Hem > Hälsa och sjukdomar > Borrelia hos barn

Borrelia hos barn

Borrelia är en fästingburen sjukdom. Den smittar när en fästing biter och suger blod från en människa. Fästingar trivs i högt gräs och det är viktigt att vara vaksam och undersöka ett barn varje gång det vistats i sådan miljö. Symptom på borrelia kan vara kräkningar, svullna leder och i vissa fall tillfällig ansiktsförlamning.

Sök vårdÖppet alla dagar, dygnet runt.

Orsak och symptom vid borrelia hos barn

Borrelia sprids via fästingar och finns flera delar av Sverige. Det är en infektionssjukdom hos en mikroorganism som en fästing bär på. Sjukdomen smittar när en fästing har bitit en människa och börjar suga blod. Fästingen väljer ofta ett mörkt ställe på kroppen att sätta sig på som armhålan, knävecket eller ljumsken.

Både barn och vuxna kan få borrelia. Symptomen kan vara svåra att upptäcka vilket gör att det är viktigt att vara uppmärksam på hur ditt barn beter sig i flera veckor efter att du hittat ett fästingbett. Det gäller oavsett om det är ett spädbarn, en bebis eller småbarn i 1-, 2- eller 3-årsåldern eller ett lite äldre barn i 4-, 5- eller 6-årsåldern.

Det finns olika symptom på borrelia. Vanligast är en rodnad i området kring bettet. Rodnaden uppstår först efter några dagar och inte i samtliga fall, vilket gör att det kan vara svårt att veta om det är borrelia.

Om inte borrelia behandlas kan sjukdomen leda till andra, mer allvarliga symptom. Exempel är värk i leder eller att knäleden svullnar. I vissa fall kan borrelia leda till en tillfällig ansiktsförlamning hos ett barn. Det är vanligare hos barn än vuxna. Ansiktsförlamning kan märkas genom att ena mungipan faller ned.

Borrelia kan även leda till hjärnhinneinflammation hos ditt barn. Symptom på detta är oväntad trötthet, huvudvärk och kräkningar.

Vad kan jag göra själv?

Fästingar trivs i högt gräs och i stora träd. Det är miljöer att vara särskilt vaksam på. Sätt gärna på ditt barn kläder som skyddar kroppen.

Ha för vana att undersöka ditt barn varje dag under sommarhalvåret. Om du upptäcker en fästing är det viktigt att du tar bort den direkt eftersom det minskar risken för borrelia. Du tar bort den med en pincett eller en särskild fästingborttagare. Försök att få med hela fästingen och sedan tvätta och desinficera bettet.

Även om du inte märker några symptom i anslutning till bettillfället är det viktigt att hålla koll efter symptom i minst en månad. Skriv gärna ned dem och hur länge de förekommit.

När ska jag söka vård?

Obehandlad borrelia kan leda till mer allvarliga problem. Därför är det viktigt att söka vård så snabbt som möjligt om du misstänker att ditt barn har fått borrelia. Du kan söka vård online hos Min Doktors läkare eller på en av våra kliniker.

Om ditt barn får feber, huvudvärk och kräkningar efter ett fästingbett behöver du söka hjälp på akuten.

Behandling

Det finns idag inga vaccin mot borrelia, däremot finns vaccin mot TBE som är en annan sjukdom som fästingar också kan bära på. Det finns istället effektiv behandling av borrelia. Behandling sätts i regel in tidigt sedan borrelia har konstaterats för att lindra och helt förhindra mer allvarliga följdsjukdomar.

Hjärnhinneinflammation från borrelia, så kallad neuroborelios, fastställs genom olika laboratorietester tillsammans med symptom som barnet har.

När kan Min Doktor hjälpa?

Om ditt barn uppvisar symtom för borrelia är du välkommen att konsultera Min Doktor. Hos Min Doktor arbetar läkare, sjuksköterskor, barnmorskor, fysioterapeuter och psykologer. Du som är vårdnadshavare kan precis som hos andra vårdgivare inom primärvården kostnadsfritt söka vård för dina barn hos oss.

Hos Min Doktor börjar ditt besök alltid med att du beskriver ditt barns tillstånd genom att skriftligt svara på ett antal frågor om symptom och besvär. I vissa fall ber vi dig skicka in bilder som du tar med mobilen. Informationen blir del av journalen och behövs för att vi ska kunna göra en första bedömning. Vid behov kan läkaren också – efter att ditt barns ärende har skickats in skriftligt – kontakta er per telefon eller video för att exempelvis bedöma ditt barns allmäntillstånd eller andningsbesvär.

Om vi redan på dina svar i formuläret gör den medicinska bedömningen att ditt barn behöver träffa en läkare fysiskt, hänvisar vi er till en fysisk vårdcentral eller akutmottagning. Vi kan också göra bedömningen att besväret inte alls kräver läkarvård utan att det räcker med egenvård eller rådgivning från apotek eller 1177.

Våra läkare, psykologer, barnmorskor och fysioterapeuter är erfarna och jobbar på svenska vårdcentraler eller sjukhus när de inte hjälper dig här. Våra patienter får vanligtvis kontakt med läkare inom en timme.

Träffa läkare online

  • Öppet dygnet runt

  • Kort väntetid

  • Kostnadsfritt för barn

  • 95% patientnöjdhet

  • Vård i appen och på webben

★★★★★

4.8 av 5 i betyg på App Store

Sök vård

Faktagranskad av:

Henrik Kangro, medicinskt ledningsansvarig läkare på Min Doktor, 190411