Hem > Vaccination > Vattkoppsvaccin

Vattkoppsvaccin

Vaccin mot vattkoppor ingår inte i det allmänna vaccinationsprogrammet för barn i Sverige. Om du vill vaccinera dig själv eller ditt barn, besök en av Min Doktors vaccinationsmottagningar.

Hitta mottagning

Vad är vattkoppor?

Vattkoppor orsakas av ett virus som sprids genom utandningsluft och vid direktkontakt. Det tar cirka 10-20 dagar från det att du har smittats tills dess att sjukdomen bryter ut. Eftersom viruset är mycket smittsamt och dessutom smittar redan innan symptomen gett sig tillkänna, är det svårt att undvika smittan.

Symptomen är till en början feber, trötthet och värk i kroppen. Efter ett par dagar uppstår utslag på överkroppen. Utslagen sprider sig sedan till resten av kroppen, inklusive slemhinnor såsom i munnen, inuti halsen och på könsorganen. Utslagen övergår så småningom till kliande, vätskefyllda blåsor. När blåsorna spricker bildas sårskorpor, som ibland orsakar ärr. Vissa personer får bara några få blåsor, medan andra får blåsor över hela kroppen.

Du kan läsa mer om vattkoppor här.

Vem bör vaccinera sig mot vattkoppor?

Vaccin mot vattkoppor ingår inte i det allmänna vaccinationsprogrammet i Sverige. Barn med underliggande sjukdomar kan därför behöva vaccineras mot vattkoppor för att undvika allvarligare sjukdom. För att skydda barn med försämrat immunförsvar kan det också vara bra att vaccinera syskon och lekkamrater mot vattkoppor.

Alla barn kan få vaccin mot vattkoppor. Det är du som förälder som tar ställning till eventuell vaccination.

De flesta blir smittade av vattkoppor som barn. Symptomen blir oftast mer besvärliga ju äldre man är när man drabbas. Ungdomar och vuxna som får vattkoppor riskerar dessutom i större utsträckning att få följdsjukdomar såsom lunginflammation och hjärninflammation. Det kan också uppstå bakterieinfektioner i huden. Vattkoppsvaccinet minskar avsevärt risken för att insjukna och skyddar mot allvarligare besvär om du som vuxen skulle insjukna trots att du har vaccinerats.

Du kan bara få vattkoppor en gång.

Hitta din närmaste mottagning

Vi har öppet även kvällar och helger.

Dela din position så visar vi vilken mottagning som ligger närmast dig.

Vem bör inte vaccinera sig mot vattkoppor?

I vissa fall bör du inte vaccinera dig mot vattkoppor. Det är inte rekommenderat att du vaccinerar dig om: 

 • Du har svår immunbrist 

 • Du är konstaterat överkänslig mot någon ingrediens i vaccinet

 • Du är gravid

 • Du fick en allergisk reaktion inom 48 timmar efter den första vaccindosen

Du bör rådgöra med din läkare innan eventuell vaccination om:

 • Du har tuberkulos

 • Du använder medicin som innehåller salicylater (till exempel vissa blodförtunnande eller receptfria smärtstillande läkemedel) 

 • Du har tagit ett annat levande, försvagat vaccin under de senaste 4 veckorna

 • Du nyligen har genomgått en blodtransfusion eller en annan behandling med blodprodukter

Om du har en infektion med hög feber, bör du skjuta upp din vaccination tills dess att du har tillfrisknat.

Hur går vaccinationen mot vattkoppor till?

Vi erbjuder vaccin till alla från 9 månaders ålder.

Om du redan har blivit utsatt för smitta och vill minska risken för att bli sjuk, kan du vaccinera dig upp till 72 timmar efter det att du blivit exponerad för viruset.

Vaccinationen mot vattkoppor består av två doser som ges med spruta i överarmen. Barn under 2 år kan få sprutan i låret. Rekommenderat intervall mellan doserna är 8 veckor.

Om du är över 50 år och saknar skydd mot vattkoppor, kan du också vaccinera dig.

Antal vaccineringstillfällen

2

Intervall

8 veckors mellanrum mellan doserna

Verksamt skydd

Ingen påfyllnadsdos rekommenderas i nuläget

Biverkningar av vattkoppsvaccin

Oftast blir du lite röd, svullen och öm på stället där du fick sprutan. Ett fåtal personer, cirka 5% av de som vaccineras, får enstaka blåsor eller blemmor 1-2 veckor efter vaccinationen.

I vissa fall har allergiska reaktioner uppstått en tid efter vaccinationen. Det har dock inte fastställts att reaktionerna orsakades av vaccinet.

Skyddar vattkoppsvaccin mot bältros?

Bältros är en sjukdom som uppstår på grund av att vattkoppsviruset stannar kvar i kroppen efter att du har haft vattkoppor. Om det vilande viruset aktiveras vid ett senare tillfälle, kan du få bältros. Sjukdomen ger röda och smärtsamma blåsor och utslag.

Vattkoppsvaccin skyddar först och främst mot vattkoppor, men minskar också risken för att du ska drabbas av bältros senare i livet. Du kan också välja att vaccinera dig mot bältros.

Kan jag få bältros av en person med vattkoppor?

Det är en vanlig missuppfattning att du kan få bältros av en person med vattkoppor, vilket inte stämmer.

En person med bältros kan dock orsaka vattkoppor hos en person som inte haft vattkoppor tidigare. Detta är dock mindre vanligt, eftersom bältros inte är lika smittsamt.

Var kan man vaccinera sig?

Kom till någon av Min Doktors vaccinationsmottagningar, så hjälper vi dig.

Publicerad:

2022-02-09

Senast uppdaterad:

2023-06-21

Faktagranskad av:

Lina Jägfalk, Legitimerad vaccinationssjuksköterska, Min Doktor

Håll koll på dina vaccinationer i mobilen

 • Samla alla vaccinationer på ett ställe

 • Slipp alla papperskort

 • Bli påmind när det är dags att ta en ny dos