Hem > Hälsa och sjukdomar > Bältros hos barn

Bältros hos barn

Bältros hos barn är ovanligt och kan bara drabba de som tidigare har haft vattkoppor. Vanliga symptom är smärta, rodnad och blåsor på huden. Ofta förekommer även symptom som feber, huvudvärk och yrsel. Bältros läker oftast av sig själv.

Sök vårdÖppet alla dagar, dygnet runt.

Orsak och symptom vid bältros hos barn

Bältros hos barn är ovanligt och drabbar enbart de som tidigare har haft vattkoppor, eftersom det orsakas av samma virus. Sjukdomen är vanligast hos äldre personer, men bältros kan även drabba barn och spädbarn mellan 0 till 6 år som har haft vattkoppor. Det är vanligare att barn som drabbats av vattkoppor i åldern 0 till 1 år även får bältros under barndomen. Barn med nedsatt immunförsvar löper större risk att drabbas av bältros och kan även uppleva större besvär av sjukdomen.

Eftersom bältros orsakas av samma virus som vattkoppor, ger sjukdomen även upphov till likartade symptom. De mest framträdande symptomen är smärta på huden som efter 2 till 3 dagar övergår till en rodnad. Utslagen går sedan över till blåsor. Det karakteristiska för bältros är blåsorna uppstår på ett ställe på kroppen. Blåsorna kan göra väldigt. Andra vanliga symptom av bältros är feber, huvudvärk och yrsel.

Bältros kan smitta, men är inte lika smittsamt som vattkoppor. En person som har haft vattkoppor kan inte få bältros genom att smittas av en person med vattkoppor. Däremot kan en person som inte haft vattkoppor få vattkoppor av en person som har bältros. För vuxna personer kan vattkoppor leda till allvarliga komplikationer.

Vad kan jag göra själv?

Om ditt barn eller din bebis har bältros bör du se till att hen undviker vuxna personer som inte har haft vattkoppor eller personer med nedsatt immunförsvar. Om ditt barn inte har haft vattkoppor kan du se till att barnet undviker kontakt med personer som har bältros.

Om ditt barn har bältros är det bra om du ser till att hen inte kliar på blåsorna och att du dagligen tvättar huden med vatten och skonsam tvål, för att undvika infektioner.

När ska jag söka vård?

Lindriga symptom av bältros innebär generellt sett inte att du behöver söka vård. Om ditt barn eller din bebis har bältros och upplever kraftigt försämrat allmäntillstånd eller stora smärtor ska du däremot ta kontakt med vården. Du kan söka vård online hos Min Doktors läkare eller på en av våra kliniker.

Behandling

Bältros hos barn läker oftast av sig själv. I vissa fall kan det behövas behandling i form av smärtstillande medicin för att lindra besvären. Du kan själv köpa smärtstillande medicin på apoteket. Om ditt barn eller bebis under 2 år har bältros bör du prata med en läkare om vilken typ av medicin hen kan få. Det är oftast okej för barn i 3-, 4-, 5- och 6-årsåldern att få olika typer av smärtstillande mediciner.

När kan Min Doktor hjälpa?

Om ditt barn uppvisar symtom för bältros är du välkommen att konsultera Min Doktor. Hos Min Doktor arbetar läkare, sjuksköterskor, barnmorskor, fysioterapeuter och psykologer. Du som är vårdnadshavare kan precis som hos andra vårdgivare inom primärvården kostnadsfritt söka vård för dina barn hos oss. Hos Min Doktor börjar ditt besök alltid med att du beskriver ditt barns tillstånd genom att skriftligt svara på ett antal frågor om symptom och besvär. I vissa fall ber vi dig skicka in bilder som du tar med mobilen. Informationen blir del av journalen och behövs för att vi ska kunna göra en första bedömning. Vid behov kan läkaren också – efter att ditt barns ärende har skickats in skriftligt – kontakta er per telefon eller video för att exempelvis bedöma ditt barns allmäntillstånd eller andningsbesvär.

Om vi redan på dina svar i formuläret gör den medicinska bedömningen att ditt barn behöver träffa en läkare fysiskt, hänvisar vi er till en fysisk vårdcentral eller akutmottagning. Vi kan också göra bedömningen att besväret inte alls kräver läkarvård utan att det räcker med egenvård eller rådgivning från apotek eller 1177.

Våra läkare, psykologer, barnmorskor och fysioterapeuter är erfarna och jobbar på svenska vårdcentraler eller sjukhus när de inte hjälper dig här. Våra patienter får vanligtvis kontakt med läkare inom en timme.

Träffa läkare online

  • Öppet dygnet runt

  • Kort väntetid

  • Kostnadsfritt för barn

  • 95% patientnöjdhet

  • Vård i appen och på webben

★★★★★

4.8 av 5 i betyg på App Store

Sök vård

Faktagranskad av:

Henrik Kangro, medicinskt ledningsansvarig läkare på Min Doktor, 190411