Hem > Vaccination > TBE-vaccin – Även kallat fästingvaccin

TBE-vaccin – Även kallat fästingvaccin

TBE är en av de vanligaste sjukdomarna som sprids via fästingar. TBE-viruset kan leda till både hjärninflammation och hjärnhinneinflammation. Det finns ingen botande behandling mot TBE, men det går att vaccinera sig.

Hitta mottagning

Vad är TBE?

TBE står för tick-borne encephalitis, vilket blir fästingburen encefalit eller fästingburen hjärninflammation på svenska.

TBE är en virussjukdom som sprids via fästingar. De flesta som smittas får lindriga, influensaliknande symptom med febermuskelvärk och huvudvärk och blir helt återställda inom några dagar. I upp till en tredjedel av fallen sprids dock viruset vidare till hjärnan och orsakar hjärninflammation eller hjärnhinneinflammation. Inflammation i hjärnan eller hjärnhinnorna kan leda till bestående minnesstörningar, balansstörningar och förlamning och är i sällsynta fall livshotande.

Du smittas när du blir biten av en fästing som bär på TBE-viruset. Viruset finns i fästingens spottkörtlar och kan överföras vid ett bett. Du kan därför smittas av TBE även om du snabbt tar bort fästingen.

Sedan början av 2000-talet har antalet rapporterade fall av TBE mer än fördubblats. År 2023 slog antalet drabbade i Sverige dystra rekord med 600 TBE-smittade personer, men antalet smittade är sannolikt högre - de flesta som infekteras får så lindrig sjukdom att de inte kommer i kontakt med vården.

Områden med förhöjd förekomst av TBE

Fästingar trivs i fuktiga och skuggiga miljöer, där det finns högt gräs, buskar och snår, samt i skogar, men de kan också förekomma i trädgårdar och parker. 

TBE-viruset sprider sig i Sverige. I Sverige smittas flest av TBE i Götaland och Svealand, och de områden där personer smittas har gradvis utvidgats norrut och västerut. Folkhälsomyndigheten klassar över 100 kommuner som kommuner med förhöjd förekomst av TBE.

Här kan du läsa mer om riskområden för TBE och vad det innebär samt se lista över alla kommuner med förhöjd förekomst av TBE. Kommuner med förhöjd förekomst finns i dessa län; Blekinge, Dalarna, Gotland, Gävleborg, Halland, Jönköping, Kalmar, Kronoberg, Skåne, Stockholm, Södermanland, Uppsala, Värmland, Västmanland, Västra Götaland, Örebro och Östergötland. 

TBE-karta 2024
TBE-karta 2024

Vem bör vaccinera sig?

Regionernas smittskyddsenheter rekommenderar i regel vaccination till vuxna och barn över 1 år, såväl besökare som permanent- och sommarboende, i kommuner med förhöjd förekomst av TBE, och särskilt till personer som vistas i skog och mark och som ofta blir fästingbitna.

Utomlands finns smittorisk i stora delar av Centraleuropa, i de baltiska länderna, i Ryssland och på Åland. TBE förekommer också i vissa delar av Norge och Danmark.

Det kan finnas en risk att smittas av TBE även i kommuner som ännu inte har haft några fall, eller som hittills bara har haft ett fåtal fall och därför inte definieras som en kommun med förhöjd förekomst. Detta beror bland annat på att TBE-viruset sprider sig över landet.

TBE-vaccination av barn

Barn som befinner sig i områden där TBE-viruset förekommer bör vaccineras. TBE-vaccin kan ges till barn från 1 års ålder. Mindre barn (1 till 2 år) får sprutan i låret, medan äldre barn vaccineras i överarmen. För att få ett fullgott skydd är det bra om vaccinationen påbörjas i god tid innan fästingsäsongen börjar.

TBE-vaccination vid graviditet och amning

Det har inte gjorts några tester på hur TBE-vaccinet påverkar personer som är gravida eller ammar.

Det är därför i regel inte rekommenderat att ta TBE-vaccin när du är gravid. Om du ofta vistas i riskområden för TBE-smitta, rekommenderas du istället att vaccinera dig i god tid innan en planerad graviditet.

Det går däremot bra att ta vaccin mot TBE när du ammar. Det finns inget som tyder på att vaccinet är skadligt vare sig för barnet eller den som ammar.

Biverkningar av TBE-vaccin

Det är ovanligt med allvarliga biverkningar av TBE-vaccin. Oftast blir du lite röd, svullen och öm på stället där du fick sprutan. En del, framförallt barn, kan också få feber.

Andra biverkningar som kan förekomma är: 

Besvären brukar vara kortvariga och gå över efter ett par dagar. 

Hitta din närmaste mottagning

Vi har öppet även kvällar och helger.

Dela din position så visar vi vilken mottagning som ligger närmast dig.

När ska man vaccinera sig?

