Hem > Vaccination > Påfyllnadsdos mot covid-19

Påfyllnadsdos mot covid-19

Du kan få påfyllnadsdoser av vaccin mot covid-19 hos Min Doktor, om du har fyllt 18 år.

Hitta mottagning

Vad är en påfyllnadsdos?

Alla vaccindoser som ges utöver grundvaccinationen kallas påfyllnadsdoser. En påfyllnadsdos ges vid en tidpunkt då det skydd du fått av tidigare vaccinationer förväntas avta. 

Du hittar aktuell information om påfyllnadsdoser mot covid-19 samt tidsplanen för din region på 1177.

Varför ska jag ta en påfyllnadsdos?

Det bästa sättet att undvika allvarlig sjukdom och spridning av coronaviruset SARS-CoV-2, som orsakar sjukdomen covid-19, är att vaccinera sig.

Det skydd som vaccinet ger avtar dock med tiden. Skyddet varierar också beroende på din ålder och om du har nedsatt immunförsvar på grund av sjukdom eller medicinering.

Därför rekommenderas påfyllnadsdoser. Syftet med en påfyllnadsdos är att få ditt immunförsvar att återigen öka produktionen av antikroppar och immunceller riktade mot coronaviruset. När du har ett bättre vaccinationsskydd minskar risken för att du ska bli allvarligt sjuk. 

Vem rekommenderas påfyllnadsdoser?

Du hittar aktuell information om vem som rekommenderas påfyllnadsdoser hos Folkhälsomyndigheten.

Observera att sjukdom och pågående medicinsk behandling kan påverka din lämplighet för påfyllandsdoser. Om du har frågor, kontakta din behandlande läkare.

Kan en påfyllnadsdos ge biverkningar?

Vaccinerna mot covid-19 är mycket säkra, men precis som vid alla läkemedelsbehandlingar finns det risk för biverkningar efter en påfyllnadsdos. De är som regel milda, i form av ömhet, svullnad och rodnad runt stickstället, och ibland muskelvärk, huvudvärk, sjukdomskänsla och feber.

Biverkningarna brukar klinga av inom några timmar upp till något dygn. I förhållande till risken att bli allvarligt sjuk i covid-19 är risken för allvarliga biverkningar av påfyllnadsdoser mycket liten.

Var kan man få påfyllandsdoser?

Det är respektive region som beslutar om var, när och hur påfyllnadsdoser ska ges. Du hittar aktuell information samt tidsplanen för din region på 1177

Du kan få påfyllnadsdoser av vaccin mot covid-19 hos Min Doktor, om du har fyllt 18 år. Se din närmaste vaccinationsmottagning för information om öppettider och möjligheter till drop-in och tidsbokning. 

Att tänka på

Tänk på följande när du ska få en påfyllnadsdos av vaccin mot covid-19:

  • I de flesta fall går det bra att ta flera vacciner vid samma vaccinationstillfälle, som till exempel vaccin mot covid-19, influensa och pneumokocker. Du kan läsa mer om detta hos Folkhälsomyndigheten

  • Du kan vaccinera dig även om du har förkylningssymptom. Om du har feber och nedsatt allmäntillstånd, bör du dock vänta tills du mår bättre.

  • Ta med legitimation.

  • Klä dig gärna så att det är lätt att komma åt övre delen av överarmen, eftersom det är där sprutan med påfyllnadsdosen ges.

Publicerad:

2022-02-09

Senast uppdaterad:

2024-01-10

Faktagranskad av:

Lina Jägfalk, Legitimerad vaccinationssjuksköterska, Min Doktor

Håll koll på dina vaccinationer i mobilen

  • Samla alla vaccinationer på ett ställe

  • Slipp alla papperskort

  • Bli påmind när det är dags att ta en ny dos