Hem > Hälsa och sjukdomar > Hudbesvär > Scharlakansfeber hos barn

Scharlakansfeber hos barn

Scharlakansfeber är en smittsam infektion som orsakas av så kallade streptokocker. Vanliga symptom är feber, huvudvärk, halsont, magont och ibland även illamående och kräkningar. Scharlakansfeber ger också upphov till upphöjda hudutslag på överkroppen. Sjukdomen botas och lindras med hjälp av medicin.

Sök vårdÖppet alla dagar, dygnet runt.

Orsak och symptom vid scharlakansfeber hos barn

Scharlakansfeber är en smittsam bakterieinfektion som är vanlig hos barn mellan 1 och 6 år. Sjukdomen orsakas av bakterier som kallas streptokocker.

Vanliga symptom på scharlakansfeber är feber, huvudvärk och halsont. Smärtan i halsen beror ofta på att halsmandlarna och lymfkörtlarna svullnar upp och blir ömma. Sjukdomen brukar ge upphov till en gul beläggning på tungan, som efter några dagar får en starkt röd färg. Barnet kan också få ont i magen, bli illamående och ibland även kräkas. Efter några dagar brukar också upphöjda hudutslag uppstå i ljumskarna och armhålorna, för att sedan sprida sig till magen och ryggen.

Sjukdomen är mest vanligt förekommande hos barn i 5- och 6-årsåldern och uppåt, men drabbar ganska ofta även barn i 2- till 4-årsåldern. Barn och spädbarn under 1 år drabbas mindre ofta, eftersom de kan ha så kallade antikroppar som överförts under graviditeten och som motverkar sjukdomen.

Scharlakansfeber smittar bland annat genom droppsmitta, som innebär att små droppar innehållande bakterier sprids genom att en sjuk person hostar eller nyser. Sjukdomen kan också smitta genom direktkontakt med en sjuk person eller genom att ett barn till exempel leker med leksaker som har bakterierna på sig.

När ska jag söka vård?

Om du misstänker att ditt barn eller din bebis har scharlakansfeber och visar upp vanliga symptom för sjukdomen, ska du kontakta en vårdgivare. Du är välkommen att söka vård online hos Min Doktors läkare eller på en av våra kliniker.

Om ditt barn upplever kraftigt försämrat allmäntillstånd, ska du söka akut vård.

Behandling

Behandling av scharlakansfeber brukar ske genom att ditt barn får vissa typer av medicin för att bota sjukdomen och lindra besvären som kan uppstå. De allra flesta som behandlas med rätt medicin mot streptokocker blir friska. Prata med en läkare om vilka mediciner ditt barn kan få. Obehandlad scharlakansfeber kan leda till allvarliga komplikationer.

Om ditt barn eller din bebis har scharlakansfeber, är det viktigt att hen får vila mycket och bli ordentligt frisk innan hen går till förskola eller skola igen.

Sök vård

  • Öppet dygnet runt

  • Kort väntetid

  • Kostnadsfritt för barn

  • 95% patientnöjdhet

  • Vård i appen och på webben

★★★★★

4.8 av 5 i betyg på App Store

Sök vård

Vad kan jag göra själv?

Scharlakansfeber är en mycket smittsam sjukdom och sprids lätt mellan barn och småbarn som leker nära varandra. Du bör därför se till att ditt barn har god hygien, tvättar händerna och att hen inte leker nära barn som är sjuka.

Om ditt barn har scharlakansfeber, ska hen stanna hemma från förskola och skola tills dess att hen inte längre har feber och känner sig frisk.

När kan Min Doktor hjälpa?

Om ditt barn uppvisar symptom för scharlakansfeber, är du välkommen att konsultera Min Doktor. Hos Min Doktor arbetar läkare, sjuksköterskor, barnmorskor, fysioterapeuter och psykologer. Du som är vårdnadshavare kan precis som hos andra vårdgivare inom primärvården kostnadsfritt söka vård för dina barn hos oss.

Hos Min Doktor börjar ditt besök alltid med att du beskriver ditt barns tillstånd genom att skriftligt svara på ett antal frågor om symptom och besvär. I vissa fall ber vi dig skicka in bilder som du tar med mobilen. Informationen blir del av journalen och behövs för att vi ska kunna göra en första bedömning. Vid behov kan läkaren också – efter att ditt barns ärende har skickats in skriftligt – kontakta er per telefon eller video för att exempelvis bedöma ditt barns allmäntillstånd eller andningsbesvär.

Om vi redan på dina svar i formuläret gör den medicinska bedömningen att ditt barn behöver träffa en läkare fysiskt, hänvisar vi er till en fysisk vårdcentral eller akutmottagning. Vi kan också göra bedömningen att besväret inte alls kräver läkarvård utan att det räcker med egenvård eller rådgivning från apotek eller 1177.

Våra läkare, psykologer, barnmorskor och fysioterapeuter är erfarna och jobbar på svenska vårdcentraler eller sjukhus när de inte hjälper dig här. Våra patienter får vanligtvis kontakt med läkare inom en timme.

Publicerad:

2022-03-08

Senast uppdaterad:

2023-01-30

Faktagranskad av:

Henrik Kangro, medicinskt ledningsansvarig läkare, Min Doktor