Rödflammig hud hos barn

Träffa läkare online

250:-
Vuxen
0:-
Under 20 år
  • BankID för säker inloggning
  • Snabbt svar dygnet runt
  • Konsultation och behandling
  • Öppet alla dagar året om
  • Frikort gäller
Läs mer om hälsa & sjukdomar
Rödflammig hud hos barn kan ha flera olika orsaker. Orsaken kan vara en allergisk reaktion eller en sjukdom. Ibland uppträder besvären plötsligt och försvinner på några timmar. Det kan vara nödvändigt att söka vård när ett litet barn får rödflammig hud.

Orsak och vanliga symptom

Att huden blir rödflammig hos en bebis eller hos småbarn kan ha många orsaker. Det kan vara symptom på en allergisk reaktion eller på en sjukdom. Ibland kan rödflammig hud uppträda plötsligt och försvinna efter några dagar eller timmar, ibland finns den kvar under längre tid. På denna sida beskrivs några av de orsaker där rödflammig hud är ett symptom.

Eksem är en inflammatorisk hudsjukdom som är vanlig hos barn. Vanliga symptom är att huden blir torr, röd och att det kliar. Eksem kan till exempel uppträda när barnet har rört vid något som irriterar huden. Hos småbarn i 1- och 2-årsåldern är så kallade böjveckseksem vanligast.

Mässling är en virussjukdom som kan ge röda utslag. Det är en sjukdom som lätt kan smitta men som är ovanlig. Mässling kan leda till flera följdsjukdomar, bland annat lunginflammation.

Nässelutslag ger röda, kliande och upphöjda utslag. De är vanligast hos spädbarn och brukar försvinna efter några dagar. Utslagen kan bero på en allergisk reaktion. De kan även förekomma hos lite äldre barn i 3-, 4-, 5- eller 6-årsåldern.

Vid så kallade toxiska utslag blir huden rödflammig och små röda prickar kan uppträda. Trots namnet har de ingenting med gift att göra. Utslagen är särskilt vanliga hos ett spädbarn eller en bebis. Normalt försvinner de efter några dagar eller veckor.

Vad kan jag göra själv?

Du kan göra mycket för att lindra besvären hos ditt barn när huden blir rödflammig och utslag uppträder. Om du misstänker att orsaken är eksem är det viktigt att vara uppmärksam på om ditt barn har rört vid något som orsakat eksemet. Det gäller också vid nässelutslag.

För barnet kan det vara jobbigt när huden blir rödflammig och det börjar klia. Besvären kan då bli värre och inflammerade. Därför är det viktigt att hålla huden ren. En bra idé kan också vara att klippa barnets naglar så att ditt barn inte kan riva utslagen.

Barn som får eksem svettas mer än andra barn. I svetten fastnar lätt smuts som kan irritera huden. Därför är det viktigt att tvätta barnet ofta.

Om du misstänker att ditt barn har fått mässling ska du i första hand ringa till en vårdgivare eller vårdcentral. Mässlingsvaccin ingår också i det nationella vaccinationsprogrammet och den första dosen erbjuds från 18 månaders ålder.

När ska jag söka vård?

Det som ofta avgör om du ska söka vård är hur barnet mår i övrigt. Om barnet har rödflammig hud och samtidigt har feber och är illamående bör du söka vård. Det samma gäller om du upplever att besvären inte går över eller om du misstänker sjukdom.

Om orsaken är eksem och du upplever att de ser annorlunda ut än tidigare bör du söka vård. Bedömer du att det är en allergisk reaktion och barnet har svårt att andas, hostar och läpparna svullnar behöver du söka hjälp akut.

Misstänker du mässling ska du i första hand ringa till en vårdgivare eller en fysisk vårdcentral.

Behandling

Eksem behandlas normalt med medicin som en läkare skriver ut. Ibland kan det behövas kompletterande medicin om besvären är stora.

Nässelutslag kan behandlas med olika slags medicin beroende på vilken orsaken är. Om det är allergi så ges allergimedicin.

Det finns ingen medicin som botar mässling. Däremot finns behandling som kan lindra besvären. Vilken behandling som är lämplig avgörs av vilka symptom som barnet uppvisar.

När kan Min Doktor hjälpa?

Om ditt barn har rödflammig hud är du välkommen att konsultera Min Doktor. Hos Min Doktor arbetar läkare, sjuksköterskor, barnmorskor, fysioterapeuter och psykologer. Du som är vårdnadshavare kan precis som hos andra vårdgivare inom primärvården kostnadsfritt söka vård för dina barn hos oss.

Hos Min Doktor börjar ditt besök alltid med att du beskriver ditt barns tillstånd genom att skriftligt svara på ett antal frågor om symptom och besvär. I vissa fall ber vi dig skicka in bilder som du tar med mobilen. Informationen blir del av journalen och behövs för att vi ska kunna göra en första bedömning. Vid behov kan läkaren också – efter att ditt barns ärende har skickats in skriftligt – kontakta er per telefon eller video för att exempelvis bedöma ditt barns allmäntillstånd eller andningsbesvär.

Om vi redan på dina svar i formuläret gör den medicinska bedömningen att ditt barn behöver träffa en läkare fysiskt, hänvisar vi er till en fysisk vårdcentral eller akutmottagning. Vi kan också göra bedömningen att besväret inte alls kräver läkarvård utan att det räcker med egenvård eller rådgivning från apotek eller 1177.

Våra läkare, psykologer, barnmorskor och fysioterapeuter är erfarna och jobbar på svenska vårdcentraler eller sjukhus när de inte hjälper dig här. Våra patienter får vanligtvis kontakt med läkare inom en timme.

Faktagranskad av:
Henrik Kangro, medicinskt ledningsansvarig läkare på Min Doktor, 190411

Trygg vård när du behöver det

250 kr
Vuxen
0 kr
Under 20 år
  • BankID för säker inloggning
  • Snabbt svar dygnet runt
  • Konsultation och behandling
  • Öppet alla dagar året om
  • Frikort gäller
Sök vård

Så funkar det

1.

Svara på frågor om dina besvär

Du beskriver dina besvär genom att svara på frågor om dina symptom och i vissa fall skicka in bilder som du tar med mobilen.

2.

Prata med din läkare

Vi använder mess, telefon eller video – allt efter behov för att läkaren ska förstå dig och dina besvär rätt.

3.

Få diagnos och behandling

Vi ställer diagnos och hjälper dig med lämplig behandling. Vid behov hämtas medicin ut på valfritt apotek.
Gå vidareSå funkar det

Så funkar det

Vi samarbetar med