Lunginflammation

Träffa läkare online

0 kr
 • BankID för säker inloggning
 • Snabbt svar dygnet runt
 • Konsultation och behandling
 • Öppet alla dagar året om
Läs mer om hälsa & sjukdomar

Allmänt

Om du har lunginflammation har du fått en infektion i lungorna. Infektionen kan orsakas av antingen bakterier eller virus och leder till att delar av ena eller båda lungorna blir inflammerade. De bakterier och virus som kan leda till lunginflammation är olika smittsamma.

Pneumokocker smittar inte så lätt, medan virus och mykoplasma sprider sig genom luften och är mer smittsamma.

Lunginflammation orsakad av bakterier behöver behandlas och de flesta blir friska efter några veckor. Om du är äldre eller sjuk sedan tidigare finns det risk att lunginflammationen blir allvarlig.

Vanliga symptom

Det här är vanliga symptom:

 • Förkylning, hosta, feber och ont i halsen som blir värre efter fyra till fem dagar
 • Du får ont när du drar djupa andetag
 • Du hostar upp färgat slem
 • Du är andfådd

Andra mindre vanliga symptom är:

 • Feberfrossa och skakningar
 • Du får svårt att andas
 • Du känner dig förvirrad och omtöcknad

Om ditt barn har lunginflammation kan hen få andra symptom. Ditt barn kan:

 • Andas snabbt
 • Hosta svagt och stötande
 • Få väsande eller pipande andning
 • Bli blek och inte orka leka
 • Kräkas
 • Få ont i magen

Behandling

Om det är en bakterie som orsakat lunginflammationen får du behandling. Om det är ett virus som är orsaken läker inflammationen oftast ut av sig själv.

Det är viktigt att orsaken till dina besvär utreds. Ofta behövs en kombination av undersökningar för att ta reda på om det är lunginflammation du drabbats av. Det handlar bland annat om att undersöka lungor och andning. Blodprov och röntgen kan också bli aktuellt.

Ring alltid 112 om du eller ditt barn får svårt att andas, får gråblek ansiktsfärg eller blå läppar.

Vad kan jag göra själv?

Om du har lunginflammation behöver du läkarvård.

Eftersom influensa kan leda till lunginflammation är ett tips att vaccinera dig mot influensa om du tillhör en grupp där lunginflammationen riskerar att bli allvarlig. Det kan vara om du är äldre, har nedsatt immunförsvar, har diabetes eller en hjärt- eller lungsjukdom. Du kan även vaccinera dig mot pneumokocker.

När kan Min Doktor hjälpa?

Min Doktor har tyvärr inte möjlighet att utreda lunginflammation. Vi rekommenderar att du vänder dig till närmaste vårdcentral.

Sök akut vård

 • om du eller ditt barn har svårt att andas
 • om du eller ditt barn blir blåfärgad runt munnen
 • om du som förälder misstänker att ditt barn har lunginflammation och allmäntillståndet påverkas snabbt eller febern stiger.

Trygg vård när du behöver det

0 kr
 • BankID för säker inloggning
 • Snabbt svar dygnet runt
 • Konsultation och behandling
 • Öppet alla dagar året om
 • Frikort gäller
Sök vård

Så funkar det

1.

Svara på frågor om dina besvär

Du beskriver dina besvär genom att svara på frågor om dina symptom och i vissa fall skicka in bilder som du tar med mobilen.

2.

Prata med din läkare

Vi använder mess, telefon eller video – allt efter behov för att läkaren ska förstå dig och dina besvär rätt.

3.

Få diagnos och behandling

Vi ställer diagnos och hjälper dig med lämplig behandling. Vid behov hämtas medicin ut på valfritt apotek.
Gå vidareSå funkar det

Så funkar det