Hem > Vaccination > Asien

Asien

Ska du resa till Asien, till exempel Thailand, Indonesien, Japan, Vietnam eller Kina? Här har vi samlat det viktigaste du behöver veta gällande vilka vaccinationer du bör ta inför din resa. Tänk på att rekommendationerna och råden är generella för resor till kontinenten i sin helhet. Exakt vilka vaccinationer du rekommenderas ta inför din resa beror på vilka länder du planerar att besöka hur lång din vistelse är och var i de olika länderna du planerar att resa. Det finns till exempel vissa vaccinationer som rekommenderas när du planerar att resa på landsbygd eller vistas utanför de vanligaste turistområdena. I Asien är några sjukdomar dessutom mer vanligt förekommande under vissa tider på året. Min Doktors vård- och vaccinationsmottagningar ger dig rådgivning kring vilka vaccin du behöver, svarar på dina frågor om vaccination och vaccinerar dig. På Min Doktors vård- och vaccinationsmottagningar får du alltid hjälp av erfarna sjuksköterskor. Vi erbjuder drop in och du kan komma när det passar dig bäst, även på kvällar och helger.

Hitta mottagning

Varför ska man vaccinera sig?

Vid resor till Asien finns risken att drabbas av sjukdomar och besvär som vanligtvis inte förekommer i Sverige. På grund av kontinentens storlek kan risken för att drabbas av olika sjukdomar variera beroende på vilka länder du reser till. Många av sjukdomarna du riskerar att drabbas av kan leda till allvarliga komplikationer och kan i vissa fall även vara livshotande. Nedan beskriver vi kortfattat några av sjukdomarna som du kan behöva få vaccin mot:

 • Difteri, stelkramp, kikhosta och mässling kan förekomma över hela världen. Du rekommenderas att se över ditt skydd mot sjukdomarna, oavsett om du ska resa eller inte.

 • Hepatit A och hepatit B kan förekomma över hela världen. Hepatit A sprids vanligtvis genom livsmedel och vatten, och hepatit B sprids genom sexuell kontakt och kontakt med smittat blod.

 • Japansk hjärninflammation, även kallad japansk encefalit, är en allvarlig sjukdom som sprids genom myggbett. Även om sjukdomen är relativt ovanlig kan den förekomma i flera länder i Asien.

 • Kolera är en bakteriesjukdom som oftast sprids genom mat och vatten. Kolera kan ge upphov till besvärliga symptom, så som feber, diarré, magsmärtor och kräkningar.

 • Tyfoidfeber är en allvarlig sjukdom som kan orsaka blodförgiftning. Sjukdomen kan spridas genom förorenade livsmedel och vatten.

 • Epidemisk hjärnhinneinflammation sprids mellan människor genom så kallad droppsmitta, till exempel i form av hosta eller nysningar.

 • Tuberkulos förekommer i Asien, och du löper särskild risk att drabbas av sjukdomen vid längre resor.

Obligatoriska vaccin

Gula feber förekommer inte i Asien. Trots detta krävs vaccination för inresetillstånd om du nyligen besökt ett land med risk för sjukdomen. Detta gäller även om du varit i transit i dessa länder. Länder där vaccination mot gula febern kan vara obligatorisk för inresetillstånd är Malaysia, maldiverna, Thailand, Vietnam, Indonesien, Sri Lanka, Indien, Filippinerna, Kina, Kambodja, Singapore och Nordkorea.

Rekommenderade vaccin

Folkhälsomyndigheten rekommenderar alla att ha ett fullgott grundskydd gällande mässling, difteri, stelkramp och kikhosta. Detta gäller oavsett om du planerar att resa eller ej. Rekommenderad påfyllnad av skydd mot difteri, stelkramp och kikhosta är vart 20:e år. På Min Doktor Kliniken svarar vi på dina frågor kring det allmänna vaccinationsprogrammet och hjälper dig att fylla på ditt grundskydd om det behövs.

