Hem > Vaccination > Vaccin mot tuberkulos

Vaccin mot tuberkulos

Tuberkulos (TBC) är en infektionssjukdom som sprids genom luftvägarna. Sjukdomen är ovanlig i Sverige, men förekommer i bland annat Asien, Afrika och Sydamerika. Barn mellan 0 och 6 år som befinner sig i en miljö med förhöjd risk att drabbas av sjukdomen samt barn under 18 år som planerar att vistas i ett land där sjukdomen förekommer rekommenderas vaccin.

Hitta mottagning

Vad är tuberkulos?

Tuberkulos (även kallad TBC) är en infektionssjukdom som orsakas av bakterier och sprids genom luftvägarna. Sjukdomen är ovanlig i Sverige, men kan förekomma i flera länder i Asien, Afrika, Sydamerika, Mellanöstern, Oceanien, Centralamerika och Karibien.

Tuberkulos drabbar oftast lungorna, men infektionen kan även drabba andra delar av kroppen såsom lymfkörtlarna, skelettet, könsorganet, magen och tarmarna.

Om infektionen drabbar lungorna, är ett vanligt symptom långvarig slemhosta som ibland innehåller blod. Andra förekommande symptom är minskad aptit, feber, nattsvettningar, viktnedgång, ont i bröstet samt generell trötthet. Det är enbart tuberkulos i lungorna som är smittsam, eftersom bakterien sprids genom utandningsluften.

Tuberkulos som drabbar andra delar av kroppen brukar kännetecknas av att kroppsdelen blir svullen och smärtar. Ofta förekommer samtidigt symptom som nattsvettningar, feber och trötthet.

Vem bör vaccinera sig?

Barn mellan 0 och 6 år som löper särskild risk att utsättas för smitta rekommenderas vaccin mot tuberkulos. Det kan röra sig om att barnet självt eller någon i barnets närhet ofta besöker ett land där sjukdomen förekommer.

Ungdomar och barn under 18 år rekommenderas att vaccinera sig, om någon i barnets närhet har en pågående tuberkulosinfektion eller om barnet ska vistas eller bo en längre tid i ett land där sjukdomen förekommer.

Vuxna personer rekommenderas vanligtvis inte att vaccinera sig mot tuberkulos, men vaccination kan övervägas om de ska tillbringa mycket tid i ett land där sjukdomen förekommer.

Barn och bebisar som av någon anledning har nedsatt immunförsvar eller som tidigare uppvisat överkänslighet mot någon beståndsdel i vaccinet bör inte vaccineras.

Hitta din närmaste mottagning

Vi har öppet även kvällar och helger.

Dela din position så visar vi vilken mottagning som ligger närmast dig.

När kan man vaccinera sig?

Barn mellan 0 och 6 år som befinner sig i en miljö med förhöjd risk att drabbas av tuberkulos rekommenderas att vaccinera sig så tidigt som möjligt. Om vaccinationen genomförs med anledning av en resa, är det viktigt att barnet vaccineras i god tid före avfärd. Det kan ta upp till 2 månader för vaccinet att ge en god skyddseffekt.

Tuberkulosvaccin ges i en dos vid ett tillfälle med spruta. Vaccinet kan ges till barn från och med 6 veckors ålder. Vaccinet skyddar mot de former av tuberkulos som riskerar att sprida sig till flera delar av kroppen. Det ger också ett visst skydd mot lungtuberkulos. Ingen påfyllnadsdos rekommenderas i nuläget.

Antal vaccineringstillfällen

1

Intervall

Verksamt skydd

Anses som livslångt

Var kan man vaccinera sig?

Min Doktor erbjuder för tillfället inte vaccin mot tuberkulos.

Besök någon av våra vaccinationsmottagningar för att få hjälp med övriga vaccinationer som du kan behöva.

Att tänka på

Vaccin mot tuberkulos kan ge upphov till vissa biverkningar, till exempel feber, huvudvärk samt förstorade lymfkörtlar i bland annat armhålan. Injektionen av sprutan ger upphov till en rodnande utbuktning vid injektionsstället ett par dagar efter vaccination. När utbuktningen spricker bildas ett sår som kan läcka var och kännas besvärligt. Såret torkar och läker vanligtvis efter några veckor. Efter att såret har läkt bildas ett ärr. Prata med Min Doktors läkare och sjuksköterskor, om du eller ditt barn besväras av några bieffekter av tuberkulosvaccinet.

Publicerad:

2022-02-09

Senast uppdaterad:

2024-01-11

Faktagranskad av:

Lina Jägfalk, Legitimerad vaccinationssjuksköterska, Min Doktor

Håll koll på dina vaccinationer i mobilen

  • Samla alla vaccinationer på ett ställe

  • Slipp alla papperskort

  • Bli påmind när det är dags att ta en ny dos