Så funkar ett digitalt vårdbesök
Svara på frågor om dina besvär.
Fyll i din hälsoprofil.
Starta ditt besök.
Få hjälp av vår vårdpersonal.
Betala efter besöket.
Patientavgift för ett läkarbesök
100 kr
Kostnadsfritt för barn (0 - fyller 19 i år) och äldre (över 84 år).
Frikort gäller.
Observera att kostnaden kan ändras om du behöver träffa annan vårdpersonal än förväntat eller komma på återbesök.

Denguefeber

Denguefeber är en smittsam virussjukdom som finns i stora delar av världen. Symptomen är som regel influensaliknande, men i vissa fall utvecklas allvarligare sjukdom, som blödarfeber eller dengue shock syndrome.

Vad är denguefeber?

Denguefeber är en vanligt förekommande virussjukdom i många länder med tropiskt eller subtropiskt klimat. Viruset sprids via myggor. WHO varnar för att antalet fall av denguefeber ökar kraftigt i takt med klimatförändringarna, och att dengueviruset på sikt förväntas komma till nordligare breddgrader.

Symptomen på dengue är ofta milda eller influensaliknande, men ibland kan allvarlig sjukdom uppträda i form av blödarfeber, organsvikt och kraftigt blodtrycksfall. Uppskattningsvis 25.000 människor dör av allvarlig denguefeber varje år.

Vad orsakar denguefeber?

Denguefeber orsakas av ett virus, DENV, som tillhör familjen Flavivirus. Det finns fyra olika typer av dengueviruset och efter en genomgången infektion utvecklas bara immunitet mot den aktuella virustypen. Det innebär att det går att smittas med dengue flera gånger. Vid upprepade infektioner ökar risken för att utveckla allvarlig denguefeber.

Hur smittar dengueviruset?

Dengueviruset sprids med myggor av släktet Aedes, framför allt de myggor som kallas Aedes aegypti. De här myggorna trivs i tropiskt eller subtropiskt klimat, och de förekommer i stora delar av världen. Det är vanligt att Aedes aegypti-myggorna suger blod dagtid och i solsken, även om myggens aktivitet är som störst i gryning och skymning. 

Mygghonan får i sig viruset när hon suger blod från en smittad person. Sedan förökar sig viruset inne i myggan och kan därefter spridas vidare vid alla hennes framtida blodmål. När det är 25 till 28 grader varmt sker virusförökningen i myggorna som snabbast. 

Det förekommer även att primater blir infekterade av viruset och de utgör då en reservoar för smitta. Störst smittspridning sker dock bland människor i tätbefolkade områden.
Det finns också rapporter om att dengueviruset kan överföras från mor till foster under graviditeten, samt smitta via organtransplantation, men det är sällsynt.

Var finns denguefeber?

Denguefeber är endemisk i över 100 länder runtom i världen, vilket innebär att det finns en pågående smittspridning där. I dessa länder är det vanligt att sjukdomen orsakar större epidemier vissa år, och färre antal fall andra år.

Denguevirus förekommer främst i Sydostasien, Stillahavsregionen, Mellanöstern, Afrika, Sydamerika, Centralamerika och Karibien. Ibland rapporteras också utbrott på andra håll i världen, bland annat i Australien och Medelhavsområdet.

Symptom vid denguefeber

Inkubationstiden för denguefeber är normalt 5 till 10 dagar. En del personer märker inte av några symptom alls, men andra får en influensaliknande febersjukdom. Då ses ett eller flera av följande symptom:

  • Hög feber, frossa och svettningar

  • Huvudvärk

  • Muskelvärk och muskelkramper

  • Ledvärk

  • Illamående

  • Blodsprängda ögon, smärta bakom ögonen

  • Hudrodnader som liknar mässlingsutslag

  • Nålsticksstora blödningar i huden, framför allt på armar och ben

Symptomen brukar gå över inom 1 till 2 veckor, men hos en del utvecklas istället den allvarliga formen av denguefeber. Då följs feberperioden av ett tillstånd med blödningar i inre organ, hemorragisk denguefeber, som kan leda till organsvikt eller till att blodtrycket blir livshotande lågt.

Efter en dengueinfektion drabbas mellan 8 och 24 procent av ett postviralt resttillstånd, så kallad post-dengue fatigue, med symptom som trötthet, svaghet, ledvärk och suddig syn. Hos de flesta går symptomen över inom 2 månader. En annan komplikation vid dengue är encefalit, hjärninflammation, men det är mindre vanligt. 

Undersökning och behandling

Diagnosen denguefeber kan ställas genom att påvisa antikroppar mot viruset i blodprov. Det finns inget läkemedel som botar denguefeber, utan behandlingen riktar in sig på att lindra symptomen, med exempelvis febernedsättande medel och dropp.

Det finns två vaccin mot denguefeber på marknaden. Det senaste godkändes av EU:s läkemedelsmyndighet hösten 2022 och finns idag tillgängligt i Sverige. Det vaccinet ger skydd mot alla fyra virustyperna av denguevirus.

Skärmdumpar av Min Doktors mobila app
Min Doktors app – din vårdcentral i mobilen
Tryggt och säkert med BankID
Recept direkt i appen
Över 3 miljoner patientbesök
4,8 av 5 betyg på App Store
Ladda ner appen

Vad kan jag göra själv?

Om du planerar att vistas i ett område där denguefeber är vanligt kan det vara lämpligt att du vaccinerar dig mot viruset, i synnerhet om du har haft dengueinfektion tidigare. Då är nämligen risken större för att du ska bli allvarligt sjuk om du smittas på nytt. Rådgör med läkare eller vaccinationspersonal.

När du reser till länder där denguefeber kan förekomma bör du försöka undvika att bli myggbiten. Se till att sova med myggnät och använd myggmedel ofta.

När bör jag söka vård?

Om du har hög feber eller andra symptom på denguefeber, och du är/nyligen har varit i en region där sjukdomen finns, bör du genast söka vård.

Hur kan Min Doktor hjälpa?

På Min Doktors vaccinationsmottagningar kan du vaccinera dig mot denguefeber. Hos oss kan du också köpa myggmedlet MoskitoGuard som hjälper till att hålla myggen borta.

Om du befinner dig på resa eller nyss har kommit hem och undrar om du kan ha fått denguefeber, kan du vända dig till Min Doktor för en första bedömning. Har du hög feber eller är svag och allmänpåverkad ska du inte kontakta Min Doktor, utan söka vård på en akutmottagning så snart som möjligt. 

Vi samarbetar med
Apotek Hjärtat logotypSkandia logotypUnilabs logotypSynlab Synlab