Vaccination mot både hepatit A och hepatit B rekommenderas för resor till de flesta resmål. Du kan få vaccin mot hepatit A och hepatit B samtidigt.

Japansk hjärninflammation kan förekomma på flera av de mest populära resmålen i Asien, däribland Thailand, Vietnam, Japan, Indien, Indonesien och Kina. Sjukdomen är mer vanligt förekommande i olika delar av vissa länder under särskilda tider på året. Till exempel är sjukdomen vanligare i de norra delarna av Thailand och Vietnam mellan april och november, medan den förekommer i de södra delarna av dessa länder året runt.

Tyfoidfeber förekommer på flera platser runt om i Asien, till exempel Malaysia, Indonesien, Thailand, Vietnam, Sri Lanka, Filippinerna och Kambodja. Du rekommenderas att vaccinera dig mot sjukdomen om du ska besöka några av dessa länder, särskilt om du planerar att vistas på landsbygd och tillsammans med lokalbefolkningen utanför de vanligaste turistområdena. Även vid längre vistelser i exempelvis Kina och Sydkorea rekommenderas du vaccinera dig mot tyfoidfeber.

Rabies förekommer i Asien och du bör vaccinera dig mot sjukdomen om du planerar att resa på kontinenten under en längre tid eller vistas på platser där du riskerar att komma i nära kontakt med djur som kan bära på sjukdomen. Det är särskilt viktigt att barn vaccineras mot rabies, då de generellt har en högre benägenhet att hamna i närkontakt med djur. Det är viktigt att undvika kontakt med apor, hundar och katter. Skulle du bli riven, nafsad eller biten så ska du söka sjukvård direkt.

För barn och unga som ska vistas länge i Asien rekommenderas skydd mot epidemisk hjärnhinneinflammation.

Kolera är en sjukdom som kan förekomma på vissa platser i Asien. Sjukdomen är vanligt förekommande i Indien och du rekommenderas vaccinera dig mot sjukdomen om du ska resa dit. Koleravaccinet ger dessutom ett begränsat skydd mot så kallad turistdiarré, ett vanligt besvär vid utlandsresor och som kan förekomma i de flesta länderna i Asien.

Sjukdomen polio kan förekomma i vissa länder i Asien. De allra flesta i Sverige har fått vaccination mot sjukdomen, men vi rekommenderar att du får en påfyllnadsdos av poliovaccinet innan du reser till något land där sjukdomen kan förekomma.

Skydd mot tuberkulos rekommenderas om du ska vistas en längre tid eller bosätta dig i Asien.

Tänk på att dessa rekommendationer är generella för kontinenten i sin helhet, eftersom förekomsten av olika sjukdomar kan skilja sig åt beroende på till vilka länder du planerar att resa. Rekommendationerna kan dessutom variera beroende på var i ett land du planerar att vistas, till exempel utanför större städer och turistområden, samt hur lång din vistelse i respektive land är. Kom in till oss på Min Doktors vård- och vaccinationsmottagningar, så ger vi råd och hjälper vi dig få de vaccin som rekommenderas för just din resa.

Hitta din närmaste mottagning

Vi har öppet även kvällar och helger.

Dela din position så visar vi vilken mottagning som ligger närmast dig.

Vem ska vaccinera sig?

Rekommendationerna kring vaccination inför resa till Asien gäller alla, barn som vuxna. Däremot finns det särskilda rekommendationer gällande vaccination för vissa grupper, exempelvis små barn, gravida och individer med nedsatt immunförsvar. Kom in till oss på Min Doktor Kliniken så går vi igenom vad som gäller för just dig.

Hur långt innan ska man vaccinera sig?

Hur långt innan du bör vaccinera dig mot sjukdomar som är vanligt förekommande i Asien beror bland annat på hur lång din vistelse kommer att vara, hur gammal du är, om du har vaccinerat dig mot en viss sjukdom tidigare och eventuellt även om du planerar att få flera vaccinationer innan din avresa.

