Hem > Vaccination > Vaccin mot denguefeber

Vaccin mot denguefeber

Denguefeber är en smittsam virussjukdom som förekommer i stora delar av världen. Symptomen påminner ofta om influensa, men kan i vissa fall utvecklas till allvarligare sjukdomstillstånd, såsom blödarfeber eller kraftigt blodtrycksfall. Du kan skydda dig mot denguefeber genom vaccination.

Hitta mottagning

Vad är denguefeber?

Denguefeber är en virussjukdom som överförs och sprids via myggstick.

Sjukdomen ger ofta influensaliknande symptom, men kan ibland leda till allvarligare tillstånd, såsom blödarfeber, organsvikt eller farligt lågt blodtryck (även kallat dengue shock syndrome), vilka kan vara livshotande. Uppemot 25.000 personer avlider årligen på grund av allvarlig denguefeber.

Sjukdomen förekommer i många länder med tropiskt eller subtropiskt klimat. Världshälsoorganisationen (WHO) har varnat för att klimatförändringar och global uppvärmning kan leda till att viruset så småningom kommer att finnas även på nordligare breddgrader.

För mer information om sjukdomen, se denguefeber.

Vem bör vaccinera sig?

Dengueviruset förekommer i mer än 100 länder, framförallt i Sydostasien, Stillahavsregionen, Mellanöstern, Afrika, Sydamerika, Centralamerika och Karibien. Ibland sker också utbrott i andra delar av världen, såsom Australien och Medelhavsområdet.

Om du planerar att resa till ett område där denguefeber är vanligt förekommande, kan du behöva vaccinera dig. Detta gäller i synnerhet om du haft denguefeber tidigare. Om du smittas på nytt, är nämligen risken större för att bli allvarligt sjuk.

Rådfråga gärna läkare eller vaccinationspersonal, om du är osäker på om du bör vaccinera dig.

Hitta din närmaste mottagning

Vi har öppet även kvällar och helger.

Dela din position så visar vi vilken mottagning som ligger närmast dig.

När ska man skydda sig?

Det finns fyra typer av dengueviruset. Om du insjuknar i denguefeber, blir du immun mot den virustyp som du smittats med, men inte mot de övriga virustyperna. Detta innebär att du kan smittas med denguefeber flera gånger. Vid upprepade infektioner ökar dessutom risken för att allvarligt sjuk.

Det vaccin som ges av Min Doktor är ett så kallat levande försvagat vaccin, som skyddar mot samtliga fyra typer av dengueviruset. Vaccinet ges i två doser med 3 månaders mellanrum till vuxna och barn från 4 års ålder.

Antal vaccineringstillfällen

2

Intervall

3 mån

Verksamt skydd

Cirka 5 år

Var kan man vaccinera sig?

Kom till någon av Min Doktors vaccinationsmottagningar, så hjälper vi dig.

Att tänka på

Om du har upplevt komplikationer (till exempel en allergisk reaktion) i samband med vaccination, är det viktigt att du rådgör med läkare innan du vaccinerar dig.

Om du upplever försämrat allmäntillstånd eller har feber, bör du vänta med att vaccinera dig tills dess att du mår bättre.

Publicerad:

2023-04-25

Senast uppdaterad:

2023-06-21

Faktagranskad av:

Lina Jägfalk, Legitimerad sjuksköterska med specialkompetens kring vacciner, Min Doktor

Håll koll på dina vaccinationer i mobilen

  • Samla alla vaccinationer på ett ställe

  • Slipp alla papperskort

  • Bli påmind när det är dags att ta en ny dos