Hem > Hälsa och sjukdomar > Vaccin mot covid-19

Vaccin mot covid-19

Covid-19 är en sjukdom som orsakas av viruset SARS-CoV-2. Sjukdomen kan leda till livshotande tillstånd. Alla som är födda 2005 eller tidigare kan boka tid för vaccination. Min Doktor vaccinerar mot covid-19 – läs mer här.

Vad är covid-19?

Covid-19 är en sjukdom som orsakas av viruset SARS-CoV-2.

Vanliga symtom är hosta, svårt att andas och feber. Viruset kan även ge upphov till allvarligare komplikationer som lunginflammation. För en liten andel av drabbade riskerar sjukdomen att leda till livshotande tillstånd.

Symptomen kan variera mycket mellan olika personer, och det finns ett antal faktorer som ökar risken att drabbas av allvarliga komplikationer. Ålder är den största riskfaktorn för att bli allvarligt sjuk eller dö, och ju äldre man är desto större är risken. Andra riskfaktorer är bland annat kronisk lungsjukdom, diabetes, fetma och om man genomgått en organtransplantation. Du kan läsa mer om riskgrupper på Folkhälsomyndighetens hemsida.

Det finns flera godkända vaccin mot covid-19.

Vem bör vaccinera sig?

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att alla personer födda 2005 eller tidigare vaccinerar sig mot covid-19. Vaccinationen är frivillig och kostnadsfri. Även barn i åldern 12-15 år med ökad risk för svåra virusinfektioner erbjuds vaccin mot covid-19.

Gravida rekommenderas att vaccinera sig mot covid-19 efter graviditetsvecka 12.

När ska man vaccinera sig?

Vaccination skyddar dig från att bli allvarligt sjuk eller dö i covid-19. Det är inte säkert att alla som vaccineras får ett heltäckande skydd, men om du blir sjuk får du med största sannolikhet en lindrigare form av sjukdomen, enligt Folkhälsomyndigheten.

De vaccin som är godkända för användning i Sverige ges i två doser. Hur lång tid det ska gå mellan doserna beror på vilket vaccin du får. Vissa riskgrupper kommer under hösten att eventuellt erbjudas en tredje dos.

Om du tillhör en viss patientgrupp med kraftigt nedsatt immunförsvar kan behandlande läkare ordinera en extra dos för att öka skyddet mot allvarlig sjukdom i covid-19. Rekommendationen gäller personer som är 18 år och äldre, från 1 september 2021.

Antal vaccineringstillfällen

2

Intervall

3 till 6 eller 7 veckor mellan doserna beroende på vaccin

Verksamt skydd

Det är enligt Läkemedelsverket ännu för tidigt att säga hur länge man har ett skydd av vaccinet och om du behöver fylla på med nya doser längre fram.

Var kan man vaccinera sig?

Det är Sveriges regioner som beslutar om var, när och hur vaccination ska ske.

På uppdrag av regionerna erbjuder Min Doktor kostnadsfri vaccination mot covid-19 i Region Skåne, Region Sörmland och Västra Götalandsregionen.

Min Doktors uppdrag att vaccinera mot covid-19 i Region Uppsala slutfördes nyligen.

Att tänka på

Tänk på att du inte ska ta något annat vaccin sju dagar före och efter vaccination mot covid-19. Du ska också vara frisk vid vaccinationstillfället så att du inte smittar andra vid ditt besök.

Alla som vaccinerats ska stanna kvar för observation 15 minuter efter vaccinationen. Det är en säkerhetsåtgärd om du skulle få en allergisk reaktion, vilket är mycket ovanligt.

Tre veckor efter den första vaccindosen beräknas en person ha ett gott skydd mot sjukdomen även om man räknas som fullvaccinerad först två veckor efter sin andra dos.

Har du fler frågor?

Vaccinationsråd online

0 kr

  • Förbered och förenkla ditt besök genom att först få rådgivning online

  • Kostnadsfri rådgivning av erfarna vaccinationssjuksköterskor

Starta rådgivning

Håll koll på dina vaccinationer i mobilen

  • Samla alla vaccinationer på ett ställe

  • Slipp alla papperskort

  • Bli påmind när det är dags att ta en ny dos