Hem > Hälsa och sjukdomar > Luftvägs- och andningsbesvär > Lunginflammation

Lunginflammation

När du har lunginflammation har du en infektion i lungorna. Infektionen kan bero på flera olika saker, till exempel bakterier eller virus, och leder till att delar av lungorna blir inflammerade. De bakterier och virus som kan leda till lunginflammation är olika smittsamma.

Öppet alla dagar, dygnet runt.

Allmänt om lunginflammation

De bakterier och virus som kan leda till lunginflammation är olika smittsamma. Pneumokocker (bakterier) smittar inte så lätt, medan virus och mykoplasma (bakterier) sprids genom luften och är mer smittsamma.

Lunginflammation orsakad av virus läker oftast ut av sig själv, medan lunginflammation orsakad av bakterier behöver behandlas. De flesta blir friska efter några veckor. Om du är äldre eller sjuk sedan tidigare, finns det risk att lunginflammationen blir allvarlig.

Vad orsakar lunginflammation?

Lunginflammation kan bero på flera olika saker. Mikroorganismer och tillstånd som kan orsaka lunginflammation är:

 • Pneumokocker (den vanligaste orsaken)

 • Influensavirus / RS-virus

 • Mykoplasma

 • Kräkningar

 • Lungcancer

 • Kroniska lungsjukdomar

 • Legionellabakterier

Symptom vid lunginflammation

Vanliga symptom vid lunginflammation är:

Mindre vanliga symptom är:

 • Feberfrossa och skakningar

 • Du har svårt att andas

 • Du känner dig förvirrad och omtöcknad

Lunginflammation hos barn

Lunginflammation hos barn orsakas av bakterier eller virus och är särskilt vanlig hos barn under 3 år. Smittan överförs oftast genom hosta, nysningar eller utandningsluft från en person som redan är smittad.

Symptomen påminner vanligtvis om en förkylning med hosta, slemhosta, ont i halsen, feber, andfåddhet, smärta vid andning samt, i vissa fall, feberfrossa och en känsla av förvirring. Lunginflammation hos barn kan också kännetecknas av att barnet har en snabb, ibland pipande, andning eller stötande hosta, får ont i magen, kräks, blir blekt eller inte orkar leka som vanligt. Att barnet är ovanligt trött och har en hosta som inte går över kan också vara tecken på lunginflammation.

Om ditt barn snabbt blir sämre, får andningssvårigheter, får hög feber eller är orkeslöst, ska du omedelbart söka vård på en akutmottagning eller en fysisk vårdcentral. Du ska också söka vård om ditt barn har varit sjukt i flera dagar och besvären inte går över.

Det kan krävas flera olika undersökningar för att avgöra om ditt barn har lunginflammation och vad som är orsaken. Det kan ske genom att läkaren lyssnar på lungorna, tar blodprov eller, i vissa fall, genomför lungröntgen.

Orsaken till lunginflammationen avgör vilken behandling som ditt barn bör få. Om lunginflammationen orsakas av bakterier, ska den behandlas utifrån den bakterie som orsakat lunginflammationen. Behandling mot bakterier hjälper inte om orsaken är virus. Barnet bör då behandlas som vid en vanlig förkylning, det vill säga med mycket vila, vätska och värme. Du kan även lindra symptomen med febernedsättande eller slemlösande preparat, till exempel tabletter eller nässprejer som du själv kan köpa på apoteket.

Vid kraftiga symptom, om ditt barn till exempel har mycket hög feber eller andningssvårigheter, kan barnet behöva vårdas på sjukhus.

Du kan läsa mer om lunginflammation hos barn här.

Vaccin mot lunginflammation

Eftersom lunginflammation kan orsakas av bakterier, mykoplasma, svamp och virus, är vaccination inte 100% effektiv. Det finns inte heller något vaccin som är specifikt framtaget mot lunginflammation. Vaccination mot pneumokocker och influensa kan dock kraftigt minska riskerna för att drabbas. Beroende på var du bor i landet kan vaccinet vara kostnadsfritt, men det är upp till varje region att bestämma.

