Hem > Hälsa och sjukdomar > Prickar på barn

Prickar på barn

Prickar i olika former är mycket vanliga hos barn och kan bero på olika saker. Prickar kan till exempel uppstå i form av en blödning under huden, en leverfläck eller till följd av en virussjukdom. Oftast är prickar ofarliga och behöver inte behandlas.

Sök vårdÖppet alla dagar, dygnet runt.

Orsak och symptom vid prickar på barn

Prickar i olika former är mycket vanliga hos barn mellan 1–6 år och kan bero på flera olika saker. Oftast är de ofarliga, även om de kan oroa många föräldrar. Prickar på huden kan ha olika färger och former, och uppstå på olika delar av kroppen. Hur prickarna ser ut och var på kroppen de uppstår brukar ge en indikation på vad som är orsaken.

Prickar kan ibland bero på att ditt barn har kommit i kontakt med något föremål eller att ditt barn slagit sig, som kan ha gett upphov till en blödning under huden i form av små röda prickar eller ett blåmärke. Det är även vanligt att små barn under de första levnadsåren ofta får leverfläckar och födelsemärken.

Olika former av prickar förekommer ibland i samband med andra symptom, såsom feber eller klåda. Det kan innebära att ditt barn har drabbats av en virussjukdom. Prickar som orsakas av en virussjukdom brukar kallas för virusprickar. Det är till exempel vanligt att virusprickar uppstår i samband med så kallad tredagarsfeber, som är en mycket vanlig sjukdom hos barn och spädbarn i 0–2 årsåldern. Vid tredagarsfeber får barnet först hög feber, och när den har gått över är det vanligt att röda prickar och fläckar uppstår på överkroppen. Prickarna försvinner efter några dagar.

Flera andra vanliga sjukdomar hos barn och småbarn kan även ge upphov till olika prickar och fläckar, till exempel vattkoppor och höstblåsor. Prickar som orsakas av en virusinfektion eller annan sjukdom brukar ofta kunna kännas igen genom att de uppstår plötsligt och genom flera prickar på en gång.

Vad kan jag göra själv?

Eftersom prickar kan uppstå av olika anledningar är det viktigt att du håller koll på hur prickarna ser ut, var på kroppen de uppstår och om de förekommer samtidigt som andra symptom. Skriv gärna ned dina iakttagelser. Det är även bra om du ser till att ditt barn inte kliar på prickarna, då det kan hindra läkningen och leda till infektioner.

När ska jag söka vård?

Om ditt barn eller din bebis har prickar på huden i samband med andra symptom, eller upplever försämrat allmäntillstånd, ska du söka vård. Du är välkommen att söka vård online hos Min Doktors läkare eller på en av våra kliniker.

Behandling

Orsaken till prickarna avgör vilken typ av behandling ditt barn kan få. Ibland läker prickarna ut av sig själva och behöver därför ingen behandling. I vissa fall kan ditt barn behöva få medicinsk behandling för att lindra besvären. Det är viktigt att tänka på att barn under 2 år inte bör få vissa sorters medicin, men att det oftast är okej för barn i 3-, 4-, 5- och 6-årsåldern att få fler typer av mediciner. Prata med en läkare om du har frågor om vilka mediciner ditt barn kan få.

När kan Min Doktor hjälpa?

Om ditt barn har fått prickar på huden och du är osäker på vad de kan bero på är du välkommen att konsultera Min Doktor. Hos Min Doktor arbetar läkare, sjuksköterskor, barnmorskor, fysioterapeuter och psykologer. Du som är vårdnadshavare kan precis som hos andra vårdgivare inom primärvården kostnadsfritt söka vård för dina barn hos oss.

Hos Min Doktor börjar ditt besök alltid med att du beskriver ditt barns tillstånd genom att skriftligt svara på ett antal frågor om symptom och besvär. I vissa fall ber vi dig skicka in bilder som du tar med mobilen. Informationen blir del av journalen och behövs för att vi ska kunna göra en första bedömning. Vid behov kan läkaren också – efter att ditt barns ärende har skickats in skriftligt – kontakta er per telefon eller video för att exempelvis bedöma ditt barns allmäntillstånd eller andningsbesvär.

Om vi redan på dina svar i formuläret gör den medicinska bedömningen att ditt barn behöver träffa en läkare fysiskt, hänvisar vi er till en fysisk vårdcentral eller akutmottagning. Vi kan också göra bedömningen att besväret inte alls kräver läkarvård utan att det räcker med egenvård eller rådgivning från apotek eller 1177.

Våra läkare, psykologer, barnmorskor och fysioterapeuter är erfarna och jobbar på svenska vårdcentraler eller sjukhus när de inte hjälper dig här. Våra patienter får vanligtvis kontakt med läkare inom en timme.

Träffa läkare online

  • Öppet dygnet runt

  • Kort väntetid

  • Kostnadsfritt för barn

  • 95% patientnöjdhet

  • Vård i appen och på webben

★★★★★

4.8 av 5 i betyg på App Store

Sök vård

Faktagranskad av:

Henrik Kangro, medicinskt ledningsansvarig läkare på Min Doktor, 190411