Hem > Vaccination > Vaccination Asien

Vaccination Asien

Ska du resa till Asien, till exempel Thailand, Indonesien, Japan, Vietnam eller Kina? Här har vi samlat det viktigaste du behöver veta gällande vilka vaccinationer du bör ta inför din resa. Tänk på att rekommendationerna och råden är generella för resor till kontinenten som helhet. Exakt vilka vaccinationer du rekommenderas ta inför din resa beror på vilka länder du planerar att besöka, hur lång din vistelse är och var i de olika länderna du planerar att resa. Det finns till exempel vissa vaccinationer som rekommenderas om du planerar att resa på landsbygden eller vistas utanför de vanligaste turistområdena. I Asien är några sjukdomar dessutom mer vanligt förekommande under vissa tider på året.

Kom till Min Doktors vaccinationsmottagningar, så hjälper vi dig att få ett bra skydd inför din resa.

Hitta mottagning

Vaccinationsskydd för Asien

Vid resor till Asien finns risken att drabbas av sjukdomar och besvär som vanligtvis inte förekommer i Sverige. På grund av kontinentens storlek kan risken för att drabbas av olika sjukdomar variera beroende på vilka länder du reser till. Många av sjukdomarna du riskerar att drabbas av kan leda till allvarliga komplikationer och kan i vissa fall vara livshotande. Nedan beskriver vi kortfattat några av sjukdomarna som du kan behöva få vaccin mot:

 • Difteri, stelkramp, kikhosta och mässling kan förekomma över hela världen. Du rekommenderas att se över ditt skydd mot sjukdomarna, oavsett om du ska resa eller inte.

 • Hepatit A och hepatit B kan förekomma över hela världen. Hepatit A sprids vanligtvis genom livsmedel och vatten, medan hepatit B sprids genom sexuell kontakt och kontakt med smittat blod.

 • Japansk hjärninflammation, även kallad japansk encefalit, är en allvarlig sjukdom som sprids genom myggbett. Även om sjukdomen är relativt ovanlig kan den förekomma i flera länder i Asien.

 • Kolera är en bakteriesjukdom som oftast sprids genom mat och vatten. Kolera kan ge upphov till besvärliga symptom, såsom feber, diarré, magsmärtor och kräkningar.

 • Tyfoidfeber är en allvarlig sjukdom som kan orsaka blodförgiftning. Sjukdomen kan spridas genom förorenade livsmedel och vatten.

 • Epidemisk hjärnhinneinflammation sprids mellan människor genom så kallad droppsmitta, till exempel i form av hosta eller nysningar.

 • Tuberkulos förekommer i Asien och du löper särskild risk att drabbas av sjukdomen vid längre resor.

 • Denguefeber är en virussjukdom som sprids genom myggbett. Symptomen påminner ofta om influensa, men sjukdomen kan också leda till allvarligare tillstånd.

Obligatoriska vaccin

Gula febern förekommer inte i Asien. Trots detta krävs vaccination för inresetillstånd om du nyligen besökt ett land med risk för sjukdomen. Detta gäller även om du mellanlandat i sådana länder. Länder där vaccination mot gula febern kan vara obligatorisk för inresetillstånd är Malaysia, Maldiverna, Thailand, Vietnam, Indonesien, Sri Lanka, Indien, Filippinerna, Kina, Kambodja, Singapore och Nordkorea.

Vilka vacciner rekommenderas för en resa till Asien?

Folkhälsomyndigheten rekommenderar alla att ha ett fullgott grundskydd gällande mässling, difteri, stelkramp och kikhosta. Detta gäller oavsett om du planerar att resa eller ej. Rekommenderad påfyllnad av skydd mot difteri, stelkramp och kikhosta är vart 20:e år. På Min Doktors vaccinationsmottagningar svarar vi på dina frågor kring det allmänna vaccinationsprogrammet och hjälper dig att fylla på ditt grundskydd om det behövs.

Vaccination mot både hepatit A och hepatit B rekommenderas för resor till de flesta resmål. Du kan få vaccin mot hepatit A och hepatit B samtidigt.

Japansk hjärninflammation kan förekomma på flera av de mest populära resmålen i Asien, däribland Thailand, Vietnam, Japan, Indien, Indonesien och Kina. Sjukdomen är mer vanligt förekommande i olika delar av vissa länder under särskilda tider på året. Till exempel är sjukdomen vanligare i de norra delarna av Thailand och Vietnam mellan april och november, medan den förekommer året runt i de södra delarna av länderna.

Tyfoidfeber förekommer på flera platser runt om i Asien, till exempel Malaysia, Indonesien, Thailand, Vietnam, Sri Lanka, Filippinerna och Kambodja. Du rekommenderas att vaccinera dig mot sjukdomen om du ska besöka de länderna, särskilt om du planerar att vistas på landsbygden eller tillsammans med lokalbefolkningen utanför de vanligaste turistområdena. Även vid längre vistelser i exempelvis Kina och Sydkorea rekommenderas du vaccinera dig mot tyfoidfeber.

Rabies förekommer i Asien och du bör vaccinera dig mot sjukdomen om du planerar att resa på kontinenten under en längre tid eller vistas på platser där du riskerar att komma i nära kontakt med djur som kan bära på sjukdomen. Det är särskilt viktigt att barn vaccineras mot rabies, då de har större benägenhet att hamna i närkontakt med djur. Det är viktigt att undvika kontakt med apor, hundar och katter. Om du blir riven, nafsad eller biten, ska du söka sjukvård direkt.

För barn och unga som ska vistas länge i Asien rekommenderas skydd mot epidemisk hjärnhinneinflammation.

