Hem > Vaccination > Vaccinationer för barn

Vaccinationer för barn

Inom det allmänna vaccinationsprogrammet för barn erbjuds barn och ungdomar i Sverige vacciner mot tolv olika sjukdomar. Vaccinationsprogrammet syftar till att ge barn ett gott skydd mot besvärliga och i många fall livshotande sjukdomar.

Hitta mottagning

Vaccinationsprogrammet för barn

Inom det allmänna vaccinationsprogrammet för barn erbjuds alla barn och ungdomar i Sverige vacciner mot ett antal sjukdomar. Barn rekommenderas att genomgå vaccinationsprogrammet för att säkerställa att de får ett gott skydd mot sjukdomar och besvär som kan vara mycket farliga.

Vacciner mot tolv olika sjukdomar

Inom det allmänna vaccinationsprogrammet för barn erbjuds vacciner mot följande sjukdomar:

 • Rotavirus

 • Difteri

 • Stelkramp

 • Kikhosta

 • Polio

 • Haemophilus influenzae B

 • Pneumokocker

 • Mässling

 • Påssjuka

 • Röda hund

 • HPV (humant papillomvirus)

 • Hepatit B (erbjuds endast till spädbarn)

Samtliga vacciner ges i flera doser för att säkerställa att barnet får ett starkt och långvarigt skydd mot de olika sjukdomarna.

I vissa fall sker vaccinationen med så kallat kombinationsvaccin, vilket innebär att barnet får vacciner mot flera sjukdomar samtidigt.

Vaccinationsschema

Det allmänna vaccinationsprogrammet för barn inleds vanligtvis när barnet är ungefär 6 veckor gammalt och pågår fram tills ungefär årskurs 9:

 • Barn och bebisar mellan 6 veckor och 18 månader erbjuds vacciner mot rotavirus och pneumokocker samt ett kombinationsvaccin mot difteri, stelkramp, kikhosta, polio, haemophilus influenzae B och hepatit B. Vaccinet mot rotavirus ges som vätska i barnets mun vid 6 veckor samt 3 månaders ålder. Vaccinet mot pneumokocker ges med spruta i tre doser vid 3, 5 respektive 12 månaders ålder. Kombinationsvaccinet mot difteri, stelkramp, kikhosta, polio, haemophilus influenzae B och hepatit B ges också med spruta i tre doser vid 3, 5 respektive 12 månaders ålder.

 • Vid 18 månaders ålder erbjuds barnet en första dos av det så kallade MPR-vaccinet, som är ett kombinationsvaccin mot mässling, påssjuka och röda hund. Vaccinet ges med spruta.

 • Vid 5 års ålder ges en påfyllnadsdos mot difteri, stelkramp, kikhosta och polio i form av ett kombinationsvaccin som ges med spruta.

 • Mellan årskurs 1 och 2, när barnet är mellan 7 och 8 år, erbjuds en andra dos av kombinationsvaccinet mot mässling, påssjuka och röda hund. Efter den dosen har barnet ett fullgott skydd mot sjukdomarna. Skyddet anses livslångt.

 • I årskurs 5 erbjuds alla barn HPV-vaccin (vaccin mot humant papillomvirus). Vaccinet ges i två doser med minst 6 månaders mellanrum.

 • Mellan årskurs 8 och 9, när barnet är mellan 14 och 15 år, ges en fjärde dos mot difteri, stelkramp och kikhosta i form av ett kombinationsvaccin. Detta är den sista dosen i grundvaccinationen mot sjukdomarna. För att behålla skyddet mot difteri, stelkramp och kikhosta genom livet rekommenderas en påfyllnadsdos vart tjugonde år.

Biverkningar av vaccinerna

I vissa fall kan vaccinerna ge upphov till biverkningar, som är helt normala och nästan alltid ofarliga:

 • Vaccin som ges i form av spruta kan ge upphov till svullnad, ömhet och rodnad på injektionsstället.

 • Det är vanligt att barn får feber och blir hängiga efter vaccinationen.

 • Spädbarn och bebisar kan reagera genom att gråta, skrika och vara trötta och gnälliga en tid efter vaccinationen. Till exempel kan kombinationsvaccinet mot difteri, stelkramp, kikhosta, polio, haemophilus influenzae B och hepatit B – som ges till spädbarn vid 3, 5 respektive 12 månaders ålder – orsaka feber, diarré och kräkningar. Barnet kan också gråta en längre period och verka otröstligt, vilket gör många föräldrar oroliga. Biverkningarna är dock oftast helt ofarliga och ett tecken på att kroppen reagerar som den ska.

Om ditt barn eller din bebis upplever biverkningar som inte går över eller om biverkningarna orsakar ett kraftigt försämrat allmäntillstånd, bör du söka vård akut.

Vilka barn bör inte vaccinera sig?

Barn och bebisar som har vissa bakomliggande sjukdomstillstånd bör undvika vissa vacciner.

Prata med en läkare eller sjuksköterska, om ditt barn har någon form av allergi, kronisk sjukdom eller annat bakomliggande tillstånd som gör att barnet inte kan få en viss typ av vaccin. Detsamma gäller om ditt barn tidigare upplevt en allergisk reaktion i samband med vaccination.

Barn som har feber, diarré, en pågående infektion eller försämrat allmäntillstånd bör vänta med vaccination tills dess att symptomen har försvunnit.

Publicerad:

2022-02-09

Senast uppdaterad:

2023-05-17

Faktagranskad av:

Lina Jägfalk, Legitimerad vaccinationssjuksköterska, Min Doktor

Håll koll på dina vaccinationer i mobilen

 • Samla alla vaccinationer på ett ställe

 • Slipp alla papperskort

 • Bli påmind när det är dags att ta en ny dos