Hem > Hälsa och sjukdomar > Hudbesvär > Blåsor

Blåsor

Det är vanligt med blåsor i munnen. Blåsornas placering och hur de ser ut beror på den bakomliggande orsaken, som till exempel kan vara afte, munherpes, infektioner eller tandproblem. I de flesta fall är orsaken till blåsorna dock okänd. Oftast läker blåsorna ut av sig själva, men i vissa fall kan behandling behövas.

Sök vårdÖppet alla dagar, dygnet runt.

Allmänt om blåsor

Blåsor kan uppstå av en rad olika anledningar och sitta på flera ställen på kroppen (de kallas då för utslag). De vanligaste ställena där blåsor uppstår är fötterna, händerna och munnen. 

Blåsor på fötterna orsakas vanligtvis av skavsår, värme eller överbelastning. Blåsorna läker oftast av sig själva. 

Blåsor på händerna kan bero på eksem.

Att få blåsor och sår i munnen är vanligt. Blåsorna ser ofta likadana ut, även om den bakomliggande faktorn kan variera. Sår och blåsor i munnen och på tungan kan bero på: 

 • Afte eller aftösa sår

 • Infektioner orsakade av virus eller bakterier

 • Svampinfektioner

 • Oral lichen planus

 • En skavande tandprotes

 • En skavande tandställning

 • Att det finns bitsår i munnen 

 • Skavande tandfyllningar eller tänder

Afteblåsor

Afte, eller aftösa sår som det också kallas, är tillfälliga sår som uppstår i munnen. Såren liknar blåsor till utseendet, men är i själva verket ett eller flera små sår. 

Afte kommer i flera olika varianter, som skiljer sig åt vad gäller storleken på såren och antalet sår. Vissa personer får färre, men större, sår, medan andra får många, men små, sår. Aftesår blöder inte, men kan göra ont vid beröring och när du äter. 

Infektionsblåsor

Blåsor i munnen kan ibland orsakas av olika typer av infektioner.

Ungefär hälften av alla vuxna har svamp i munhålan. Om svampen växer, kan en infektion uppstå. Risken för svampinfektion ökar, om du lider av muntorrhet, har en tandprotes, röker eller behandlas med vissa läkemedel, såsom antibiotika eller kortison.

Förutom svampinfektion kan du även få blåsor i munnen till följd av andra infektioner orsakade av bakterier eller virus. Ett vanligt virus som kan orsaka blåsor i och runt munnen är herpes.

Oral lichen planus

Oral lichen planus (OLP) är en vanlig förändring i munnens slemhinna. Vid OLP blir munslemhinnan inflammerad, förtunnad och ibland uppstår även sår och blåsor. Orsaken till att OLP uppstår är ännu inte klarlagd. 

Om du får OLP, kan du förutom blåsor och sår få en vit- eller rödfärgad slemhinna. Det kan också kännas obehagligt att äta starkt kryddad mat, dricka varma drycker eller äta frukt. 

Blåsor hos barn

Blåsor hos barn kan ha flera olika orsaker.

Höstblåsor är ett vanligt tillstånd, som oftast drabbar barn under 10 år. Det är en infektion som går över av sig själv. Höstblåsor förväxlas ibland med vattkoppor, eftersom vattkoppor också kan leda till blåsor.

Blåsor kan också uppstå om barnet har kommit i kontakt med något som ger upphov till enstaka blåsor, såsom brännässlor. 

Vanliga symptom vid blåsor

Symptomen varierar beroende på den bakomliggande orsaken.

Om den bakomliggande orsaken är virus, bakterier, svamp eller någon annan diagnos som irriterar munslemhinnan, kan du få symptom såsom:

 • Blåsor i munnen

 • Blåsor på insidan av kinderna

 • Blåsor på tungan

 • Blåsor på läpparna eller runt munnen

Om den bakomliggande orsaken är munherpes, får du oftast vätskefyllda blåsor som övergår till sår. 

Om blåsorna i munnen beror på afte, kan du få symptom som:

 • Ovala och gulvita blåsor i munnen

 • Många, små blåsor som är cirka 1-2 mm i diameter

 • Färre, men stora, blåsor som är 2-8 mm i diameter

 • Smärta vid beröring av blåsorna

 • Blåsor som övergår till sår med rodnad runtomkring

Du kan även få blåsor i samband med bältros. Blåsorna sitter då inte vid munnen, utan vanligtvis på magen och ryggen och klassiskt på ena sida av kroppen. Vid bältros brukar blåsorna klia.  

Om du får svinkoppor, kan det yttra sig i form av blåsor som efterhand får en skorpa och blir ett sår. Svinkoppor kommer ofta i samband med förkylning och är smittsamma.

Hur behandlar man blåsor?

Behandlingen anpassas till den bakomliggande orsaken. I många fall läker blåsorna ut av sig själva.

I vissa fall kan virushämmande behandling bli aktuell. Om du har munherpes, finns det receptfri salva på apoteket. Om blåsorna beror på svamp, kan du behöva svampdödande medel.

Om du har ont i munnen, problem med sveda, har svårt att äta och sår som är kvar i mer än 2 veckor, bör du kontakta läkare. Du kan då få hjälp med läkemedel som läker sår och blåsor samt lindrar smärtan.

Träffa läkare online

 • Öppet dygnet runt

 • Kort väntetid

 • Kostnadsfritt för barn

 • 95% patientnöjdhet

 • Vård i appen och på webben

★★★★★

4.8 av 5 i betyg på App Store

Sök vård

Vad kan jag göra själv?

Undvik att peta hål på blåsorna.

Om du har herpesblåsor runt munnen, ska du vara försiktig med närkontakt, såsom kyssar och pussar, eftersom blåsorna kan smitta.

Om du har muntorrhet, finns det sugtabletter och tuggummi som kan hjälpa till att öka salivproduktionen i munnen.

Om du har milda besvär med blåsor i munnen, kan du använda dig av en speciell sorts tandkräm eller munskölj för att lindra besvären.

När kan Min Doktor hjälpa?

Om du besväras av blåsor i munnen, är du välkommen att höra av dig till Min Doktor. Vi undersöker symptomen och hjälper dig att få rätt behandling.

Publicerad:

2022-03-08

Senast uppdaterad:

2024-01-22

Faktagranskad av:

Henrik Kangro, Medicinskt ledningsansvarig läkare, Min Doktor