Hem > Vaccination > Vaccinationer för barn

Vaccinationer för barn

Barn och ungdomar i Sverige erbjuds vaccin mot tolv olika sjukdomar inom det allmänna vaccinationsprogrammet för barn. Vaccinationsprogrammet syftar till att ge barn ett gott skydd mot besvärliga och i många fall livshotande sjukdomar.

Hitta mottagning

Om vaccinationer för barn

Inom det allmänna vaccinationsprogrammet för barn erbjuds alla barn och ungdomar i Sverige vaccin mot ett antal sjukdomar. Alla barn och ungdomar rekommenderas att genomföra vaccinationsprogrammet för att säkerställa ett gott skydd mot sjukdomar och besvär som kan vara mycket farliga. Inom det allmänna vaccinationsprogrammet för barn erbjuds vaccin mot sjukdomarna rotavirus, difteri, stelkramp, kikhosta, polio, Haemophilus influenzae B, pneumokocker, mässling, påssjuka, röda hund och HPV (humant papillomvirus). Utöver dessa vacciner erbjuds spädbarn vaccination mot hepatit B.

Vaccination mot vissa av dessa sjukdomar sker i form av kombinationsvaccin, vilket innebär att barnet får vaccin mot flera sjukdomar samtidigt. Samtliga vaccin ges i flera doser för att säkerställa att barnet får ett starkt och långvarigt skydd mot de olika sjukdomarna. Vanligtvis inleds det allmänna vaccinationsprogrammet för barn när barnet är ungefär 6 veckor gammalt och pågår till ungefär årskurs 9.

 • Barn och bebisar mellan 6 veckor och 18 månader erbjuds vaccin mot rotavirus, pneumokocker samt kombinationsvaccin mot difteri, stelkramp, kikhosta, polio, Haemophilus influenzae B och hepatit B. Vaccin mot rotavirus ges som vätska i barnets mun vid 6 veckor samt 3 månaders ålder. Kombinationsvaccinet mot difteri, stelkramp, kikhosta, polio, Haemophilus influenzae B och hepatit B ges genom en spruta i tre doser vid 3, 5 respektive 12 månaders ålder. Vaccin mot pneumokocker ges även det i form av spruta i tre doser vid 3, 5 respektive 12 månaders ålder.

 • Vid 18 månaders ålder erbjuds barn en första dos av det så kallade MPR-vaccinet, ett kombinationsvaccin bestående av vaccin mot mässling, påssjuka och röda hund. Vaccinet ges i form av en spruta.

 • Barn vid 5 års ålder ges en påfyllnadsdos mot difteri, stelkramp, kikhosta och polio, genom ett kombinationsvaccin i form av en spruta.

 • Mellan årskurs 1–2, när barnet är mellan 7–8 år, erbjuds en andra dos av kombinationsvaccinet mot mässling, påssjuka och röda hund. Efter denna dos har barnet ett fullgott skydd mot sjukdomarna som anses som livslångt.

 • I årskurs 5 erbjuds alla barn HPV-vaccinet (vaccin mot humant papillomvirus). Vaccinet ges i två doser med minst 6 månaders mellanrum.

 • Mellan årskurs 8–9, när barnet är 14–15 år, ges en fjärde dos mot difteri, stelkramp och kikhosta i form av ett kombinationsvaccin. Detta är den sista dosen i grundvaccinationen mot dessa sjukdomar. För att behålla skyddet genom livet rekommenderas alla en påfyllnadsdos vart tjugonde år.

I vissa fall kan de olika vaccinen ge upphov till biverkningar, som är helt normala och nästan alltid ofarliga. Vaccin som ges i form av spruta kan ge upphov till svullnad, ömhet och rodnad vid injektionsstället. Det är även vanligt att barn får feber och blir hängiga efter vaccination. Spädbarn och bebisar kan reagera genom att gråta, skrika, samt vara trötta och gnällig en tid efter vaccinering. Till exempel kan kombinationsvaccinet mot difteri, stelkramp, kikhosta, polio, haemophilus influenzae B och hepatit B – som ges till spädbarn vid 3, 5 respektive 12 månaders ålder – orsaka feber, diarré och kräkningar. Barnet kan även gråta en längre period och verka otröstligt, vilket kan oroa många föräldrar. Biverkningarna är dock oftast helt ofarliga och ett tecken på att kroppen reagerar som den ska.

Om ditt barn eller din bebis upplever biverkningar i samband med vaccination som inte går över eller om biverkningarna har orsakat ett kraftigt försämrat allmäntillstånd bör du söka vård akut.

Barn och bebisar som har vissa bakomliggande sjukdomstillstånd bör inte få vissa vaccin. Du bör alltid prata med en läkare eller sjuksköterska om ditt barn har någon form av allergi, tidigare upplevt en allergisk reaktion i samband med vaccination, kronisk sjukdom eller annat bakomliggande tillstånd som gör att hen inte kan få en viss typ av vaccin. Barn som har feber, diarré, en pågående infektion eller försämrat allmäntillstånd bör vänta med att få vaccin till dess att symptomen försvunnit. Du kan läsa mer om respektive vaccin via länkarna nedan.

Publicerad:

2022-02-09

Senast uppdaterad:

2022-05-31

Faktagranskad av:

Lina Jägfalk, legitimerad vaccinationssjuksköterska, Min Doktor

Har du fler frågor?

Vaccinationsråd online

0 kr

 • Förbered och förenkla ditt besök genom att först få rådgivning online

 • Kostnadsfri rådgivning av erfarna vaccinationssjuksköterskor

Starta rådgivning

Håll koll på dina vaccinationer i mobilen

 • Samla alla vaccinationer på ett ställe

 • Slipp alla papperskort

 • Bli påmind när det är dags att ta en ny dos