Hem > Vaccination > Påfyllnadsdos mot covid-19

Påfyllnadsdos mot covid-19

Folkhälsomyndigheten rekommenderar påfyllnadsdoser av vaccin mot covid-19 för att förstärka vaccinationsskyddet.

Hitta mottagning

Vad är en påfyllnadsdos?

Alla vaccindoser som ges utöver grundvaccinationen kallas påfyllnadsdoser. Grundvaccinationen utgörs av två doser vaccin, som ges med 3 till 7 veckors mellanrum. Folkhälsomyndigheten rekommenderar att alla över 18 år tar minst en påfyllnadsdos av vaccin mot covid-19.

Påfyllnadsdosen ges vid en tidpunkt då det skydd du fått av de tidigare vaccinationerna förväntas avta – som tidigast 4 månader efter föregående dos. 

Varför ska jag ta en påfyllnadsdos?

Det bästa sättet att undvika allvarlig sjukdom och spridning av coronaviruset SARS-CoV-2, som orsakar sjukdomen covid-19, är att vaccinera sig. Studier visar på en successivt avtagande skyddseffekt efter grundvaccinationen. Därför rekommenderas en eller flera påfyllnadsdoser av vaccin. 

Syftet med påfyllnadsdosen är att få ditt immunförsvar att återigen öka produktionen av antikroppar och immunceller riktade mot coronaviruset. När du har ett bättre vaccinationsskydd minskar risken för att du ska bli allvarligt sjuk. 

Vem rekommenderas flera påfyllnadsdoser?

Hos personer som är 65 år eller äldre har det visat sig att skyddet från vaccination avtar snabbare än hos yngre. Är du över 65 år uppmanas du därför att ta fler påfyllnadsdoser. Även du som har en sjukdom eller läkemedelsbehandling som påverkar immunförsvaret rekommenderas att ta fler doser. 

Om du har ett underliggande tillstånd som gör dig mer sårbar för allvarlig coronainfektion, som till exempel kronisk lungsjukdom, diabetes eller graviditet, kan du också vara i behov av ytterligare vaccindoser.

Vilka rekommenderas ta en tredje dos?

Alla som bor i Sverige och är 18 år eller äldre rekommenderas att ta en påfyllnadsdos, det vill säga en tredje dos vaccin mot covid-19. Det ska ha gått minst 4 månader sedan den föregående sprutan. 

Det är inte längre en allmän rekommendation att vaccinera barn och unga mellan 12 och 17 års ålder. Vissa barn kan ändå ha behov av vaccin, om de tillhör en riskgrupp. Behovet bedöms av behandlande läkare. 

Vilka rekommenderas att ta en fjärde dos?

En till påfyllnadsdos, fjärde dosen, rekommenderas till de personer som är mellan 18 och 64, som har någon av följande riskfaktorer: 

 • Graviditet

 • Kraftig övervikt

 • Sjukdom som påverkar lungor eller andning

 • Diabetes

 • Högt blodtryck, hjärt-kärlsjukdom eller tidigare stroke

 • Leversjukdom

 • Försämrad njurfunktion

Även om du inte tillhör någon riskgrupp får du ta en fjärde dos om du vill, till exempel för att du börjar närma dig 65, bor tillsammans med en person med ökad risk för att bli allvarligt sjuk, eller för att minska risken att du själv ska bli allvarligt sjuk. 

Beroende på vilken region du tillhör kan du dock få vänta med att vaccinera dig, tills de prioriterade grupperna har hunnit få sin påfyllnadsdos. 

Intervallet mellan tredje och fjärde dosen ska vara minst 4 månader. 

Vilka rekommenderas en femte eller sjätte dos?

Fem doser vaccin, det vill säga tre påfyllnadsdoser utöver grundvaccinationen, rekommenderas till: 

 • Dig som är 65 år eller äldre, om det har gått 4 månader sedan du vaccinerades senast.

 • Dig som är 18 år eller äldre och har hemtjänst, hemsjukvård, bor i särskilt boende för äldre eller har Downs syndrom. Du kan då ta en femte dos tidigast 4 månader efter att du fick den fjärde. 

Sex doser vaccin rekommenderas om du har någon sjukdom eller något tillstånd som medför att ditt immunförsvar är nedsatt. Det kan till exempel vara att: 

 • Du har genomgått en organtransplantation eller stamcellstransplantation.

 • Du har nedsatt immunförsvar sedan födseln.

 • Du får läkemedel som påverkar immunförsvaret, till exempel behandling mot reumatisk sjukdom, autoimmun sjukdom eller cancer.

 • Du har allvarlig sjukdom i lever eller njurar. 

Som regel tas den sjätte dosen minst 4 månader efter den femte, men din läkare kan besluta om annat intervall och antal doser.

Kan påfyllnadsdosen ge biverkningar?

Hösten 2022 finns ett antal anpassade vacciner mot covid-19 tillgängliga. Det är vacciner som har utvecklats mot ursprungliga varianter av SARS-CoV-2, som nu har uppdaterats för att skydda även mot nyare varianter. Du kan därför få en nyare version av vaccinet än den du tidigare har fått. 

De anpassade vaccinerna har inte visat sig ge fler, eller andra, biverkningar jämfört med de äldre versionerna. 

Biverkningar som kan förekomma efter vaccination, oavsett vilken dos och vilket vaccin det gäller, är framför allt ömhet, rodnad och svullnad runt injektionsstället. En del får en allmän sjukdomskänsla, med huvudvärk, muskelvärk och feber. Biverkningarna brukar försvinna inom några timmar till något dygn. Allvarligare biverkningar är sällsynta. 

Hur bokar jag?

Det är respektive region som beslutar om var, när och hur vaccination ska ske. Hur du gör för att boka vaccination varierar mellan olika regioner. På 1177 hittar du information om vad som gäller för höstdosen och kommande påfyllnadsdoser i din region. Här kan du läsa mer om vaccination mot covid-19 hos Min Doktor.

Inför besöket

Tänk på följande inför ditt besök:

 • Du kan vaccinera dig om du har vanliga förkylningssymptom, men har du feber eller symptom som kan vara covid-19 bör du boka en ny tid. 

 • Du ska inte ha fått en annan vaccination de senaste 7 dagarna. Du kan däremot ta vissa andra vacciner samtidigt som du tar påfyllnadsdosen mot covid-19. 

 • Kom ihåg att ta med legitimation.

 • Sprutan ges i överarmen. Välj gärna klädsel som gör det lätt att komma åt överarmen, till exempel kortärmad tröja.  

Hur går det till?

Innan du blir vaccinerad får du visa din legitimation och svara på frågor om ditt hälsotillstånd. Sprutan ges i överarmen. Efter att du fått vaccinet får du vänta kvar i 15 minuter. Det är för att vårdpersonalen ska kunna reagera snabbt om du skulle få en allergisk reaktion av sprutan. Allergiska reaktioner efter vaccinering är mycket ovanligt. 

Publicerad:

2022-02-09

Senast uppdaterad:

2023-08-10

Faktagranskad av:

Lina Jägfalk, Legitimerad vaccinationssjuksköterska, Min Doktor

Håll koll på dina vaccinationer i mobilen

 • Samla alla vaccinationer på ett ställe

 • Slipp alla papperskort

 • Bli påmind när det är dags att ta en ny dos