Hem > Vaccination > Vaccin mot polio

Vaccin mot polio

Polio är en sjukdom som orsakas av ett virus. Vaccin mot polio ingår i det allmänna vaccinationsprogrammet för barn, och sjukdomen förekommer inte längre i Sverige, men det är viktigt att fylla på sitt skydd mot polio om man planerar att resa till ett land där sjukdomen förekommer.

Hitta mottagning

Vad är polio?

Polio är en sjukdom som orsakas av ett virus. Sjukdomen kan leda till allvarliga komplikationer och i vissa fall vara livshotande. Vanliga symptom är feber, huvudvärk, trötthet och kräkningar. Sjukdomen kan även ge upphov till förlamning, som en följd av att ryggmärgen blir inflammerad.

Polio sprids vanligtvis via vatten som blivit förorenat med avföring, men kan även spridas genom fysisk kontakt mellan människor.

Vaccin mot polio ingår i det allmänna vaccinationsprogrammet för barn, och erbjuds barn från 3 månaders ålder. Sjukdomen förekommer inte i Sverige, eftersom de allra flesta har fått vaccinet. Polio förekommer däremot fortfarande i vissa länder i Afrika och Asien. Det är därför viktigt att ungdomar och vuxna ser till att få en påfyllnadsdos av vaccinet 10 år efter den sista dosen, särskilt om personen planerar att resa till ett land där sjukdomen förekommer.

Vem bör vaccinera sig?

Vaccination rekommenderas särskilt för ungdomar och vuxna som ej tidigare fått vaccin mot polio, samt till de vuxna som inte fått en påfyllnadsdos och som planerar att resa till platser där sjukdomen förekommer. Prata med Min Doktors läkare och sjuksköterskor om du tidigare inte fått vaccin mot polio, samt om du inte genomgått det fulla vaccinationsschemat för sjukdomen.

Alla barn som erbjuds vaccination inom det allmänna vaccinationsprogrammet för barn bör vaccinera sig. Det är viktigt att så många barn som möjligt blir vaccinerade i syfte att undvika att de drabbas av allvarliga komplikationer och för att minska risken för att icke-vaccinerade personer ska drabbas av sjukdomen.

Hitta din närmaste mottagning

Vi har öppet även kvällar och helger.

Dela din position så visar vi vilken mottagning som ligger närmast dig.

När ska man vaccinera sig?

Vaccin mot polio ges i fyra doser i ett så kallat kombinationsvaccin, som även innehåller vaccin mot sjukdomarna difteri, stelkramp, kikhosta, Hib (haemophilus influenzae typ B) samt hepatit B. Den första dosen av kombinationsvaccinet ges till barn vid 3 månaders ålder, den andra vid 5 månaders ålder och den tredje vid 12 månaders ålder. Den fjärde vaccindosen mot polio ges vid 5 års ålder. Efter att barnet har fått fyra doser enligt vaccinationsschemat har hen ett mycket gott skydd som räcker livet ut.

Vuxna personer som fått fyra doser av poliovaccin enligt vaccinationsschemat bör ta en påfyllnadsdos, om det har gått 10 år sedan den fjärde dosen och personen ifråga planerar att resa till ett land där sjukdomen förekommer.

Antal vaccineringstillfällen

3

Intervall

Påfyllnad efter ca 4 år, därefter om risk för sjukdom

Verksamt skydd

Cirka 12 månader, ta påfyllnadsdos för skydd i 10 år

Var kan man vaccinera sig?

Kom till någon av Min Doktors vaccinationsmottagningar, så vaccinerar vi dig mot polio (dock inte med kombinationsvaccin) och hjälper dig med övriga vaccinationer du kan behöva.

Att tänka på

Prata med Min Doktors läkare eller sjuksköterskor om du eller ditt barn tidigare upplevt komplikationer i samband med vaccination, till exempel en allergisk reaktion, innan ni vaccinerar er.

Publicerad:

2022-02-09

Senast uppdaterad:

2024-01-10

Faktagranskad av:

Lina Jägfalk, Legitimerad sjuksköterska med specialkompetens kring vacciner, Min Doktor

Håll koll på dina vaccinationer i mobilen

  • Samla alla vaccinationer på ett ställe

  • Slipp alla papperskort

  • Bli påmind när det är dags att ta en ny dos