Hem > Hälsa och sjukdomar > Lunginflammation - Vad beror det på?

Lunginflammation - Vad beror det på?

Om du har lunginflammation har du fått en infektion i lungorna. Infektionen kan orsakas av antingen bakterier eller virus och leder till att delar av ena eller båda lungorna blir inflammerade. De bakterier och virus som kan leda till lunginflammation är olika smittsamma.

Öppet alla dagar, dygnet runt.

Allmänt om lunginflammation

Pneumokocker smittar inte så lätt, medan virus och mykoplasma sprider sig genom luften och är mer smittsamma.

Lunginflammation orsakad av bakterier behöver behandlas och de flesta blir friska efter några veckor. Om du är äldre eller sjuk sedan tidigare finns det risk att lunginflammationen blir allvarlig.

Vad orsakar lunginflammation?

Lunginflammation kan bero på flera olika orsaker och infektionen sätter sig i lungvävnaden i en eller båda lungorna. Mikroorganismer och andra tillstånd som kan orsaka lunginflammation är:

 • Pneumokocker (den vanligaste orsaken)
 • Influensavirus / RS-virus
 • Mykoplasma
 • Kräkningar
 • Lungcancer
 • Kroniska lungsjukdomar
 • Legionellabakterier

Symptom vid lunginflammation

Det här är vanliga symptom:

 • Förkylning, hosta, feber och ont i halsen som blir värre efter fyra till fem dagar
 • Du får ont när du drar djupa andetag
 • Du hostar upp färgat slem
 • Du är andfådd

Andra mindre vanliga symptom är:

 • Feberfrossa och skakningar
 • Du får svårt att andas
 • Du känner dig förvirrad och omtöcknad

Lunginflammation hos barn

Lunginflammation hos barn orsakas av bakterier eller virus och är särskilt vanligt hos barn under 3 år. Smitta sker oftast genom hosta, nysningar eller utandningsluft från en sjuk person.

Vanliga symptom kan liknas vid en förkylning med hosta och slemhosta, ont i halsen, feber, smärta vid andning och andfåddhet samt i vissa fall även feberfrossa och en känsla av förvirring. Lunginflammation hos barn kan även kännetecknas av att ditt barn eller din bebis får snabb och ibland pipande andning, stötande hosta, kräks, blir blek eller att hen inte orkar leka som vanligt. Om ditt barn har en hosta som inte går över och är ovanligt trött kan även det vara tecken på lunginflammation.

Om ditt barn snabbt blir sämre, får andningssvårigheter, hög feber eller är orkeslös ska du omedelbart söka vård på en akutmottagning eller en fysisk vårdcentral. Du ska också söka vård för ditt barn om det varit sjukt flera dagar och besvären inte går över.

Det kan krävas flera olika undersökningar för att avgöra om ditt barn har lunginflammation och vad som är orsaken. Det kan ske genom att läkaren lyssnar på lungorna, genom blodprov eller i vissa fall lungröntgen.

Orsaken till lunginflammationen avgör vilken behandling ditt barn bör få. Om lunginflammationen orsakas av bakterier ska den behandlas beroende på vilken bakterie som orsakat lunginflammationen. Behandling mot bakterier hjälper inte om orsaken är virus, och barnet bör då behandlas som vid en vanlig förkylning – med mycket vila, vätska och värme. Du kan även lindra symptomen med febernedsättande eller slemlösande preparat, ofta tabletter eller nässprejer som du kan köpa själv på apoteket.

Vid kraftiga symptom, till exempel om barnet har mycket hög feber eller andningssvårigheter, kan det behöva vårdas på sjukhus.

Om ditt barn har lunginflammation kan hen få andra symptom. Ditt barn kan:

 • Andas snabbt
 • Hosta svagt och stötande
 • Få väsande eller pipande andning
 • Bli blek och inte orka leka
 • Kräkas
 • Få ont i magen

Vaccin mot lunginflammation

Eftersom lunginflammation kan orsakas av både bakterier, mykoplasma, svamp och virus innebär det att vaccineringen inte är 100% effektiv. Det finns heller inget vaccin som är specifikt framtaget mot lunginflammation. Det ska dock nämnas att vaccinering mot pneumokocker och influensavaccin kraftigt minskar riskerna att drabbas. Beroende på var du bor kan vaccinet vara kostnadsfritt men det är upp till varje region att bestämma.

