Hem > Vaccination > Centralamerika och Karibien

Centralamerika och Karibien

Ska du resa till Centralamerika eller Karibien, till exempel Costa Rica, Kuba, Jamaica, Barbados eller Bahamas? Här har vi samlat det viktigaste du behöver veta gällande vilka vaccinationer du bör ta inför din resa. Tänk på att rekommendationerna och råden är generella för resor till samtliga länder i Centralamerika och Karibien. Exakt vilka vaccinationer du rekommenderas ta inför din resa beror på vilka länder du planerar att besöka, hur lång din vistelse är och var i de olika länderna du planerar att resa. Det finns till exempel vissa vaccinationer som rekommenderas när du planerar att resa på landsbygd eller vistas utanför de vanligaste turistområdena. Min Doktors vård- och vaccinationsmottagningar ger dig rådgivning kring vilka vaccin du behöver, svarar på dina frågor om vaccination och vaccinerar dig. På Min Doktors vård- och vaccinationsmottagningar får du alltid hjälp av erfarna sjuksköterskor. Vi erbjuder drop in och du kan komma när det passar dig bäst, även på kvällar och helger.

Hitta mottagning

Varför ska man vaccinera sig?

Vid resor till Centralamerika och Karibien finns risken att drabbas av sjukdomar och besvär som vanligtvis inte förekommer i Sverige. Det handlar generellt om sjukdomar som kan ge upphov till besvärliga symptom och som även kan leda till allvarliga komplikationer. Nedan beskriver vi kortfattat några av sjukdomarna som du kan behöva vaccineras mot:

 • Difteri, stelkramp, kikhosta och mässling kan förekomma över hela världen. Du rekommenderas att se över ditt skydd mot sjukdomarna, oavsett om du ska resa eller inte.

 • Hepatit A och hepatit B kan förekomma över hela världen. Hepatit A sprids vanligtvis genom livsmedel och vatten, och hepatit B sprids genom sexuell kontakt och kontakt med smittat blod.

 • Tyfoidfeber är en allvarlig sjukdom som kan orsaka blodförgiftning. Sjukdomen kan spridas genom förorenade livsmedel och vatten.

 • Kolera är en bakteriesjukdom som vanligtvis sprids genom förorenad mat och vatten. Kolera kan orsaka besvärliga symptom, exempelvis feber, diarré, magont och kräkningar.

 • Epidemisk hjärnhinneinflammation är en sjukdom som i vissa fall kan leda till allvarliga komplikationer. Sjukdomen kan förekomma på ett fåtal platser i Centralamerika och Karibien.

 • Tuberkulos kan förekomma i vissa länder i Centralamerika och Karibien. Du löper högre risk att drabbas av sjukdomen om du planerar att vistas en längre tid i dessa områden av världen.

Obligatoriska vaccin

Sjukdomen gula febern är mycket ovanlig i länderna i Centralamerika och Karibien. I ett flertal av länderna behöver du trots detta vara vaccinerad mot sjukdomen för att få inresetillstånd, om du nyligen varit i eller rest igenom ett land där sjukdomen förekommer. Detta gäller bland annat populära resmål som Costa Rica, Kuba, Jamaica, Trinidad och Tobago, Barbados och Bahamas. Anledningen är att spridningen av sjukdomen mellan kontinenter och länder ska begränsas.

Vid resa till länder där det är obligatoriskt med vaccination mot gula febern ska du kunna visa upp ett läkarintyg som anger att du har blivit vaccinerad mot sjukdomen, alternativt visa upp ett undantagsintyg. Undantag från vaccination kan till exempel behöva ges i det fall du är gravid, om det är ett barn under nio månader som ska resa eller om du av annan anledning inte kan få vaccinet – till exempel om du har äggallergi eller tar vissa mediciner som påverkar immunförsvaret (även kallat immunsuppressiva mediciner).

Rekommenderade vaccin

Folkhälsomyndigheten rekommenderar alla att ha ett fullgott grundskydd gällande mässling, difteri, stelkramp och kikhosta. Detta gäller oavsett om du planerar att resa eller ej. Rekommenderad påfyllnad av skydd mot difteri, stelkramp och kikhosta är vart 20:e år. På Min Doktor Kliniken svarar vi på dina frågor kring det allmänna vaccinationsprogrammet och hjälper dig att fylla på ditt grundskydd om det behövs.

Vaccination mot både hepatit A och hepatit B rekommenderas för resor till de flesta resmål. Du kan få vaccin mot hepatit A och hepatit B samtidigt.

Tyfoidfeber förekommer i flera av länderna i Centralamerika och Karibien. Vi rekommenderar att du vaccinerar dig mot sjukdomen om du planerar att äta enkelt tillagad lokal mat, bo tillsammans med lokalbefolkningen, vistas utanför de vanligaste turistområdena, eller ska vara borta en längre tid.

För barn och unga som ska vistas länge i Centralamerika eller Karibien rekommenderas skydd mot epidemisk hjärnhinneinflammation.

Kolera är mycket vanligt förekommande i Haiti och du bör vaccinera dig i god tid innan avresa om du planerar att besöka landet. Koleravaccinet ger dessutom ett begränsat skydd mot så kallad turistdiarré.

