Hem > Vaccination > Mellanöstern

Mellanöstern

Ska du resa till Mellanöstern, till exempel Irak, Iran, Libanon, Saudiarabien eller Jordanien? Här har vi samlat det viktigaste du behöver veta gällande vilka vaccinationer du bör ta inför din resa. Tänk på att rekommendationerna och råden är generella för resor till områdets länder i sin helhet. Exakt vilka vaccinationer du rekommenderas ta inför din resa beror på vilka länder du planerar att besöka, hur lång din vistelse är och var i de olika länderna du planerar att resa. Det finns till exempel vissa vaccinationer som rekommenderas när du planerar att resa på landsbygd eller vistas utanför de vanligaste turistområdena. Min Doktors vård- och vaccinationsmottagningar ger dig rådgivning kring vilka vaccin du behöver, svarar på dina frågor om vaccination och vaccinerar dig. På Min Doktors vård- och vaccinationsmottagningar får du alltid hjälp av erfarna sjuksköterskor. Vi erbjuder drop in och du kan komma när det passar dig bäst, även på kvällar och helger.

Hitta mottagning

Varför ska man vaccinera sig?

Vid resor till Mellanöstern finns risken att drabbas av sjukdomar och besvär som vanligtvis inte förekommer i Sverige. Förekomsten av vissa sjukdomar i Mellanöstern är inte lika vanlig som i andra delar av Asien, till exempel Sydostasien, men i flera av länderna i Mellanöstern förekommer sjukdomar som ger upphov till besvärliga symptom och som kan leda till allvarliga komplikationer. Nedan beskriver vi kortfattat några av sjukdomarna som du kan behöva vaccineras mot:

  • Difteri, stelkramp, kikhosta och mässling kan förekomma över hela världen. Du rekommenderas att se över ditt skydd mot sjukdomarna, oavsett om du ska resa eller inte.

  • Hepatit A och hepatit B kan förekomma över hela världen. Hepatit A sprids vanligtvis genom livsmedel och vatten, och hepatit B sprids genom sexuell kontakt och kontakt med smittat blod.

  • Tyfoidfeber är en allvarlig sjukdom som kan orsaka blodförgiftning. Sjukdomen kan spridas genom förorenade livsmedel och vatten.

  • Epidemisk hjärnhinneinflammation sprids mellan människor genom så kallad droppsmitta, till exempel i form av hosta eller nysningar.

  • Tuberkulos förekommer i Mellanöstern, och du löper särskild risk att drabbas av sjukdomen vid längre resor.

Obligatoriska vaccin

Gula feber förekommer inte i Mellanöstern. Trots detta krävs vaccination för inresetillstånd om du nyligen besökt ett land med risk för sjukdomen. Detta gäller även om du mellanlandat i dessa länder. Länder där vaccination mot gula febern kan vara obligatorisk för inresetillstånd är Irak, Syrien, Iran, Jordanien och Saudiarabien.

Vid resa till länder där det är obligatoriskt med vaccination mot gula febern ska du kunna visa upp ett läkarintyg som anger att du har blivit vaccinerad mot sjukdomen, alternativt visa upp ett undantagsintyg.

Rekommenderade vaccin

Folkhälsomyndigheten rekommenderar alla att ha ett fullgott grundskydd gällande mässling, difteri, stelkramp och kikhosta. Detta gäller oavsett om du planerar att resa eller ej. Rekommenderad påfyllnad av skydd mot difteri, stelkramp och kikhosta är vart 20:e år. På Min Doktor Kliniken svarar vi på dina frågor kring det allmänna vaccinationsprogrammet och hjälper dig att fylla på ditt grundskydd om det behövs.

Vaccination mot både hepatit A och hepatit B rekommenderas för resor till de flesta resmål. Du kan få vaccin mot hepatit A och hepatit B samtidigt.

Tyfoidfeber förekommer i flera länder i Mellanöstern, så som Egypten, Irak, Syrien, Iran, Jordanien, Turkiet, Oman, Libanon och Qatar. Risken att drabbas av sjukdomen är särskilt stor om du vistas i något av dessa länder under en längre tid, planerar att äta enkelt tillagad mat eller bo tillsammans med lokalbefolkningen, till exempel besöka familj eller vänner.

Det är populärt att åka på så kallade pilgrimsresor till Saudiarabien, och för att få delta vid en sådan måste du vara vaccinerad mot sjukdomen epidemisk hjärnhinneinflammation.

För barn och unga som ska vistas länge i Mellanöstern rekommenderas skydd mot epidemisk hjärnhinneinflammation.

Rabies förekommer i delar av Mellanöstern och du bör vaccinera dig mot sjukdomen om du planerar att resa på kontinenten under en längre tid eller vistas på platser där du riskerar att komma i nära kontakt med djur som kan bära på sjukdomen. Det är särskilt viktigt att barn vaccineras mot rabies, då de generellt har en högre benägenhet att hamna i närkontakt med djur. Det är viktigt att undvika kontakt med apor, hundar och katter. Skulle du bli riven, nafsad eller biten så ska du söka sjukvård direkt.

Skydd mot tuberkulos rekommenderas om du ska vistas en längre tid eller bosätta dig i Mellanöstern.