Vaccination rekommenderas framförallt för personer som riskerar att bli allvarligt sjuka i lunginflammation. Enligt Folkhälsomyndigheten ingår följande personer i riskgrupp och bör därför vaccinera sig:

 • Personer äldre än 65 år

 • Personer med kraftigt nedsatt immunförsvar

 • Personer utan mjälte

 • Personer med cystisk fibros

Efter bedömning av läkare kan även personer med följande symptom eller tillstånd behöva vaccinera sig:

 • Personer med kronisk sjukdom i hjärta, lungor eller lever

 • Personer med kronisk njursvikt

 • Personer med nedsatt lungfunktion

 • Personer med diabetes

Om du är gravid eller ammar, bör du inte vaccinera dig, eftersom det fortfarande är oklart hur vaccinet påverkar fostret eller om det kan överföras i bröstmjölken.

Hur behandlar man lunginflammation?

Det är viktigt att utreda orsaken till dina besvär. Ofta behövs en kombination av undersökningar för att ta reda på om det är lunginflammation som du har drabbats av. Det handlar bland annat om att undersöka lungor och andning. Blodprov och röntgen kan också behövas.

Om det är en bakterie som orsakat lunginflammationen, får du behandling. Om det är ett virus som är orsaken, läker inflammationen oftast ut av sig själv.

Ring alltid 112 om du eller ditt barn får svårt att andas eller får gråblek ansiktsfärg eller blå läppar.

Sök vård för lunginflammation

 • Öppet dygnet runt

 • Kort väntetid

 • Kostnadsfritt för barn

 • 95% patientnöjdhet

 • Vård i appen och på webben

★★★★★

4.8 av 5 i betyg på App Store

Sök vård för lunginflammation

Vad kan jag göra själv?

Om du har lunginflammation, behöver du läkarvård.

Eftersom influensa kan leda till lunginflammation, kan det vara bra att vaccinera sig mot influensa om man tillhör en grupp där lunginflammation riskerar att bli allvarlig – till exempel om man är äldre eller har nedsatt immunförsvar, diabetes eller en hjärt- eller lungsjukdom. Det kan även vara bra att vaccinera sig mot pneumokocker.

När kan Min Doktor hjälpa?

Om du eller ditt barn uppvisar symptom på lunginflammation, är du välkommen att kontakta Min Doktor. Precis som hos andra vårdgivare inom primärvården kan du som är vårdnadshavare kostnadsfritt söka vård för dina barn hos oss.

Hos Min Doktor börjar ditt besök alltid med att du beskriver ditt eller ditt barns tillstånd genom att skriftligt svara på ett antal frågor om symptom och besvär. I vissa fall ber vi dig skicka in bilder som du tar med mobilen. Informationen blir del av journalen och behövs för att vi ska kunna göra en första bedömning. Vid behov kan läkaren också – efter att ditt ärende har skickats in skriftligt – kontakta er per telefon eller video för att exempelvis bedöma allmäntillstånd eller andningsbesvär.

Om vi redan på dina svar i formuläret gör den medicinska bedömningen att du eller ditt barn behöver träffa en läkare fysiskt, hänvisar vi er till en fysisk vårdcentral eller akutmottagning. Vi kan också göra bedömningen att besvären inte kräver läkarvård, utan att det räcker med egenvård eller rådgivning från apotek eller 1177.

Våra läkare, psykologer, barnmorskor och fysioterapeuter är erfarna och arbetar på svenska vårdcentraler eller sjukhus när de inte hjälper dig här. Våra patienter får vanligtvis kontakt med läkare inom en timme.

Sök akut vård om:

 • du eller ditt barn har svårt att andas

 • du eller ditt barn blir blåfärgad runt munnen

 • du som förälder misstänker att ditt barn har lunginflammation och barnets allmäntillstånd förändras snabbt eller om barnet har stigande feber

Publicerad:

2022-03-08

Senast uppdaterad:

2022-10-21

Faktagranskad av:

Henrik Kangro, Medicinskt ledningsansvarig läkare, Min Doktor