Kolera är en sjukdom som kan förekomma på vissa platser i Asien. Sjukdomen är vanligt förekommande i Indien och du rekommenderas vaccinera dig mot sjukdomen om du ska resa dit. Koleravaccinet ger dessutom ett begränsat skydd mot så kallad turistdiarré, som är ett vanligt besvär vid utlandsresor och som kan förekomma i de flesta länderna i Asien.

Sjukdomen polio kan förekomma i vissa länder i Asien. De allra flesta i Sverige har fått vaccination mot sjukdomen, men vi rekommenderar att du får en påfyllnadsdos av poliovaccinet innan du reser till något land där sjukdomen kan förekomma.

Om du ska vistas en längre tid eller bosätta dig i Asien, rekommenderas du att skydda dig mot tuberkulos.

Dengueviruset förekommer i mer än 100 länder, framförallt i Sydostasien, Stillahavsregionen, Mellanöstern, Afrika, Sydamerika, Centralamerika och Karibien. Om du planerar att resa till ett område där denguefeber är vanligt förekommande, rekommenderas du att vaccinera dig. Detta gäller i synnerhet om du haft denguefeber tidigare. Om du smittas på nytt, är nämligen risken större för att bli allvarligt sjuk.

Tänk på att dessa rekommendationer är generella för kontinenten som helhet, eftersom förekomsten av olika sjukdomar kan skilja sig åt beroende på till vilka länder du planerar att resa. Rekommendationerna kan dessutom variera beroende på var i ett land du planerar att vistas, till exempel utanför större städer och turistområden, samt hur lång din vistelse i respektive land är. Kom till Min Doktors vaccinationsmottagningar, så ger vi dig råd och hjälper vi dig få de vaccin som rekommenderas för just din resa.

Hitta din närmaste mottagning

Vi har öppet även kvällar och helger.

Dela din position så visar vi vilken mottagning som ligger närmast dig.

Vem ska vaccinera sig?

Rekommendationerna kring vaccination inför resa till Asien gäller alla, barn som vuxna. Det finns däremot särskilda rekommendationer gällande vaccination för vissa grupper, exempelvis små barn, gravida och individer med nedsatt immunförsvar. Kom till Min Doktors vaccinationsmottagningar, så ger vi dig råd och hjälper vi dig få de vaccin som rekommenderas för just din resa.

Hur långt innan ska man vaccinera sig?

Hur långt innan du bör vaccinera dig mot sjukdomar som är vanligt förekommande i Asien beror bland annat på hur lång din vistelse kommer att vara, hur gammal du är, om du har vaccinerat dig mot en viss sjukdom tidigare och om du planerar att få flera vaccinationer innan din avresa.

Vissa vaccin ges i flera doser. Det är därför bra att vara ute i god tid inför en planerad resa. 1 till 2 månader räcker för de allra flesta. Tänk på att många vaccin kan ge ett visst skydd även om du får dem med kort varsel inför din resa.

Var kan man vaccinera sig?

Kom till någon av Min Doktors vaccinationsmottagningar, så hjälper vi dig att få ett bra skydd mot de vanligast förekommande sjukdomarna inför din resa till Asien.

Övriga rekommendationer

Vid resor till Asien löper du risk att drabbas av olika sjukdomar som sprids via myggor. Sjukdomen malaria är ovanlig i Asien, men kan förekomma i flera av kontinentens länder, särskilt om du vistas i vissa områden i exempelvis Indonesien, Kambodja, Vietnam, Kina och Nordkorea. I vissa fall räcker det att du skyddar dig från myggbett med hjälp av myggmedel och myggnät. Du kan också skydda dig mot malaria genom att ta förebyggande malariamedicin i form av tabletter. Det finns flera olika typer av malariatabletter, och vissa behöver intas redan 3 veckor innan din resa. Prata med våra läkare och sjuksköterskor om vilken malariamedicin du behöver för just din resa. På Min Doktors vaccinationsmottagningar kan du få recept på malariamedicin. Receptet är kostnadsfritt i samband med annan resevaccination. Malariatabletter garanterar inte ett fullgott skydd mot sjukdomen, så det är viktigt att också använda myggmedel och myggnät.

I flera länder i Asien kan myggor även sprida andra sjukdomar, till exempel chikungunyafeber och zikavirus. De här sjukdomarna kan ge upphov till besvärliga symptom och i vissa fall leda till allvarliga komplikationer. Sjukdomarna kan förekomma på populära resmål som Thailand, Vietnam, Indonesien, Kina, Hongkong och Indien. Det finns inget vaccin mot någon av sjukdomarna, så se till att skydda dig mot myggor med hjälp av myggmedel och myggnät, om du ska besöka ett land där sjukdomarna kan förekomma. Gravida kvinnor avråds från att resa till länder där zikaviruset kan förekomma, då sjukdomen kan orsaka fosterskador.

Vid resor till vissa länder i Asien är det bra att ha i åtanke att mat och kranvatten kan innehålla bakterier och parasiter som kan orsaka olika typer av magsjuka och ge upphov till magont, illamående, kräkningar, diarré och feber (så kallad turistdiarré). Det är därför bra om du har noga koll på vad du får i dig, undviker att dricka kranvatten och ser till att ha med dig vätskeersättning och annat som kan lindra eventuella magbesvär.

Behöver du komma i kontakt med en läkare under resan? Ladda i så fall ner Min Doktors app. Via appen kan du snabbt komma i kontakt med en svensk läkare, om du blir sjuk.

Publicerad:

2022-02-09

Senast uppdaterad:

2024-05-07

Faktagranskad av:

Lina Jägfalk, Legitimerad sjuksköterska med specialkompetens kring vacciner, Min Doktor

Håll koll på dina vaccinationer i mobilen

 • Samla alla vaccinationer på ett ställe

 • Slipp alla papperskort

 • Bli påmind när det är dags att ta en ny dos