Tänk på att dessa rekommendationer är generella för kontinenten i sin helhet, eftersom förekomsten av olika sjukdomar kan skilja sig åt beroende på vilka länder du planerar att resa till. Rekommendationerna kan dessutom variera beroende på var i ett land du planerar att vistas, till exempel utanför större städer och turistområden, och hur lång din vistelse i respektive land är. Kom in till oss på Min Doktors vård- och vaccinationsmottagningar, så ger vi råd och hjälper vi dig få de vaccin som rekommenderas för just din resa.

Hitta din närmaste mottagning

Vi har öppet även kvällar och helger.

Dela din position så visar vi vilken mottagning som ligger närmast dig.

Vem ska vaccinera sig?

Rekommendationerna kring vaccination inför resa till Mellanöstern gäller alla, barn som vuxna. Däremot finns det särskilda rekommendationer gällande vaccination för vissa grupper, exempelvis små barn, gravida och individer med nedsatt immunförsvar. Kom in till oss på Min Doktor Kliniken så går vi igenom vad som gäller för just dig.

Hur långt innan ska man vaccinera sig?

Hur långt innan du bör vaccinera dig mot sjukdomar som är vanligt förekommande i Mellanöstern beror bland annat på hur lång din vistelse kommer att vara, hur gammal du är, om du har vaccinerat dig mot en viss sjukdom tidigare och eventuellt även om du planerar att få flera vaccinationer innan din avresa.

Vissa vaccin ges i flera doser. Därför är det bra att vara ute i god tid inför planerad resa, 1 till 2 månader räcker för de allra flesta. Tänk på att många vaccin kan ge ett visst skydd även om du får dem med kort varsel inför din resa.

Var kan man vaccinera sig?

På Min Doktors vård- och vaccinationsmottagningar hjälper vi dig att få ett bra skydd mot de vanligast förekommande sjukdomarna inför din resa till Mellanöstern. Våra mottagningar hittar du här, och du kan komma in när det passar dig – ingen tidsbokning behövs. Min Doktors vård- och vaccinationsmottagningar erbjuder vaccination mot hepatit A och B, kolera, tyfoidfeber, gula febern samt vissa grundvaccinationer.

Övriga rekommendationer

I Mellanöstern kan viruset MERS, Middle East Respiratory Syndrome, förekomma. Sjukdomen sprids troligen genom så kallad droppsmitta i form av nysningar och hosta, och ger upphov till feber, hosta och ibland även diarré. MERS kan bland annat förekomma i Qatar, Oman, Förenade Arabemiraten och Saudiarabien. Se till att du undviker personer som hostar eller nyser, vid vistelse i länder där sjukdomen kan förekomma.

Vid resor till vissa länder i Mellanöstern finns en liten risk att drabbas av sjukdomar som sprids genom myggbett, till exempel chikungunyafeber, denguefeber och malaria. Dessa sjukdomar kan ge upphov till besvärliga symptom och kan i vissa fall leda till allvarliga komplikationer. Det finns inget vaccin mot chikungunyafeber eller denguefeber. Du bör se till att vid behov skydda dig mot myggor med myggmedel och myggnät.

Malaria är väldigt ovanligt i Mellanöstern, men du kan skydda dig mot sjukdomen med hjälp av förebyggande malariamedicin. Medicinen finns i flera olika former, och ges oftast som tabletter. Vissa behöver intas redan tre veckor före din resa. Prata med våra läkare eller sjuksköterskor om vilken malariamedicin du behöver för just din resa. På Min Doktors vård- och vaccinationsmottagningar kan du få recept på malariamedicin. Recept på malariamedicin är kostnadsfritt i samband med annan resevaccination. Det är även viktigt att du använder dig av myggmedel och myggnät under din resa, då malariatabletter inte garanterar ett fullgott skydd mot sjukdomen.

Vid resor till länder i Mellanöstern är det bra att ha i åtanke att mat och kranvatten kan innehålla bakterier och parasiter som kan orsaka olika typer av magsjuka och som ofta ger upphov till magont, illamående, kräkningar, diarré och feber. Detta brukar ibland kallas turistdiarré. Det är därför bra om du har noga koll på vad du får i dig, undviker att dricka kranvatten och att du ser till att ha med dig vätskeersättning och annat som kan lindra besvären om de uppstår. Du kan få ett visst skydd mot turistdiarré genom att få vaccin mot kolera.

Behöver du komma i kontakt med en läkare under resan? Ladda ner Min doktor-appen. Via appen kan du snabbt komma i kontakt med en svensk läkare i det fall du skulle bli sjuk.

Publicerad:

2022-02-09

Senast uppdaterad:

2022-06-02

Faktagranskad av:

Lina Jägfalk, legitimerad vaccinationssjuksköterska, Min Doktor

Har du fler frågor?

Vaccinationsråd online

0 kr

  • Förbered och förenkla ditt besök genom att först få rådgivning online

  • Kostnadsfri rådgivning av erfarna vaccinationssjuksköterskor

Starta rådgivning

Håll koll på dina vaccinationer i mobilen

  • Samla alla vaccinationer på ett ställe

  • Slipp alla papperskort

  • Bli påmind när det är dags att ta en ny dos