du, ditt barn eller någon närstående upplever luftvägsbesvär tillsammans med symptom som röda och kliande ögon, rinnsnuva och nästäppa och inte har feber, är det högre sannolikhet att det är allergi och inte rör sig om covid-19. Stanna hemma, undvik kontakt med andra människor och medicinera mot din allergi som vanligt. Om symptomen inte förvärras, medicineringen hjälper och du bedömer att besvären beror på allergi, behöver du inte stanna hemma längre.

Om du, ditt barn eller en närstående uppvisar symptom som är vanligt förekommande i samband med covid-19, influensa, lunginflammation eller en vanlig förkylning – till exempel feber, hosta eller luftvägsbesvär, ska du stanna hemma. Hur länge du ska stanna hemma beror bland annat på om du är vaccinerad mot covid-19 eller ej – se aktuella rekommendationer från Folkhälsomyndigheten.

Om du har frågor

Om du inte är sjuk, men ändå har frågor om coronaviruset, kan du ringa 11313. Numret har tagits fram på uppdrag av regeringen och är ett stöd för att förmedla information till allmänheten vid allvarliga olyckor och kriser i samhället.

Om du eller ditt barn har symptom såsom hosta, halsont och feber eller andra symptom som påminner om influensa eller förkylning, kan du logga in i vår app eller på mindoktor.se för att komma i kontakt med våra sjuksköterskor och läkare och få hjälp med bedömning och behandling. Vi kan också hjälpa dig och ditt barn med allergiska besvär, såsom pollen.

Sök i första hand vård digitalt när du är sjuk och besök inte en vårdmottagning.

Sök vård

  • Öppet dygnet runt

  • Kort väntetid

  • Kostnadsfritt för barn

  • 95% patientnöjdhet

  • Vård i appen och på webben

★★★★★

4.8 av 5 i betyg på App Store

Sök vård

Publicerad:

2022-03-08

Senast uppdaterad:

2024-01-22