Vid längre vistelse eller om du ska bosätta dig i Centralamerika eller Karibien rekommenderas skydd mot tuberkulos.

Tänk på att dessa rekommendationer är generella för Centralamerika och Karibien i sin helhet, eftersom förekomsten av olika sjukdomar kan skilja sig åt beroende på vilka länder du planerar att resa till. Rekommendationerna kan dessutom variera beroende på var i ett land du planerar att vistas, till exempel utanför större städer och turistområden, och hur lång din vistelse i respektive land är. Kom in till oss på Min Doktors vård- och vaccinationsmottagningar, så ger vi råd och hjälper vi dig få de vaccin som rekommenderas för just din resa.

Hitta din närmaste mottagning

Vi har öppet även kvällar och helger.

Dela din position så visar vi vilken mottagning som ligger närmast dig.

Vem ska vaccinera sig?

Rekommendationerna kring vaccination inför resa till Centralamerika och Karibien gäller alla, barn som vuxna. Däremot finns det särskilda rekommendationer gällande vaccination för vissa grupper, exempelvis små barn, gravida och individer med nedsatt immunförsvar. Kom in till oss på Min Doktors vård- och vaccinationsmottagningar så går vi igenom vad som gäller för just dig.

Hur långt innan ska man vaccinera sig?

Hur långt innan du bör vaccinera dig mot sjukdomar som är vanligt förekommande i Centralamerika och Karibien beror bland annat på hur lång din vistelse kommer att vara, hur gammal du är, om du har vaccinerat dig mot en viss sjukdom tidigare och eventuellt även om du planerar att få flera vaccinationer innan din avresa.

Vissa vaccin ges i flera doser. Därför är det bra att vara ute i god tid inför planerad resa, 1 till 2 månader räcker för de allra flesta. Tänk på att många vaccin kan ge ett visst skydd även om du får dem med kort varsel inför din resa.

Var kan man vaccinera sig?

På Min Doktors vård- och vaccinationsmottagningar hjälper vi dig att få ett bra skydd mot de vanligast förekommande sjukdomarna inför din resa till Centralamerika och Karibien. Våra mottagningar hittar du här, och du kan komma in när det passar dig – ingen tidsbokning behövs. Min Doktors vård- och vaccinationsmottagningar erbjuder vaccination mot hepatit A och B, tyfoidfeber, gula febern, kolera samt vissa grundvaccinationer.

Övriga rekommendationer

Sjukdomar som sprids via myggor kan förekomma i många av länderna i Centralamerika och Karibien. Sjukdomarna chikungunyafeber, denguefeber och zikavirus sprids alla genom myggbett och kan till exempel förekomma i Costa Rica, Bahamas, Barbados, Kuba, Puerto Rico och Jamaica. Det finns inget vaccin mot dessa sjukdomar och det är därför viktigt att du ser till att skydda dig mot myggbett med hjälp av myggmedel och myggnät. Gravida kvinnor avråds från att resa till ett land där zikaviruset kan förekomma, då sjukdomen kan orsaka fosterskador.

Även malaria sprids via myggor och kan förekomma i länder så som Dominikanska Republiken, Panama, Haiti, Guatemala och El Salvador. Det finns medicin i form av tabletter som förebygger malaria. Det finns flera olika typer av malariatabletter, och vissa kan behöva intas redan tre veckor före din resa. Prata med våra läkare eller sjuksköterskor om vilken malariamedicin du behöver för just din resa. På Min Doktors vård- och vaccinationsmottagningar kan du få recept på malariamedicin. Recept på malariamedicin är kostnadsfritt i samband med annan resevaccination. Det är även viktigt att du använder dig av myggmedel och myggnät under din resa till Afrika, då malariatabletter inte garanterar ett fullgott skydd mot sjukdomen.

Vid resor till länder i Centralamerika och Karibien är det bra att ha i åtanke att mat och kranvatten kan innehålla bakterier och parasiter som kan orsaka olika typer av magsjuka och som ofta ger upphov till magont, illamående, kräkningar, diarré och feber. Detta brukar ibland kallas turistdiarré. Det är därför bra om du har noga koll på vad du får i dig, undviker att dricka kranvatten och att du ser till att ha med dig vätskeersättning och annat som kan lindra besvären om de uppstår. Tänk på att vaccin mot kolera även ger ett visst skydd mot så kallad turistdiarré och du bör överväga att vaccinera dig mot sjukdomen om du ska vistas i Sydamerika, Centralamerika eller Karibien en längre tid.

Behöver du komma i kontakt med en läkare under resan? Ladda ner Min doktor-appen. Via appen kan du snabbt komma i kontakt med en svensk läkare i det fall du skulle bli sjuk.

Publicerad:

2022-02-09

Senast uppdaterad:

2022-06-02

Faktagranskad av:

Lina Jägfalk, legitimerad vaccinationssjuksköterska, Min Doktor

Har du fler frågor?

Vaccinationsråd online

0 kr

 • Förbered och förenkla ditt besök genom att först få rådgivning online

 • Kostnadsfri rådgivning av erfarna vaccinationssjuksköterskor

Starta rådgivning

Håll koll på dina vaccinationer i mobilen

 • Samla alla vaccinationer på ett ställe

 • Slipp alla papperskort

 • Bli påmind när det är dags att ta en ny dos