Hudförändringar hos barn

Få hjälp med hudförändringar hos barn

0 kr
  • BankID för säker inloggning
  • Snabbt svar dygnet runt
  • Konsultation och behandling
  • Öppet alla dagar året om
Läs mer om hälsa & sjukdomar

Hudförändringar hos små barn kan ha en mängd orsaker. De kan bero på infektioner som ger inflammerad hud. Orsaken kan också vara eksem som ger röda utslag. Vid denna typ av hudförändringar är det väldigt viktigt med god handhygien för att förhindra att smitta sprids och för att dämpa inflammationen. I vissa fall behövs särskild behandling.Orsak och vanliga symptom

Hudförändringar hos ett spädbarn, en bebis eller småbarn i 1-, 2- eller 3-årsåldern men också hos lite äldre barn i 4-, 5- eller 6-årsåldern kan ha en mängd orsaker. I vissa fall har det helt naturliga orsaker. I andra fall kan det vara symptom på sjukdom, hudinfektion eller en annan slags infektion.

En hudinfektion beror på virus eller svampar som tar sig in i huden. Det kan ge inflammerad hud. Olika virusinfektioner, till exempel vattkoppor, kan ge upphov till hudförändringar. Vanliga symptom är röda utslag över kroppen, feber och trötthet.

Även så kallat atopiskt eksem är en hudsjukdom som är vanlig hos små barn. Den visar sig som torra, röda kliande utslag.

Hudinfektioner kan också leda till inflammerade talgkörtlar. Det ger utslag i huden som är helt ofarliga men kan vara besvärliga ändå.

Hudförändringar kan även bero på klåda. Badklåda uppkommer då ett litet barn har kommit i kontakt med små parasiter som finns på grunt vatten. Normalt försvinner utslagen efter några dagar.

Borrelia är en infektionssjukdom som bland annat kan visa sig som hudförändringar. Det gäller också matallergier som kan ge hudbesvär eller hudförändringar.

Födelsemärken kan också ge hudförändringar. Födelsemärken är medfödda och uppträder ofta första gången under spädbarnstiden. En vanlig typ av födelsemärken är leverfläckar och de syns som mörka hudförändringar. De är normalt ofarliga men kan hos en vuxen ge upphov till hudcancer.

Andra typer av födelsemärken beror på ansamlingar av blodkärl. De är klarröda hudförändringar och utvecklas i regel under de första levnadsveckorna. Många födelsemärken av detta slag försvinner naturligt under barnets första år.

Det finns flera slags hudförändringar som kan ha olika orsaker. De ovan beskrivna är några exempel.

Vad kan jag göra själv?

God handhygien är alltid viktigt för att hålla huden ren och förhindra spridning av smitta eller för att dämpa inflammerad hud.

I många fall är hudförändringarna helt ofarliga och går tillbaka efter någon eller några dagar. I andra fall kan de bero på en sjukdom eller ha mer allvarliga orsaker. Då är det viktigt att hålla koll på dem, om de förändras eller förvärras.

Det är också lätt att barnet börjar klia på huden. Huden kan då inflammeras och göra att läkningen tar längre tid. Ett sätt att förhindra att ditt barn kliar är att klippa barnets naglar korta. Se också till att inte dela handdukar om ditt barn eller någon annan i familjen har en infektion som kan smitta. Du kan också smörja med salva som du själv köper på apoteket för att lindra ditt barns besvär.

När ska jag söka vård?

Om ditt barns hudbesvär inte går över eller om barnet får hög feber kan du behöva söka kontakt med en fysisk vårdcentral. Misstänker du att ditt barn har fått eksem bör du också söka vård.

Behandling

Vilken behandling som passar för ditt barn beror på vilken orsaken till hudförändringarna är. Om det är en infektion kan särskild salva ges. I andra fall kan det behövas annan slags behandling.

När kan Min Doktor hjälpa?

Om ditt barn uppvisar en hudförändring är du välkommen att konsultera Min Doktor. Hos Min Doktor arbetar läkare, sjuksköterskor, barnmorskor, fysioterapeuter och psykologer. Du som är vårdnadshavare kan precis som hos andra vårdgivare inom primärvården kostnadsfritt söka vård för dina barn hos oss.

Hos Min Doktor börjar ditt besök alltid med att du beskriver ditt barns tillstånd genom att skriftligt svara på ett antal frågor om symptom och besvär. I vissa fall ber vi dig skicka in bilder som du tar med mobilen. Informationen blir del av journalen och behövs för att vi ska kunna göra en första bedömning. Vid behov kan läkaren också – efter att ditt barns ärende har skickats in skriftligt – kontakta er per telefon eller video för att exempelvis bedöma ditt barns allmäntillstånd eller andningsbesvär.

Om vi redan på dina svar i formuläret gör den medicinska bedömningen att ditt barn behöver träffa en läkare fysiskt, hänvisar vi er till en fysisk vårdcentral eller akutmottagning. Vi kan också göra bedömningen att besväret inte alls kräver läkarvård utan att det räcker med egenvård eller rådgivning från apotek eller 1177.

Våra läkare, psykologer, barnmorskor och fysioterapeuter är erfarna och jobbar på svenska vårdcentraler eller sjukhus när de inte hjälper dig här. Våra patienter får vanligtvis kontakt med läkare inom en timme.

Faktagranskad av:
Henrik Kangro, medicinskt ledningsansvarig läkare på Min Doktor, 190411

Få hjälp med hudförändringar hos barn

0 kr
Vuxen
0 kr
Under 20 år
  • BankID för säker inloggning
  • Snabbt svar dygnet runt
  • Konsultation och behandling
  • Öppet alla dagar året om
  • Frikort gäller
Sök vård för hudförändringar hos barn

Så funkar det

1.

Svara på frågor om dina besvär

Du beskriver dina besvär genom att svara på frågor om dina symptom och i vissa fall skicka in bilder som du tar med mobilen.

2.

Prata med din läkare

Vi använder mess, telefon eller video – allt efter behov för att läkaren ska förstå dig och dina besvär rätt.

3.

Få diagnos och behandling

Vi ställer diagnos och hjälper dig med lämplig behandling. Vid behov hämtas medicin ut på valfritt apotek.
Gå vidareSå funkar det

Så funkar det