Hem > Hälsa och sjukdomar > Hudbesvär > Borrelia

Borrelia

Borreliainfektion orsakas av en bakterie som sprids via fästingar. Sjukdomen ger ofta upphov till en typisk hudrodnad runt fästingbettet, men en del får andra, svårare symptom. Infektionen behandlas med antibiotika.

Sök vård för borreliaÖppet alla dagar, dygnet runt.

Vad är borrelia?

Borrelia (Borrelia burgdorferi) är en sorts bakterier som sprids med fästingar. Studier har visat att så många som en fjärdedel av svenska fästingar kan vara bärare av bakterien. Många av de som smittas får inga symptom, men hos en del uppkommer en sjukdom som kallas för borrelios, eller Lymes sjukdom. Den kan ta sig flera olika uttryck:

Hudrodnad, erythema migrans

Omkring hälften av alla som insjuknar i borreliainfektion får ett speciellt hudsymptom, i form av en rodnad runt fästingbettet. Hudrodnaden är som regel större än fem centimeter i diameter, och kan successivt växa ännu mer. I mitten av rodnaden kan huden bli ljusare igen, vilket gör att utslaget ser ut som en röd ring. Den här hudrodnaden kallas med en medicinsk term för erythema migrans (erytem = rodnad, migrans = vandrande). Inkubationstiden för erythema migrans är vanligtvis 1 till 4 veckor.

De flesta som får erythema migrans upplever inga andra symptom, men hos en del kan den rodnade huden ömma, klia eller bli avdomnad. Feber och sjukdomskänsla kan också förekomma. Vid en borreliainfektion som är spridd i kroppen ses ibland flera röda ringar, även på andra ställen än vid fästingbettet.

Blåröd knöl i huden, lymfocytom

Lymfocytom är ett lite ovanligare tecken på borrelia. Det yttrar sig som en blåröd knuta eller avgränsad svullnad i huden. Lymfocytomet sitter ofta i örsnibben, i bröstvårtan eller på pungen. Det är vanligt att lymfkörtlarna i närheten svullnar upp.

Hudinflammation i extremiteterna, akrodermatit

I ovanliga fall kan en obehandlad borreliainfektion orsaka kronisk inflammation i huden på armar, händer, ben eller fötter. Huden får då en röd eller blåröd fläck, där den till en början är svullen, men senare blir tunn och förtvinad. Symptom på akrodermatit uppträder en lång tid efter smittotillfället, oftast flera månader eller år senare.

Neuroborrelios

Neuroborrelios är en allvarlig form av borreliainfektion, som innebär att centrala nervsystemet och/eller enskilda nerver är påverkade. Symptom på neuroborrelios kan exempelvis vara huvudvärk, nackstelhet, nervsmärta och förlamning (vanligen ansiktsförlamning). Neuroborrelios brukar ha en inkubationstid på 2 till 8 veckor.

Ledinflammation, borreliaartrit

Artrit betyder ledinflammation, och vid borreliaartrit har infektionen angripit en eller flera leder i kroppen, ofta knäleden. Den här formen av borrelios är sällsynt i Sverige. Tillståndet ger upphov till svullnad, värk och stelhet i lederna. Det är vanligt att symptomen kommer och går.

Hjärtinflammation, borreliakardit

I sällsynta fall kan infektionen drabba hjärtat och påverka hjärtats rytm, hjärtmuskulaturen samt hjärtsäcken. Det vanligaste symptomet är rubbningar i hjärtrytmen (arytmi). De brukar gå över när infektionen behandlas.

Hur smittar borrelia?

Borrelia sprids med den vanliga fästingen, Ixodes ricinus. Fästingen får i sig bakterien när den suger blod från ett smittat djur, ofta en smågnagare. Därefter finns bakterien kvar i fästingens mag-tarmkanal. Fästingar suger blod tre eller fyra gånger under sin livstid, och de kan föra smittan vidare till nya djur vid efterföljande blodmål. Ofta dröjer det länge, minst 1 dygn, från att fästingen har bitit sig fast tills att bakterierna överförs.

Du kan bara bli smittad av borrelia via fästingbett. Det förekommer dock ganska ofta att personer insjuknar utan att de har märkt av att de har haft en fästing.

Var finns borrelia?

Borreliabakterier förekommer hos fästingar i större delen av Sverige. Vanligast är sjukdomen längs kusterna, i synnerhet sydöstra kusten. I en studie som gjordes på fästingar insamlade i norra Sverige 2018 och 2019 visade det sig att 24 procent av dem bar på borrelia.

När smittar borrelia?

Fästingsäsongen pågår normalt mellan mars och november i södra halvan av landet, lite kortare tid längre norrut. Flest fall av borreliainfektion brukar ses mellan maj och december.

Symptom vid borrelia

Många som smittas får inga symptom alls. Hos ungefär hälften ses hudrodnad/erythema migrans omkring 1 till 4 veckor efter fästingbettet. Andra former av sjukdomen kan uppträda både med och utan föregående hudsymptom.

Det här är några av de symptom som kan förekomma vid borreliainfektion:

 • Växande hudrodnad efter fästingbett. Den här rodnaden ska inte förväxlas med reaktion på själva fästingbettet. Det är vanligt att få en liten rodnad kring bettstället. Den brukar försvinna inom en vecka.