Vissa vaccin ges i flera doser. Därför är det bra att vara ute i god tid inför planerad resa, 1 till 2 månader räcker för de allra flesta. Tänk på att många vaccin kan ge ett visst skydd även om du får dem med kort varsel inför din resa.

Var kan man vaccinera sig?

På Min Doktors vård- och vaccinationsmottagningar hjälper vi dig att få ett bra skydd mot de vanligast förekommande sjukdomarna inför din resa till Asien. Våra mottagningar hittar du här, och du kan komma in när det passar dig – ingen tidsbokning behövs. Min Doktors vård- och vaccinationsmottagningar erbjuder vaccination mot hepatit A och B, japansk hjärninflammation, kolera, tyfoidfeber, gula febern samt vissa grundvaccinationer.

Övriga rekommendationer

Vid resor till Asien löper du risk att drabbas av olika sjukdomar som sprids via myggor. Sjukdomen malaria är ovanlig i Asien, men kan förekomma i flera av kontinentens länder och särskilt om du vistas i vissa områden i exempelvis Indonesien, Kambodja, Vietnam, Kina och Nordkorea. I vissa fall räcker det att skydda dig från myggbett med hjälp av myggmedel och myggnät. Du kan även skydda dig mot malaria genom att ta förebyggande malariamedicin i form av tabletter. Det finns flera olika typer av malariatabletter, och vissa behöver intas redan tre veckor innan din resa. Prata med våra läkare eller sjuksköterskor om vilken malariamedicin du behöver för just din resa. På Min Doktors vård- och vaccinationsmottagningar kan du få recept på malariamedicin. Recept på malariamedicin är kostnadsfritt i samband med annan resevaccination. Malariatabletter garanterar inte ett fullgott skydd mot sjukdomen så det är viktigt att också använda myggmedel och myggnät.

Myggor kan i flera länder i Asien även sprida andra sjukdomar, till exempel chikungunyafeber, denguefeber och zikavirus. Dessa sjukdomar kan ge upphov till besvärliga symptom och kan i vissa fall leda till allvarliga komplikationer. Sjukdomarna kan förekomma i populära resmål som Thailand, Vietnam, Indonesien, Kina, Hongkong och Indien. Det finns inget vaccin mot någon av dessa sjukdomar, så se till att skydda dig mot myggor med hjälp av myggmedel och myggnät om du ska besöka ett land där sjukdomarna kan förekomma. Gravida kvinnor avråds från att resa till ett land där zikaviruset kan förekomma, då sjukdomen kan orsaka fosterskador.

Vid resor till länder i Asien är det bra att ha i åtanke att mat och kranvatten kan innehålla bakterier och parasiter som kan orsaka olika typer av magsjuka och som ofta ger upphov till magont, illamående, kräkningar, diarré och feber. Detta brukar ibland kallas turistdiarré. Det är därför bra om du har noga koll på vad du får i dig, undviker att dricka kranvatten och att du ser till att ha med dig vätskeersättning och annat som kan lindra besvären om de uppstår.

Behöver du komma i kontakt med en läkare under resan? Ladda ner Min doktor-appen. Via appen kan du snabbt komma i kontakt med en svensk läkare i det fall du skulle bli sjuk.

Publicerad:

2022-02-09

Senast uppdaterad:

2022-06-02

Faktagranskad av:

Lina Jägfalk, legitimerad vaccinationssjuksköterska, Min Doktor

Har du fler frågor?

Vaccinationsråd online

0 kr

 • Förbered och förenkla ditt besök genom att först få rådgivning online

 • Kostnadsfri rådgivning av erfarna vaccinationssjuksköterskor

Starta rådgivning

Håll koll på dina vaccinationer i mobilen

 • Samla alla vaccinationer på ett ställe

 • Slipp alla papperskort

 • Bli påmind när det är dags att ta en ny dos