Hem > Vaccination > Vaccin mot RS-virus

Vaccin mot RS-virus

RS-virus är en vanlig orsak till luftvägsinfektioner under vinterhalvåret. De flesta som smittas får vanliga förkylningssymptom. Små barn, äldre och personer i riskgrupp kan dock drabbas av en svårare infektion i de nedre luftvägarna.

Du kan skydda dig själv och, om du är gravid, ditt barn mot RS-virusinfektion genom vaccination.

Hitta mottagning

Vad är RS-virus?

RS står för respiratoriskt syncytialvirus. Respiratoriskt syftar på att viruset angriper luftvägarna och syncytial beskriver den sjukliga förändring som viruset kan orsaka i cellerna.

RS-virus förekommer över hela världen. I Sverige sker utbrott framförallt under perioden oktober till mars varje år.

Viruset sprids främst vid direktkontakt med smittade personer. Det är inte luftburet, men kan föras vidare genom droppsmitta (det vill säga stänk i nysningar eller hosta från en smittad person).

RS-virus kan också överleva en tid utanför kroppen på till exempel hårda ytor som mobiltelefoner eller dörrhandtag. Du riskerar därför smittas om du rör vid en förorenad yta och sedan petar dig i ögonen, näsan eller munnen.

De flesta som smittas med RS-virus får samma symptom som vid en förkylning. Symptomen försvinner oftast efter en vecka. Små barn, äldre och personer i riskgrupp kan dock drabbas av en svårare infektion i de nedre luftvägarna, vilket bland annat kan leda till bronkiolit och lunginflammation.

Du kan läsa mer om RS-virus hos barn här.

Vem bör vaccinera sig mot RS-virus?

Europeiska läkemedelsmyndigheten har godkänt två vacciner mot RS-virus. Båda kan tas av dig som är över 60 år. Det ena vaccinet kan också ges till gravida för att skydda spädbarn mot RS-virusinfektion.

Vaccination av äldre och riskgrupper

I dagsläget rekommenderas vaccination för dig som är över 75 år, eftersom äldre löper större risk att drabbas av allvarlig nedre luftvägsinfektion orsakad av RS-virus.

Du rekommenderas också att vaccinera dig, om du är över 60 år och har sjukdomar eller diagnoser som innebär en ökad risk för allvarlig infektion med RS-virus.

Vaccination av gravida

Vaccin kan också ges till gravida under den sista tredjedelen av graviditeten, vilket skyddar barnet mot RS-virusinfektion under de första 6 månaderna.

Hitta din närmaste mottagning

Vi har öppet även kvällar och helger.

Dela din position så visar vi vilken mottagning som ligger närmast dig.

Hur går vaccinationen mot RS-virus till?

Vaccin mot RS-virus ges med spruta i överarmen.

Det går bra att ta vaccin mot RS-virus och influensa vid samma tillfälle.

Antal vaccineringstillfällen

1

Intervall

Verksamt skydd

Oklart i dagsläget, men troligtvis behövs en påfyllnadsdos vartannat år

Biverkningar av vaccin mot RS-virus

Det är ovanligt med allvarliga biverkningar av vaccin mot RS-virus.

Oftast blir du lite röd, svullen och öm på stället där du fick sprutan. En del får också lätt feber, diarré eller kräkning.

Vem bör inte ta vaccin mot RS-virus?

Prata med en läkare innan du vaccinerar dig, om du tidigare upplevt en allergisk reaktion i samband med vaccination.

Du bör också vänta med att vaccinera dig, om du är sjuk med hög feber.

Var kan man vaccinera sig?

Kom till någon av Min Doktors vaccinationsmottagningar, så hjälper vi dig att få ett bra skydd mot RS-virus.

Publicerad:

2023-10-26

Senast uppdaterad:

2023-12-05

Håll koll på dina vaccinationer i mobilen

  • Samla alla vaccinationer på ett ställe

  • Slipp alla papperskort

  • Bli påmind när det är dags att ta en ny dos