Hem > Vaccination > Pneumokockvaccin

Pneumokockvaccin

Pneumokocker är en grupp av bakterier som är den vanligaste orsaken till olika typer av infektioner såsom lunginflammation, bihåleinflammation och öroninflammation.

Personer i alla åldrar kan drabbas av infektioner till följd av pneumokocker, men barn under 2 år och personer över 65 år löper störst risk att drabbas. På grund av detta ges pneumokockvaccin framförallt till spädbarn och rekommenderas till riskgrupper.

Vaccination mot pneumokocker ingår i det allmänna vaccinationsprogrammet för barn.

Hitta mottagning

Vad är pneumokocker?

Pneumokocker är en grupp bakterier som kan orsaka olika typer av infektioner, till exempel lunginflammation, bihåleinflammation och öroninflammation. Bakterierna kan i mer sällsynta fall ge upphov till allvarliga tillstånd som hjärnhinneinflammation (meningit) och blodförgiftning (sepsis).

Symptom som är vanligt förekommande i samband med många av sjukdomarna som orsakas av pneumokocker är feber, huvudvärk, hosta, luftvägsbesvär (till exempel andningssvårigheter), ont i kroppen samt trötthet. Observera dock att symptomen för de olika sjukdomarna som bakterierna ger upphov till kan variera beroende på vilken del av kroppen som drabbas.

Vem bör vaccinera sig mot pneumokocker?

Pneumokocker kan ge upphov till besvärliga symptom och kan i vissa fall leda till allvarliga tillstånd hos personer i riskgrupper. Du rekommenderas därför att vaccinera dig mot pneumokocker om du:

 • är 65 år eller äldre

 • har en hjärt- eller lungsjukdom

 • har diabetes

 • har lever- eller njursvikt

 • får vissa typer av behandling

 • av olika anledningar har ett nedsatt immunförsvar

Pneumokocker kan också ge mycket besvärliga symptom hos barn under 2 år. Pneumokockvaccin ingår därför i det allmänna vaccinationsprogrammet och ges till barn från 3 månaders ålder.

Vacciner mot pneumokocker

Apexxnar skyddar mot 20 stammar av pneumokockbakterien och minskar risken för både lunginflammation och följdsjukdomar såsom blodförgiftning (sepsis) och hjärnhinneinflammation (meningit). Vaccinet tas en gång och behöver inte fyllas på.

Pneumovax skyddar mot 23 stammar av pneumokockbakterien och de följdsjukdomar som den kan orsaka. Vaccinet skyddar under en begränsad tid (5-6 år) och påfyllnadsdoser rekommenderas i regel inte.

Personer i riskgrupp kan kombinera de båda vaccinerna för bästa möjliga skydd.

Hitta din närmaste mottagning

Vi har öppet även kvällar och helger.

Dela din position så visar vi vilken mottagning som ligger närmast dig.

När kan jag vaccinera mig?

Pneumokockvaccin ingår i det nationella vaccinationsprogrammet för barn sedan år 2009.

Äldre barn och vuxna kan vaccinera sig när som helst, eftersom risken för att drabbas av sjukdomar som är kopplade till pneumokocker finns året runt. Huruvida det är rekommenderat att du vaccinerar dig, kan bero på om du ingår i en riskgrupp eller ej.

Antal vaccineringstillfällen

1 eller 2 beroende på ålder och riskfaktorer

Intervall

Minst 2 mån

Verksamt skydd

Varierar utifrån vaccin

Var kan jag vaccinera mig?

Kom till någon av Min Doktors vaccinationsmottagningar, så hjälper vi dig.

Hur går vaccinationen mot pneumokocker till?

Pneumokockvaccinet kommer i två varianter:

 • Konjugatvaccin: Den här varianten ingår i det allmänna vaccinationsprogrammet för barn och ges oftast vid 3, 5 och 12 månaders ålder. Vaccinet kan ibland också ges till vissa äldre barn och vuxna.

 • Polysackaridvaccin: Den här varianten rekommenderas till barn över 2 år, vuxna med ökad risk för allvarlig pneumokockinfektion och personer över 65 år.

Beroende på din ålder eller om du har några sjukdomar kan du få en sorts vaccin eller båda. 

Vaccinet ges med spruta i en muskel på utsidan av överarmen. Barn under 2 år får oftast vaccinet genom en spruta i låret.

Vaccinationstillfället

För att undvika köer och minska smittorisken gäller följande vid vaccination på Min Doktors vaccinationsmottagningar:

 • Stanna hemma om du känner dig sjuk.

 • Håll avstånd till andra personer.

 • Undvik att röra vid ansikte och ögon.

 • Tvätta händerna noggrant och ofta.

 • Om du har möjlighet, registrera dig via din egen mobiltelefon istället för på kunddatorn.

 • Ta gärna en digital kölapp så att du får ett sms när det är din tur – på så sätt behöver du inte stanna i väntrummet medan du väntar.

Om du är över 70 år eller tillhör en riskgrupp för covid-19, bör du iaktta extra försiktighet och följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer för att undvika smitta när du besöker Min Doktors vaccinationsmottagningar.

Biverkningar av pneumokockvaccin

Vanliga biverkningar i samband med vaccination mot pneumokocker/lunginflammation är:

 • Ömhet, rodnad och svullnad vid injektionsstället

 • Minskad aptit

 • Vissa personer får diarré eller kräkningar

Spädbarn kan få feber och irritabilitet efter vaccinationen. 

I vissa fall har allergiska reaktioner uppstått en tid efter vaccinationen. Det har dock inte fastställts att reaktionerna orsakades av vaccinet.

Vem bör inte ta pneumokockvaccinet?

Det finns tillfällen då vaccination mot pneumokocker inte är rekommenderad. Det kan till exempel vara om:

 • Du har fått en allvarlig reaktion till följd av en tidigare vaccindos

 • Du har en svår allergi kopplad till någon av ingredienserna eller komponenterna i vaccinet

Om du har feber, bör du skjuta upp din vaccination tills dess att du har tillfrisknat. Om du är osäker på vad som är bäst för dig, bör du rådfråga din läkare.

Publicerad:

2022-02-09

Senast uppdaterad:

2023-06-21

Faktagranskad av:

Lina Jägfalk, Legitimerad vaccinationssjuksköterska, Min Doktor

Håll koll på dina vaccinationer i mobilen

 • Samla alla vaccinationer på ett ställe

 • Slipp alla papperskort

 • Bli påmind när det är dags att ta en ny dos