För att kroppen ska kunna bygga upp ett skydd mot TBE behövs flera doser av vaccinet. Vaccinationen bör därför påbörjas i god tid innan fästingsäsongen. Även om du inte hinner ta alla dina doser innan säsongen börjar, får du ett skydd redan efter den andra dosen. Läs mer om vanliga frågor och svar om TBE.

Så går vaccinationen till

Grundvaccinationen består av tre eller fyra doser och ges under 1 års tid.

Du får vaccinet via en spruta på utsidan av överarmen. På barn som är 1 till 2 år ges sprutan i låret.

För dig som tar blodförtunnande medicin

För att vi ska kunna vaccinera dig, måste det ha gått minst 8 timmar sedan du senast tog din blodförtunnande medicin, eftersom den annars riskerar att öka blödningsrisken vid injektionen.

Om du behandlas med medicin som innehåller warfarin, bör ditt senaste värde för pK-INR vara <2,8 och ha tagits under veckan innan vaccinationstillfället.

Hur många doser TBE-vaccin behövs?

Grundvaccinationen mot TBE omfattar tre doser, vilket ger ett gott skydd under de 3 första åren. Vanligtvis får man två doser med 1 till 3 månaders mellanrum. Den tredje dosen, som kan tas tidigast efter 5 månader, ges vanligtvis inför nästa säsong, det vill säga högst 12 månader efter den andra dosen. 

För att upprätthålla skyddet från grundvaccinationen ges en fjärde injektion efter 3 år. Därefter är rekommendationen att vaccinera sig vart femte år.

Antal vaccineringstillfällen

3 alt 4 i grundvaccination beroende på ålder

Intervall

1 mån, 5-12 mån, 3 år, vart 5:e år

Verksamt skydd

3 år, vart 5:e år

Vuxna under 50 år

För vuxna under 50 år rekommenderas det att göra grundvaccinationen och därefter ta en påfyllnadsdos vart femte år.

Vad händer om man glömmer att ta påfyllnadsdosen? Om du har gjort grundvaccinationen, men glömt att ta en eller flera av påfyllnadsdoserna behöver du inte börja om din vaccination från början.

Vuxna över 50 år

För att förbättra vaccinationsskyddet hos personer över 50 år rekommenderas en extra dos 2 månader efter den andra dosen. Grundvaccinationen består därmed av totalt fyra doser under det första året. Efter 3 år tas den första boosterdosen. Därefter påbörjas påfyllnadsschemat med en dos vart femte år. 

Rekommenderat vaccinationsschema för vuxna över 50 år: 

 • Dos 1

 • Dos 2, ges 1 månad efter dos 1

 • Dos 3, ges 2 månader efter dos 2

 • Dos 4, ges 5 till 12 månader efter dos 3

 • Dos 5, ges 3 år efter dos 4

Barn

Rekommenderat vaccinationsschema för barn under 15 år: 

 • Dos 1

 • Dos 2, ges 1 månad efter dos 1

 • Dos 3, ges 5 till 12 månader efter dos 2 

 • Dos 4, ges 3 år efter dos 3

Efter de initiala doserna är det rekommenderat att barnet får en påfyllnadsdos med fästingvaccin vart femte år för att bibehålla skyddet.

Personer med nedsatt immunförsvar

Precis som för personer över 50 år rekommenderas personer med nedsatt immunförsvar att ta en extra dos 2 månader efter den andra dosen. Grundvaccinationen består därmed av totalt fyra doser.

Rekommenderat vaccinationsschema för personer med nedsatt immunförsvar:

 • Dos 1

 • Dos 2, ges 1 månad efter dos 1

 • Dos 3, ges 2 månader efter dos 2

 • Dos 4, ges 5 till 12 månader efter dos 3

För personer med nedsatt immunförsvar är det svårt att uppnå ett fullvärdigt skydd mot TBE trots vaccination. Det är ändå rekommenderat att du vaccinerar dig, eftersom vaccinet kan skydda mot svårare sjukdom.

Snabbschema

För personer som är över 50 år eller har nedsatt immunförsvar kan ett snabbare vaccinationsschema än vanligt – ett så kallat snabbschema – vara ett alternativ. I snabbschemat ges doserna med kortare intervall än i standardschemat:

 • Dos 1

 • Dos 2, ges 7 dagar efter dos 1

 • Dos 3, ges 14 dagar efter dos 2

 • Dos 4, ges 5 till 12 månader efter dos 3

Långtidsskyddet mot TBE blir lika bra oavsett om du tar doserna enligt snabbschema eller standardschema.

Var kan man vaccinera sig?

Kom till någon av Min Doktors vaccinationsmottagningar, så hjälper vi dig.

Publicerad:

2022-02-08

Senast uppdaterad:

2024-04-19

Faktagranskad av:

Lina Jägfalk, Legitimerad vaccinationssjuksköterska, Min Doktor

Håll koll på dina vaccinationer i mobilen

 • Samla alla vaccinationer på ett ställe

 • Slipp alla papperskort

 • Bli påmind när det är dags att ta en ny dos