Hem > Hälsa och sjukdomar > Blåsor på barn

Blåsor på barn

Blåsor hos barn kan ha flera orsaker. De kan bero på att ditt barn har kommit i kontakt med något som ger upphov till enstaka blåsor. Blåsor är även symptom på många vanliga barnsjukdomar som ofta läker ut av sig själva.

Sök vårdÖppet alla dagar, dygnet runt.

Blåsor på barn

Blåsor hos barn kan ha flera orsaker. De kan bero på att ditt barn har kommit i kontakt med något som ger upphov till enstaka blåsor. Blåsor är även symptom på många vanliga barnsjukdomar som ofta läker ut av sig själva.

Orsak och symptom vid blåsor på barn

Blåsor hos barn kan uppstå på olika ställen på kroppen och kan ha flera orsaker. Ibland kan de bero på att ditt barn eller din bebis har kommit i kontakt med något som ger upphov till enstaka blåsor, exempelvis brännässlor. Det är vanligt att olika bakterier och virus orsakar blåsor i munnen, eller att ditt barn får blåsor på grund av skavsår. Blåsor kan även bero på vissa vanligt förekommande sjukdomar och besvär så som höstblåsor, vattkoppor, svinkoppor, munherpes och bältros.

Vilka besvär det kan handla om beror ofta på var på kroppen som blåsorna sitter. Om ditt barn eller spädbarn får blåsor i munnen, på läpparna och tungan kan det röra sig om höstblåsor, som är en vanlig sjukdom hos barn mellan 1–6 år. Blåsor i och runt munnen är också vanligt vid munherpes och kan smitta ganska lätt mellan barn.

Även svinkoppor ger upphov till prickar och blåsor runt munnen och i ansiktet, men det kan även synas på andra ställen på kroppen. Svinkoppor är vanligt bland barn i 2-, 3-, 4-, 5-årsåldern och kan smitta till exempel genom att barn leker med samma leksaker.

Blåsor är även ett vanligt symptom av vattkoppor, en vanlig sjukdom bland barn som smittar mycket lätt. Ditt barn kan då få blåsor över hela kroppen. Barn som har haft vattkoppor kan även drabbas av bältros, som även det kan ge upphov till vätskefyllda blåsor.

Många av ovanstående besvär orsakar även vanliga symptom så som feber, trötthet och huvudvärk.

Vad kan jag göra själv?

Eftersom flera sjukdomar som orsakar blåsor kan smitta mycket lätt är det viktigt att du ser till att ditt barn inte kommer i kontakt med någon som är sjuk, och undviker kontakt med andra om hen besväras av dessa sjukdomar. Se till att ditt barn tvättar händerna och ha god dialog med förskola och skola för att begränsa risken för att smitta andra.

Om ditt barn eller din bebis får blåsor är det viktigt att du har koll på hur blåsorna utvecklas, om de sprider sig eller om det förekommer andra symptom. Skriv gärna ned dina iakttagelser.

När ska jag söka vård?

Om ditt barn eller din bebis får blåsor på kroppen och samtidigt får hög feber eller upplever försämrat allmäntillstånd ska du söka vård. Du kan söka vård online hos Min Doktors läkare eller på en av våra kliniker.

Om du som vuxen inte har haft vattkoppor och har kommit i kontakt med ett barn som har vattkoppor eller bältros ska du omgående söka vård. Detta eftersom det kan vara farligt att få vattkoppor i vuxen ålder.

Behandling

De vanligaste sjukdomarna och besvären som ger upphov till blåsor läker ut av sig själva. Ibland kan det behövas behandling för att lindra besvären, exempelvis att blåsorna vid vattkoppor och svinkoppor kliar eller gör ont. Då kan barnet ges medicin för att minska smärtan och klådan. Prata med en läkare om du har frågor om hur blåsor och utslag kan behandlas.

När kan Min Doktor hjälpa?

Om ditt barn har blåsor är du välkommen att konsultera Min Doktor. Hos Min Doktor arbetar läkare, sjuksköterskor, barnmorskor, fysioterapeuter och psykologer. Du som är vårdnadshavare kan precis som hos andra vårdgivare inom primärvården kostnadsfritt söka vård för dina barn hos oss.

Hos Min Doktor börjar ditt besök alltid med att du beskriver ditt barns tillstånd genom att skriftligt svara på ett antal frågor om symptom och besvär. I vissa fall ber vi dig skicka in bilder som du tar med mobilen. Informationen blir del av journalen och behövs för att vi ska kunna göra en första bedömning. Vid behov kan läkaren också – efter att ditt barns ärende har skickats in skriftligt – kontakta er per telefon eller video för att exempelvis bedöma ditt barns allmäntillstånd eller andningsbesvär.

Om vi redan på dina svar i formuläret gör den medicinska bedömningen att ditt barn behöver träffa en läkare fysiskt, hänvisar vi er till en fysisk vårdcentral eller akutmottagning. Vi kan också göra bedömningen att besväret inte alls kräver läkarvård utan att det räcker med egenvård eller rådgivning från apotek eller 1177.

Våra läkare, psykologer, barnmorskor och fysioterapeuter är erfarna och jobbar på svenska vårdcentraler eller sjukhus när de inte hjälper dig här. Våra patienter får vanligtvis kontakt med läkare inom en timme.

Relaterade besvär Hudbesvär hos barn Atopiskt eksem hos barn Eksem hos barn Höstblåsor hos barn Svinkoppor hos barn Vattkoppor hos barn Munsår hos barn Prickar på barn Klåda hos barn Vårtor på barn

Träffa läkare online

  • Öppet dygnet runt

  • Kort väntetid

  • Kostnadsfritt för barn

  • 95% patientnöjdhet

  • Vård i appen och på webben

★★★★★

4.8 av 5 i betyg på App Store

Sök vård

Faktagranskad av:

Henrik Kangro, medicinskt ledningsansvarig läkare på Min Doktor, 190402