Nässelutslag hos barn

Träffa läkare online

0 kr
  • BankID för säker inloggning
  • Snabbt svar dygnet runt
  • Konsultation och behandling
  • Öppet alla dagar året om
Läs mer om hälsa & sjukdomar

Nässelutslag hos barn är mycket vanligt och kan bero på flera olika saker. Vanliga symptom är kliande, upphöjda röda utslag som brukar uppstå på överkroppen, armar och ben. Det finns effektiv behandling av nässelutslag i form av olika typer av medicin.Orsak och vanliga symptom

Nässelutslag på huden är mycket vanligt hos barn mellan 1–6 år, och kan bero på flera olika saker. Vanliga symptom är kliande, upphöjda röda utslag som ofta är lite blekare i mitten och som ofta brukar uppstå på överkroppen, armar och ben. Utslagen, som även kallas urtikaria, förekommer i vissa fall enbart som några få utslag men kan i andra fall även breda ut sig över stora områden på huden. Det är även vanligt att utslagen försvinner inom ett dygn, för att sedan uppstå på en annan del av huden. Nässelutslag kan inte smitta, och besvären brukar försvinna helt inom några dagar.

Nässelutslag brukar delas in i tre grupper – allergiska, icke-allergiska och fysikaliska.

En av de vanligaste typerna är allergiska nässelutslag, som innebär att ditt barn får utslag som orsakas av ett allergiframkallande ämne. Det kan till exempel röra sig om att ditt barn har fått i sig en viss typ av mat eller blivit stucken av en geting eller ett bi. Allergiska nässelutslag som orsakas av en viss typ av matallergi är vanligast hos småbarn och spädbarn mellan 0–2 år, men de förekommer även hos barn i 3-, 4-, 5-årsåldern och uppåt.

Icke-allergiska nässelutslag hos barn orsakas ofta som en reaktion på en virussjukdom eller av att ditt barn har fått i sig en viss typ av medicin, bär eller växter.

Fysikaliska nässelutslag är mindre vanligt förekommande och kan orsakas av kyla, fysisk ansträngning eller tryck av exempelvis åtsittande kläder och ryggsäckar.

Nässelutslag kan även förekomma i kronisk form och då kan besvären vara återkommande och finnas på kroppen under en längre tid.

Vad kan jag göra själv?

Om ditt barn eller din bebis besväras av nässelutslag bör du se till att hen inte kommer i kontakt med något som kan irritera huden och göra utslagen värre. Detta är särskilt viktigt om ditt barn besväras av en allergi som ger upphov till nässelutslag.

När ska jag söka vård?

Om ditt barn eller din bebis besväras av nässelutslag och i samband med detta har svårt att andas, hostar mycket eller om läppar och tunga svullnar ska du söka akut vård. Du ska även söka vård om ditt barn besväras av utslag som inte går över efter någon vecka, om utslagen blir större och breder ut sig eller om de kliar väldigt mycket. Du är välkommen att söka vård online hos Min Doktors läkare eller på en av våra kliniker.

Behandling

Behandling av nässelutslag beror ofta på vilken typ av reaktion som orsakar utslagen. Om ditt barn drabbas av nässelutslag som orsakas av en allergi finns det särskilda typer av allergimedicin för att lindra besvären. Vid icke-allergiska och fysikaliska nässelutslag brukar det endast behövas medicin som lindrar symptomen. Prata med en läkare om vilken medicin ditt barn bör få vid olika typer av nässelutslag.

När kan Min Doktor hjälpa?

Om ditt barn uppvisar symtom för nässelutslag är du välkommen att konsultera Min Doktor. Hos Min Doktor arbetar läkare, sjuksköterskor, barnmorskor, fysioterapeuter och psykologer. Du som är vårdnadshavare kan precis som hos andra vårdgivare inom primärvården kostnadsfritt söka vård för dina barn hos oss.

Hos Min Doktor börjar ditt besök alltid med att du beskriver ditt barns tillstånd genom att skriftligt svara på ett antal frågor om symptom och besvär. I vissa fall ber vi dig skicka in bilder som du tar med mobilen. Informationen blir del av journalen och behövs för att vi ska kunna göra en första bedömning. Vid behov kan läkaren också – efter att ditt barns ärende har skickats in skriftligt – kontakta er per telefon eller video för att exempelvis bedöma ditt barns allmäntillstånd eller andningsbesvär.

Om vi redan på dina svar i formuläret gör den medicinska bedömningen att ditt barn behöver träffa en läkare fysiskt, hänvisar vi er till en fysisk vårdcentral eller akutmottagning. Vi kan också göra bedömningen att besväret inte alls kräver läkarvård utan att det räcker med egenvård eller rådgivning från apotek eller 1177.

Våra läkare, psykologer, barnmorskor och fysioterapeuter är erfarna och jobbar på svenska vårdcentraler eller sjukhus när de inte hjälper dig här. Våra patienter får vanligtvis kontakt med läkare inom en timme.

Faktagranskad av:
Henrik Kangro, medicinskt ledningsansvarig läkare på Min Doktor, 190411

Trygg vård när du behöver det

0 kr
Vuxen
0 kr
Under 20 år
  • BankID för säker inloggning
  • Snabbt svar dygnet runt
  • Konsultation och behandling
  • Öppet alla dagar året om
  • Frikort gäller
Sök vård

Så funkar det

1.

Svara på frågor om dina besvär

Du beskriver dina besvär genom att svara på frågor om dina symptom och i vissa fall skicka in bilder som du tar med mobilen.

2.

Prata med din läkare

Vi använder mess, telefon eller video – allt efter behov för att läkaren ska förstå dig och dina besvär rätt.

3.

Få diagnos och behandling

Vi ställer diagnos och hjälper dig med lämplig behandling. Vid behov hämtas medicin ut på valfritt apotek.
Gå vidareSå funkar det

Så funkar det