Hem > Vaccination > Vaccination Europa

Vaccination Europa

Ska du resa i Europa, exempelvis till Spanien, Italien, Kroatien, Frankrike eller Grekland? Här har vi samlat det viktigaste du behöver veta gällande vilka vaccinationer du bör ta inför din resa. Tänk på att rekommendationerna och råden är generella för resor till kontinenten som helhet. Exakt vilka vaccinationer du rekommenderas ta inför din resa beror på vilka länder du planerar att besöka, hur lång din vistelse är och var i de olika länderna du ska resa. Det finns till exempel vissa vaccinationer som rekommenderas om du planerar att resa på landsbygden eller vistas utanför de vanligaste turistområdena.

Kom till Min Doktors vaccinationsmottagningar, så hjälper vi dig att få ett bra skydd inför din resa.

Hitta mottagning

Vaccinationsskydd för Europa

Vid resor till vissa länder i Europa finns risken att drabbas av sjukdomar och besvär som vanligtvis inte förekommer i Sverige. Även om du löper mindre risk att drabbas av vissa sjukdomar vid resor i Europa jämfört med vid resor till exempelvis Afrika, Asien eller Sydamerika, så förekommer sjukdomar på vissa delar av kontinenten som du kan behöva skydda dig mot. Nedan beskriver vi kortfattat några av sjukdomarna som du kan behöva vaccineras mot:

  • Difteri, stelkramp, kikhosta och mässling kan förekomma över hela världen. Du rekommenderas att se över ditt skydd mot sjukdomarna, oavsett om du ska resa eller inte.

  • Hepatit A och hepatit B kan förekomma över hela världen. Hepatit A sprids vanligtvis genom livsmedel och vatten, medan hepatit B sprids genom sexuell kontakt och kontakt med smittat blod.

  • TBE är en typ av hjärninflammation som sprids av fästingar och förekommer säsongsvis i flera länder i Europa. Sjukdomen ger vanligtvis endast upphov till lindriga symptom, men kan i vissa fall resultera i livshotande tillstånd.

  • Epidemisk hjärnhinneinflammation sprids mellan människor genom så kallad droppsmitta, till exempel i form av hosta eller nysningar.

  • Tuberkulos är ovanligt i europeiska länder, men vid längre vistelser på vissa platser finns förhöjd risk att drabbas av sjukdomen.

Obligatoriska vaccin

Gula febern finns inte i Europa. Du behöver däremot vara vaccinerad mot sjukdomen inför resor till Albanien och Malta, om du innan ankomst nyligen kommit från, eller mellanlandat i, ett land där sjukdomen finns. Du ska kunna visa upp ett läkarintyg som anger att du har blivit vaccinerad mot sjukdomen, alternativt visa upp ett undantagsintyg.

Vilka vacciner rekommenderas för en resa till Europa?

Folkhälsomyndigheten rekommenderar alla att ha ett fullgott grundskydd gällande mässling, difteri, stelkramp och kikhosta. Detta gäller oavsett om du planerar att resa eller ej. Rekommenderad påfyllnad av skydd mot difteri, stelkramp och kikhosta är vart 20:e år. På Min Doktors vaccinationsmottagningar svarar vi på dina frågor kring det allmänna vaccinationsprogrammet och hjälper dig att fylla på ditt grundskydd om det behövs.

Vaccination mot både hepatit A och hepatit B rekommenderas för resor till de flesta resmål. Du kan få vaccin mot hepatit A och hepatit B samtidigt.

TBE kan spridas av fästingar i flera länder i Europa, särskilt under perioden mellan mars och november. Sjukdomen förekommer bland annat i Sverige, Norge, Finland, Danmark, Grekland, Italien, Frankrike, Tyskland, Kroatien, Polen samt på flera platser i östra Europa. Du rekommenderas att vaccinera dig mot sjukdomen, om du under din vistelse i något av dessa länder planerar att röra dig ute i naturen och på landsbygden.

För barn och unga som ska vistas länge i Europa rekommenderas skydd mot epidemisk hjärnhinneinflammation.

I vissa länder i Europa finns en förhöjd risk att drabbas av tuberkulos. Personer som ska vistas en längre period eller bosätta sig i Moldavien, Rumänien eller Litauen rekommenderas vaccination mot sjukdomen.

Tänk på att dessa rekommendationer är generella för kontinenten som helhet, eftersom förekomsten av olika sjukdomar kan skilja sig åt beroende på vilka länder du planerar att resa till. Rekommendationerna kan dessutom variera beroende på var i ett land du planerar att vistas, till exempel utanför större städer och turistområden, och hur lång din vistelse i respektive land är. Kom till Min Doktors vaccinationsmottagningar, så ger vi dig råd och hjälper vi dig få de vaccin som rekommenderas för just din resa.

Hitta din närmaste mottagning

Vi har öppet även kvällar och helger.

Dela din position så visar vi vilken mottagning som ligger närmast dig.

Vem ska vaccinera sig?

Rekommendationerna kring vaccination inför resa i Europa gäller alla, barn som vuxna. Det finns däremot särskilda rekommendationer gällande vaccination för vissa grupper, exempelvis små barn, gravida och individer med nedsatt immunförsvar. Kom till Min Doktors vaccinationsmottagningar, så ger vi dig råd och hjälper vi dig få de vaccin som rekommenderas för just din resa.

Hur långt innan ska man vaccinera sig?

Hur långt innan din resa i Europa du bör vaccinera dig mot sjukdomar som är vanligt förekommande i olika länder beror bland annat på hur lång din vistelse kommer att vara, hur gammal du är, om du har vaccinerat dig mot en viss sjukdom tidigare och om du planerar att få flera vaccinationer innan din avresa.

Vissa vaccin ges i flera doser. Det är därför bra att vara ute i god tid inför planerad resa. 1 till 2 månader räcker för de allra flesta. Tänk på att många vaccin kan ge ett visst skydd även om du får dem med kort varsel inför din resa.

Var kan man vaccinera sig?

Kom till någon av Min Doktors vaccinationsmottagningar, så hjälper vi dig att få ett bra skydd mot de vanligast förekommande sjukdomarna inför din resa i Europa.

Övriga rekommendationer

Vid resor till vissa länder i Europa, särskilt de östra delarna av kontinenten, är det bra att ha i åtanke att mat och kranvatten kan innehålla bakterier och parasiter som kan orsaka olika typer av magsjuka och ge upphov till magont, illamående, kräkningar, diarré och feber (så kallad turistdiarré). Det är därför bra om du har noga koll på vad du får i dig, undviker att dricka kranvatten och ser till att ha med dig vätskeersättning och annat som kan lindra eventuella magbesvär.

Behöver du komma i kontakt med en läkare under resan? Ladda i så fall ner Min Doktors app. Via appen kan du snabbt komma i kontakt med en svensk läkare, om du blir sjuk.

Publicerad:

2022-02-09

Senast uppdaterad:

2023-11-24

Faktagranskad av:

Lina Jägfalk, Legitimerad sjuksköterska med specialkompetens kring vacciner, Min Doktor

Håll koll på dina vaccinationer i mobilen

  • Samla alla vaccinationer på ett ställe

  • Slipp alla papperskort

  • Bli påmind när det är dags att ta en ny dos