Hem > Vaccination > Vaccin mot covid-19

Vaccin mot covid-19

Covid-19 är en sjukdom som orsakas av viruset SARS-CoV-2. Sjukdomen kan leda till livshotande tillstånd. Alla som är 18 år eller äldre kan vaccineras.

Du kan vaccinera dig mot covid-19 hos Min Doktor.

Hitta mottagning

Vad är covid-19?

Covid-19 är en sjukdom som orsakas av viruset SARS-CoV-2.

Symptomen kan variera mycket mellan olika personer. Vanliga symptom är hosta, svårigheter att andas samt feber. Viruset kan också ge upphov till allvarligare komplikationer som lunginflammation. För en liten andel av de drabbade riskerar sjukdomen att leda till livshotande tillstånd.

Det finns ett antal faktorer som ökar risken för att drabbas av allvarliga komplikationer. Ålder är den största riskfaktorn för att bli allvarligt sjuk eller dö och ju äldre du är desto större är risken. Andra riskfaktorer är bland annat kronisk lungsjukdom, diabetes, fetma och om du har genomgått en organtransplantation. Du kan läsa mer om riskgrupper på Folkhälsomyndighetens hemsida.

Det finns flera godkända vaccin mot covid-19.

Vem bör vaccinera sig?

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att alla som är 18 år eller äldre vaccinerar sig mot covid-19. Vaccinationen är frivillig och kostnadsfri.

Gravida rekommenderas att vaccinera sig mot covid-19 efter graviditetsvecka 12.

När ska man vaccinera sig?

Vaccination skyddar dig från att bli allvarligt sjuk eller dö i covid-19. Det är inte säkert att alla som vaccineras får ett heltäckande skydd, men om du blir sjuk får du med största sannolikhet en lindrigare form av sjukdomen, enligt Folkhälsomyndigheten.

De vaccin som är godkända för användning i Sverige ges i två doser. Hur lång tid som ska gå mellan doserna beror på vilket vaccin du får. Folkhälsomyndigheten rekommenderar också så kallade påfyllnadsdoser för att förstärka vaccinationsskyddet. Påfyllnadsdoserna erbjuds till särskilda riskgrupper innan övriga får dem.

Om du tillhör en viss patientgrupp med kraftigt nedsatt immunförsvar, kan behandlande läkare ordinera en extra dos för att öka skyddet mot allvarlig sjukdom i covid-19. Rekommendationen gäller personer som är 18 år och äldre, från 1 september 2021.

Antal vaccineringstillfällen

2 doser (+eventuella påfyllnadsdoser)

Intervall

3 till 6 eller 7 veckor mellan doserna beroende på vaccin

Verksamt skydd

Enligt Läkemedelsverket är det ännu för tidigt att säga hur länge man är skyddad av vaccinet och om man behöver fylla på med nya doser längre fram

Var kan man vaccinera sig?

Du kan vaccinera dig mot covid-19 hos Min Doktor. Närmare information om vad som gäller hittar du hos respektive vaccinationsmottagning

Vid besöket får du uppvisa legitimation, och du får även svara på ett antal frågor i vår kunddator eller i din mobil. Klä dig gärna så att det är lätt att komma åt ena överarmen, eftersom det är där sprutan ges. Efteråt får du vänta kvar i 15 minuter för observation. Det är en säkerhetsåtgärd om du skulle få en allergisk reaktion, vilket är mycket ovanligt.

Att tänka på

I de flesta fall går det bra att ta flera vacciner vid samma vaccinationstillfälle, som vaccin mot covid-19, influensa och pneumokocker. Du kan läsa mer om detta hos Folkhälsomyndigheten.

Du ska vara frisk vid vaccinationstillfället, så att du inte smittar andra vid ditt besök.

Alla som vaccinerats ska stanna kvar för observation 15 minuter efter vaccinationen. Det är en säkerhetsåtgärd om du skulle få en allergisk reaktion, vilket är mycket ovanligt.

3 veckor efter den första vaccindosen beräknas du ha ett gott skydd mot sjukdomen även om du räknas som fullvaccinerad först 2 veckor efter din andra dos.

Publicerad:

2022-02-09

Senast uppdaterad:

2023-11-23

Faktagranskad av:

Lina Jägfalk, Legitimerad vaccinationssjuksköterska, Min Doktor

Håll koll på dina vaccinationer i mobilen

  • Samla alla vaccinationer på ett ställe

  • Slipp alla papperskort

  • Bli påmind när det är dags att ta en ny dos