Hem > Vaccination > Vaccin mot covid-19

Vaccin mot covid-19

Covid-19 är en sjukdom som orsakas av viruset SARS-CoV-2. Sjukdomen kan leda till livshotande tillstånd.

Du kan vaccinera dig mot covid-19 hos Min Doktor, om du har fyllt 18 år.

Hitta mottagning

Vad är covid-19?

Covid-19 är en sjukdom som orsakas av viruset SARS-CoV-2.

Symptomen kan variera från person till person. Vanliga symptom är hosta, svårigheter att andas samt feber. Viruset kan också ge upphov till allvarligare komplikationer som lunginflammation. För en liten del av de drabbade kan sjukdomen även leda till livshotande tillstånd.

Det finns ett antal faktorer som ökar risken för att drabbas av allvarliga komplikationer. Ålder är den största riskfaktorn för att bli allvarligt sjuk eller dö – ju äldre du är, desto större är risken. Andra riskfaktorer är bland annat kronisk lungsjukdom, diabetes, fetma och om du har genomgått en organtransplantation. Du kan läsa mer om riskgrupper hos Folkhälsomyndigheten.

Det finns flera godkända vacciner mot covid-19.

Vem bör vaccinera sig?

Vaccinationen mot covid-19 är frivillig och kostnadsfri.

Du hittar aktuell information om vem som rekommenderas att vaccinera sig hos Folkhälsomyndigheten.

Gravida rekommenderas att vaccinera sig mot covid-19 efter graviditetsvecka 12.

När ska man vaccinera sig?

Vaccination skyddar dig från att bli allvarligt sjuk eller dö i covid-19. Det är inte säkert att alla som vaccineras får ett heltäckande skydd, men om du blir sjuk får du med största sannolikhet en lindrigare form av sjukdomen.

Du kan läsa mer om när man ska vaccinera sig mot covid-19 hos Folkhälsomyndigheten.

Var kan man vaccinera sig?

Du kan vaccinera dig mot covid-19 hos Min Doktor, om du har fyllt 18 år. Se din närmaste vaccinationsmottagning för information om öppettider och möjligheter till drop-in och tidsbokning. 

Vid besöket får du uppvisa legitimation och svara på ett antal frågor i vår kunddator eller din mobil. Klä dig gärna så att det är lätt att komma åt övre delen av överarmen, eftersom det är där sprutan ges.

Att tänka på

Du kan vaccinera dig mot covid-19 även om du har förkylningssymptom. Om du har feber och nedsatt allmäntillstånd, bör du dock vänta tills du mår bättre.

I de flesta fall går det bra att ta flera vacciner vid samma vaccinationstillfälle, som till exempel vaccin mot covid-19, influensa och pneumokocker. Du kan läsa mer om detta hos Folkhälsomyndigheten.

Publicerad:

2022-02-09

Senast uppdaterad:

2024-01-10

Faktagranskad av:

Lina Jägfalk, Legitimerad vaccinationssjuksköterska, Min Doktor

Håll koll på dina vaccinationer i mobilen

  • Samla alla vaccinationer på ett ställe

  • Slipp alla papperskort

  • Bli påmind när det är dags att ta en ny dos