Skillnaden mellan allergier och covid-19

Träffa läkare online

0 kr
  • BankID för säker inloggning
  • Snabbt svar dygnet runt
  • Konsultation och behandling
  • Öppet alla dagar året om
Läs mer om hälsa & sjukdomar

Allmänt

Det finns flera typer av allergier och andra icke-smittsamma luftvägsbesvär som ger upphov till symptom som även är vanligt förekommande i samband med andra besvär och sjukdomar, till exempel förkylning, influensa, och covid-19 – sjukdomen som orsakas av det nya coronaviruset. Det är därför viktigt att hålla koll på vad som utmärker de olika besvären, vad du själv kan göra för att lindra symptomen och när du ska söka vård.

Vad är skillnaden mellan allergier och smittsamma sjukdomar, till exempel covid-19?

Flera typer av allergier ger upphov till symptom som även är vanligt förekommande i samband med virussjukdomar och infektioner, såsom säsongsinfluensa, covid-19 och förkylning. Till exempel är hosta, andningssvårigheter och trötthet symptom som kan förekomma i samband med flera olika besvär, och det kan ibland vara svårt att veta vad du eller din närstående har drabbats av. Tänk på att allergier väldigt sällan ger upphov till symptom såsom feber, frossa och muskelvärk, vilket är symptom som förekommer i samband med covid-19 eller säsongsinfluensa. Allergier kan också ge upphov till klåda, medan klåda inte är ett vanligt förekommande symptom vid coronasjukdom.

De flesta allergier påverkar luftvägarna på olika sätt. Vissa allergier är säsongsbundna och brukar därmed vara vanligare under olika tider på året. Till exempel börjar pollen spridas i luften under tidig vår och brukar finnas kvar fram till hösten. Olika typer av pollen sprids under olika tider på året. Under våren är björkpollen vanligast, under sommaren gräspollen och under sensommaren gråbopollen. Du kan få uppdaterad information om pollenhalter på olika platser i Sverige via pollenrapporten.se. Beroende på vilket pollen som utlöser allergin kan symptomen alltså uppstå under olika tider på året. De vanligaste symptomen av pollenallergi är röda och kliande ögon, rinnande snuva, nästäppa och nysningar. Vid mer besvärlig allergi förekommer även hosta, andningssvårigheter och trötthet.

Andra typer av allergier förekommer under hela året. Kvalsterallergi är en allergi som orsakas av att kroppen reagerar på kvalsterdjur, som ofta finns i sängkläder eller andra platser i hemmet. Vanliga symptom är luftvägsbesvär såsom hosta, andningssvårigheter och nysningar, samt kliande och röda ögon, nysningar, rinnande näsa och nästäppa. Liknande symptom kan orsakas av allergier mot vissa pälsdjur, födoämnesallergier mot till exempel nötter samt insektsallergier.

Om du, ditt barn eller någon närstående upplever luftvägsbesvär tillsammans med symptom som röda och kliande ögon, rinnsnuva och nästäppa och inte har feber, är det högre sannolikhet att det är allergi och inte rör sig om covid-19.

och sjuksköterskor via appen eller på mindoktor.se.

Hur bör jag göra om jag inte är säker på vilken sjukdom jag har?

Om du, ditt barn eller en närstående uppvisar symptom som är vanligt förekommande i samband med covid-19, influensa, lunginflammation eller en vanlig förkylning – till exempel feber, hosta eller luftvägsbesvär ska du stanna hemma. Folkhälsomyndigheten rekommenderar att du stannar hemma två symptomfria dagar.

Oavsett vilken sjukdom som kan vara orsaken bör en person som uppvisar symptom stanna hemma från arbete, skola och fritidsaktiviteter för att undvika att en eventuell sjukdom sprids till andra.

Hur kan jag vara säker på att jag inte har drabbats av coronaviruset?

Det enda sättet att säkerställa huruvida vissa symptom beror på coronaviruset eller inte, är att genomföra ett test, och det sker endast i undantagsfall. Om du, ditt barn eller en närstående upplever symptom som är vanligt förekommande i samband med covid-19 ska ni stanna hemma tills ni är helt friska för att undvika smittspridning. Folkhälsomyndigheten rekommenderar att du stannar hemma två symptomfria dagar.

Om du inte är sjuk men ändå har frågor om coronaviruset så kan du ringa 11313. Numret har tagits fram på uppdrag av regeringen och är ett stöd för att förmedla information till allmänheten vid allvarliga olyckor och kriser i samhället.

Om du eller ditt barn har symptom såsom hosta, halsont och feber, eller andra symptom som påminner om influensa eller förkylning, kan du få kontakt med våra sjuksköterskor på mindoktor.se eller i vår app för bedömning och rådgivning. Vid behov så får du vidare kontakt med läkare. Vi kan också hjälpa dig eller ditt barn med allergiska besvär, såsom pollen.

Sök i första hand vård digitalt, och besök inte en vårdmottagning.

Trygg vård när du behöver det

0 kr
  • BankID för säker inloggning
  • Snabbt svar dygnet runt
  • Konsultation och behandling
  • Öppet alla dagar året om
  • Frikort gäller
Sök vård

Så funkar det

1.

Svara på frågor om dina besvär

Du beskriver dina besvär genom att svara på frågor om dina symptom och i vissa fall skicka in bilder som du tar med mobilen.

2.

Prata med din läkare

Vi använder mess, telefon eller video – allt efter behov för att läkaren ska förstå dig och dina besvär rätt.

3.

Få diagnos och behandling

Vi ställer diagnos och hjälper dig med lämplig behandling. Vid behov hämtas medicin ut på valfritt apotek.
Gå vidareSå funkar det

Så funkar det