Vaccin rekommenderas framför allt till personer som riskerar att bli allvarligt sjuka i lunginflammation. Enligt Folkhälsomyndigheten är följande personer i riskgrupp och bör därför vaccinera sig:

 • Personer äldre än 65 år
 • Personer med kraftigt nedsatt immunförsvar
 • Personer utan mjälte
 • Personer med cystisk fibros

Efter bedömning hos läkare kan även följande personer med nedanstående symptom / tillstånd behöva vaccinera sig:

 • Personer med kronisk sjukdom i hjärtat, lungor eller lever
 • Personer med kronisk njursvikt
 • Personer med nedsatt lungfunktion
 • Personer med diabetes

Om du är gravid eller ammar bör du inte vaccinera dig då det är fortfarande är oklart hur vaccinet påverkar fostret eller om det kan överföras i bröstmjölken.

Hur behandlar du lunginflammation?

Om det är en bakterie som orsakat lunginflammationen får du behandling. Om det är ett virus som är orsaken läker inflammationen oftast ut av sig själv.

Det är viktigt att orsaken till dina besvär utreds. Ofta behövs en kombination av undersökningar för att ta reda på om det är lunginflammation du drabbats av. Det handlar bland annat om att undersöka lungor och andning. Blodprov och röntgen kan också bli aktuellt.

Ring alltid 112 om du eller ditt barn får svårt att andas, får gråblek ansiktsfärg eller blå läppar.

Träffa läkare online

 • Öppet dygnet runt

 • Kort väntetid

 • Kostnadsfritt för barn

 • 95% patientnöjdhet

 • Vård i appen och på webben

★★★★★

4.8 av 5 i betyg på App Store

Sök vård

Vad kan jag göra själv?

Om du har lunginflammation behöver du läkarvård.

Eftersom influensa kan leda till lunginflammation är ett tips att vaccinera dig mot influensa om du tillhör en grupp där lunginflammationen riskerar att bli allvarlig. Det kan vara om du är äldre, har nedsatt immunförsvar, har diabetes eller en hjärt- eller lungsjukdom. Du kan även vaccinera dig mot pneumokocker.

När kan Min Doktor hjälpa?

Om du eller ditt barn uppvisar symtom för lunginflammation är du välkommen att konsultera Min Doktor. Du som är vårdnadshavare kan precis som hos andra vårdgivare inom primärvården kostnadsfritt söka vård för dina barn hos oss.

Hos Min Doktor börjar ditt besök alltid med att du beskriver ditt eller ditt barns tillstånd genom att skriftligt svara på ett antal frågor om symptom och besvär. I vissa fall ber vi dig skicka in bilder som du tar med mobilen. Informationen blir del av journalen och behövs för att vi ska kunna göra en första bedömning. Vid behov kan läkaren också – efter att ditt ärende har skickats in skriftligt – kontakta er per telefon eller video för att exempelvis bedöma allmäntillstånd eller andningsbesvär.

Om vi redan på dina svar i formuläret gör den medicinska bedömningen att du eller ditt barn behöver träffa en läkare fysiskt, hänvisar vi er till en fysisk vårdcentral eller akutmottagning. Vi kan också göra bedömningen att besväret inte alls kräver läkarvård utan att det räcker med egenvård eller rådgivning från apotek eller 1177.

Våra läkare, psykologer, barnmorskor och fysioterapeuter är erfarna och jobbar på svenska vårdcentraler eller sjukhus när de inte hjälper dig här. Våra patienter får vanligtvis kontakt med läkare inom en timme.

Sök akut vård

 • om du eller ditt barn har svårt att andas
 • om du eller ditt barn blir blåfärgad runt munnen
 • om du som förälder misstänker att ditt barn har lunginflammation och allmäntillståndet påverkas snabbt eller febern stiger.

Faktagranskad av:

Henrik Kangro, medicinskt ledningsansvarig läkare på Min Doktor, 2021-06-19