Hem > Vaccination > Malariaprofylax

Malariaprofylax

Malaria är en sjukdom som orsakas av en parasit och sprids av myggor. Sjukdomen finns bland annat i Thailand, Vietnam, Kenya, Tanzania, Peru och Brasilien.

Hitta mottagning

Vad är malaria?

Malaria är en sjukdom som orsakas av en parasit och sprids av myggor. Sjukdomen kan ge upphov till allvarliga komplikationer och i vissa fall även leda till livshotande tillstånd. Vanliga symptom är feber, värk i kroppen, huvudvärk, frossa, svettningar, kräkningar och diarré.

Malaria är väldigt vanligt förekommande i flera länder i Afrika, Asien och Sydamerika, till exempel populära resmål som Thailand, Vietnam, Kenya, Tanzania, Peru och Brasilien. Du löper högre risk att drabbas av malaria när du befinner dig på landsbygd och utanför större städer.

Inkubationstiden, den tid det tar från det att du blir smittad till dess att du visar symptom, kan vara allt ifrån en månad till flera år. Detta beror på att parasiten som orsakar sjukdomen i vissa fall gömmer sig i kroppen.

Det finns flera sätt att skydda sig mot malaria, till exempel genom att ta så kallat malariaprofylax inför och under din resa.

Vem bör skydda sig?

Personer som planerar att resa till eller vistas i ett land där det finns hög risk att smittas av malaria bör skydda sig med malariaprofylax.

Gravida riskerar att drabbas av särskilt allvarliga komplikationer till följd av malaria. Det är därför mycket viktigt att du ser till att skydda dig med malariaprofylax innan du besöker ett land där malaria förekommer, om du är gravid eller planerar att bli gravid. Gravida kan endast ges särskilda typer av malariaprofylax. Prata med Min Doktors läkare och sjuksköterskor om du är gravid eller planerar att bli gravid, och har frågor om vilket skydd du kan få inför din resa.

Hitta din närmaste mottagning

Vi har öppet även kvällar och helger.

Dela din position så visar vi vilken mottagning som ligger närmast dig.

När ska man skydda sig?

Malariaprofylax ges i form av tabletter och förekommer i flera olika varianter. Vilken typ av tabletter du får kan bero på vilket land du ska resa till, hur länge du kommer att vistas i landet och om du är vuxen eller barn. Tabletterna ska tas innan din avresa och sedan regelbundet under resans gång. Hur lång tid innan din resa och hur ofta under din resa som du ska ta tabletterna beror på vilken form av malariaprofylax du får.

Barn kan ges vissa typer av malariaprofylax, och oftast får de en mindre dos av tabletterna. Prata med Min Doktors läkare eller sjuksköterskor om du har frågor om vilket malariaprofylax du eller ditt barn bör få.

Var kan man få skyddet?

Min Doktor erbjuder malariaprofylax på recept. Kom till någon av Min Doktors vaccinationsmottagningar, så hjälper vi dig med övriga vaccinationer du kan behöva och ser till att du får rätt malariaprofylax för just din resa.

Att tänka på

Det är viktigt att tänka på att malariaprofylax inte garanterar ett fullständigt skydd mot sjukdomen. Du bör därför se till att skydda dig mot myggbett under din resa, till exempel med hjälp av myggnät eller ett myggstift.

Publicerad:

2022-02-09

Senast uppdaterad:

2023-06-21

Faktagranskad av:

Lina Jägfalk, Legitimerad vaccinationssjuksköterska, Min Doktor

Håll koll på dina vaccinationer i mobilen

  • Samla alla vaccinationer på ett ställe

  • Slipp alla papperskort

  • Bli påmind när det är dags att ta en ny dos