 • Trötthet

 • Huvudvärk

 • Feber

 • Svullna lymfkörtlar

 • Värk i leder och muskler

Mindre vanliga symptom är:

 • Blåröd knöl i huden, till exempel på örat, bröstvårtan eller pungen

 • Område med blåröd och tunn hud på en hand, fot, arm eller ben

 • Nackvärk, illamående och trötthet

 • Lokalt avgränsad smärta, eller utstrålande smärta, någonstans på kroppen. Smärtan kan vara intensiv och är ofta svårare på natten.

 • Ansiktsförlamning, eller i sällsynta fall halv- eller helkroppsförlamning

 • En eller flera svullna och ömma leder

 • Rytmrubbningar på hjärtat

Borrelia kan drabba barn på samma sätt som vuxna. Oftast upptäcks både fästingar och eventuell hudrodnad tidigare hos barn och kan därför snabbare behandlas.

Undersökning

Diagnosen borrelia kan ställas på olika sätt. Vid den vanliga hudformen räcker det ofta att läkaren får se det typiska utslaget, särskilt om du vet med dig att du har haft en fästing i området. Ibland behöver andra orsaker till symptomen uteslutas, som kontaktallergi eller ringorm (en hudinfektion som orsakas av svamp).

I andra fall krävs det mer för att kunna ställa diagnosen borrelios. Det räcker sällan med att analysera blodprov, eftersom många av oss har antikroppar mot borrelia efter en tidigare (ofta symptomlös) infektion. För att säkert veta att det är borrelia som är orsaken till symptomen kan därför flera olika diagnosmetoder behövas. Det kan till exempel handla om att:

 • Utesluta andra orsaker till symptomen

 • Undersöka prov från ryggmärgsvätska – vid inflammation i centrala nervsystemet förändras ryggmärgsvätskans sammansättning

 • Undersöka ledvätska från en svullen led – vid borreliaartrit kan ofta bakterie-DNA påvisas i ledvätskan

 • Ta parprov, det vill säga mäta antikroppsnivåer i blodet vid olika tillfällen – om antikroppsnivåerna är höga eller stigande, talar det för en pågående infektion

 • Ta vävnadsprov från hudförändringar

 • Behandla misstänkt infektion och följa upp resultatet

Behandling

En borreliainfektion kan självläka, men om den orsakar symptom behandlas den med antibiotika. Enbart hudsymptom går över med penicillinbehandling, men vid svårare former av borrelios brukar kraftfullare antibiotika av bredspektrumtyp användas.

Borreliabakterien är känslig för antibiotika och de allra flesta blir helt återställda efter behandling. En person som har gått med neuroborrelios länge kan dock ha fått neurologiska skador som finns kvar efter att infektionen har läkt.

Du blir inte immun efter att du har haft borrelia, vilket innebär att du kan få borreliainfektion flera gånger.

När bör jag söka vård?

Kontakta sjukvården om du får hudutslag eller sjukdomskänsla efter fästingbett. En hudreaktion på själva fästingbettet kommer fort och brukar försvinna inom några dagar till en vecka, medan en hudrodnad som beror på borrelia kommer lite senare och brukar växa sig större.

Sök vård akut om du upplever en kombination av feber, nackstelhet, huvudvärk, och eventuellt kräkningar. Detsamma gäller om du får plötslig svullnad och värk i leder, ansiktsförlamning, om hjärtat slår oregelbundet, eller om du har trötthet i kombination med andfåddhet. Om du får en missfärgning av huden på större hudområden, bör du också söka vård omgående.

Sök vård för borrelia

 • Öppet dygnet runt

 • Kort väntetid

 • Kostnadsfritt för barn

 • 95% patientnöjdhet

 • Vård i appen och på webben

★★★★★

4.8 av 5 i betyg på App Store

Sök vård för borrelia

Vad kan jag göra själv?

Borrelia kan inte behandlas med egenvård. Om du misstänker borrelia, bör du alltid kontakta läkare för diagnos och behandling.

Förebyggande åtgärder

I dagsläget finns inget vaccin mot borrelia tillgängligt, men ett möjligt vaccin testas för närvarande (säsongen 2023) på försökspersoner i flera olika länder. Om du rör dig i fästingtäta områden, uppmanas du dock att vaccinera dig mot TBE-viruset, som fästingar också kan bära på. TBE är en allvarlig sjukdom i det centrala nervsystemet.

Ett sätt att undvika att smittas av borrelia och TBE är att se till att inte bli fästingbiten:

 • Bär täckande kläder om du går i högt gräs under fästingsäsongen, och stoppa in byxorna i strumporna.

 • Gå igenom kläderna och kroppen så snart du kommit hem – då kan du hinna ta bort eventuella fästingar innan de biter sig fast.

Har du väl fått en fästing är det viktigt att du tar bort den så snabbt som möjligt.

När kan Min Doktor hjälpa?

Välkommen att vända dig till Min Doktor om du misstänker att du kan ha borrelia, till exempel om du har fått en röd ring efter ett fästingbett. Vi kan hjälpa dig med diagnos och behandling. Om vi bedömer att du behöver utredas vidare, kan du bli hänvisad till en fysisk mottagning. 

Publicerad:

2022-03-08

Senast uppdaterad:

2024-01-22

Författare:

Boel Sandros, Medicinsk skribent, Min Doktor

Faktagranskad av:

Hans Lindholm, Legitimerad läkare, Min Doktor