Hem > Hälsa och sjukdomar > Hjärna och nervsystem > Ansiktsförlamning

Ansiktsförlamning

Vid ansiktsförlamning har ansiktsmuskulaturen blivit försvagad eller förlamad. Oftast är bara ena sidan drabbad. Symptomen kan komma smygande eller plötsligt och orsakerna varierar. I många fall avtar förlamningen inom 1 till 6 månader.

Har du eller någon i din närhet plötsligt fått ansiktsförlamning? 
Det kan vara tecken på stroke och är ett akuttillstånd. Ring genast 112.

Sök vård för ansiktsförlamningÖppet alla dagar, dygnet runt.

Vad är ansiktsförlamning?

Ansiktsförlamning, eller facialispares som det medicinska namnet är, uppkommer när nerven som styr ansiktets muskler har slutat fungera som den ska. Pares betyder förlamning och ordet facialis syftar på ansiktsnerven, som heter Nervus facialis på latin. Vi har två ansiktsnerver, en för varje ansiktshalva. Vid ansiktsförlamning är som regel bara ena sidan drabbad. Då blir ansiktet slappt och hängande på den sidan och det är svårt att stänga ögat och munnen helt.  

Ansiktsnerven är en av flera nerver som styr olika funktioner i ansikte och huvudregion. Nervernas funktion överlappar delvis varandra. Till exempel kan du få nedsatt smak när du har ansiktsförlamning, men en del av tungan har nervförsörjning genom en annan nerv och där är smakupplevelsen intakt. Ansiktsnerven påverkar även funktionen i tårkörtlar och spottkörtlar. Ögat på den drabbade sidan kan bli torrt och du kan få nedsatt salivproduktion. 

Förlamningen har lite olika utbredning i ansiktet beroende på om skadan sitter perifert, alltså utanför skallbenet, eller inne i det centrala nervsystemet. Om det är en central ansiktsförlamning, brukar pannan inte vara drabbad.

Hur uppkommer ansiktsförlamning?

Ansiktsnerven kan bli skadad av många olika orsaker, men i en del fall hittas ingen underliggande förklaring. Detta kallas för idiopatisk ansiktsförlamning, eller Bells pares. 

Tillstånd som kan orsaka ansiktsförlamning är bland annat: 

 • Neuroborrelios, det vill säga borreliainfektion som satt sig på nervsystemet. Ansiktsförlamning hos barn är oftare orsakad av borrelios jämfört med hos vuxna. Vid borrelios är det lite vanligare att båda sidorna av ansiktet är drabbade.

 • Stroke 

 • Inflammation i mellanörat, mediaotit – ansiktsnerven löper mycket nära örats inre delar och kan därför bli påverkad vid en kraftig öroninflammation. 

 • Virusinfektion, även aktivering av vilande herpesvirus 

 • Trauma, till exempel ett hårt slag mot skallen

 • Tumörsjukdom – en tumör kan trycka mot nerven eller skada den på andra sätt. Skador på ansiktsnerven kan också uppstå i samband med att en tumör opereras bort. 

 • I sällsynta fall är tillståndet medfött.

Vem kan drabbas?

Tillståndet Bells pares kan drabba vem som helst, men är lite vanligare mellan 15 och 60 års ålder. Gravida, diabetiker och personer med högt blodtryck har en lindrigt förhöjd risk för den här typen av ansiktsförlamning. 

Symptom

Symptomen på ansiktsförlamning kan komma smygande eller snabbt. Vid plötsligt uppkommen ansiktsförlamning ska alltid stroke misstänkas – då är det viktigt att söka vård så snart som möjligt. Men även Bells pares utvecklas förhållandevis snabbt, inom loppet av några dagar. 

Vid ansiktsförlamning kan följande symptom ses: 

 • Svag/slapp ansiktsmuskulatur – i de allra flesta fall är bara ena ansiktshalvan drabbad, och då är den sidan utslätad och hängande. 

 • Svårigheter att le och blinka

 • Dreglande

 • Stelhet och domningskänsla – domningar eller stickningar kan uppträda före förlamningen. 

 • Nedsatt känsel, som efter tandläkarbedövning, är inte typiskt för ansiktsförlamning, men kan förekomma de första dagarna. 

Beroende på orsak och skadans omfattning kan även ett eller flera av dessa symptom finnas: 

 • Smärta vid käken eller bakom örat på den drabbade sidan

 • Förändrad tår- eller salivproduktion

 • Smakbortfall

 • Ökad ljudkänslighet

 • Huvudvärk

Om förlamningen har orsakats av en infektion, kan du samtidigt ha feber och influensaliknande symptom, eller få blåsor i örat eller andra delar av kroppen. Vid en stroke är ofta fler nervfunktioner drabbade och personen kan vara desorienterad eller ha problem med talet.

Undersökning och behandling

Vid utredningen av ansiktsförlamning är det viktigt att fastslå var nervskadan sitter och om du har några andra symptom än själva förlamningen. Din sjukdomsberättelse (anamnes) och den inledande läkarundersökningen är en betydelsefull del av utredningen. Beroende på vad som framkommer kan du sedan få lämna blodprov, genomgå datortomografi- eller MR-undersökning, eller remitteras till en ögon- eller öronspecialist.

Behandlingen avgörs av vad den underliggande orsaken till förlamningen är. Diagnosen Bells pares ställs genom att utesluta andra tänkbara orsaker, och det brukar behandlas med kortison. Om du har svårt att stänga ögat, kan du få olika hjälpmedel för att skydda ögat från uttorkning. Många med ansiktsförlamning blir helt återställda inom några månader eller ett halvår, men en del får kvarvarande förlamning. Då kan kirurgi utföras för att ögat ska kunna stängas bättre och ansiktet bli mer symmetriskt. 

När ska jag söka vård?

Om du eller någon i din närhet får snabbt uppkommen ansiktsförlamning, ska du ringa 112, då det kan vara tecken på stroke. Även när ansiktsförlamningen utvecklats lite långsammare, över några dagar, är det viktigt att snabbt söka vård på närakut eller sjukhus. Ju snabbare behandlingen inleds, desto bättre är effekten. 

Sök vård för ansiktsförlamning

 • Öppet dygnet runt

 • Kort väntetid

 • Kostnadsfritt för barn

 • 95% patientnöjdhet

 • Vård i appen och på webben

★★★★★

4.8 av 5 i betyg på App Store

Sök vård för ansiktsförlamning

Vad kan jag göra själv?

Det finns ingen specifik åtgärd som förebygger ansiktsförlamning.

Hur kan Min Doktor hjälpa?

Om du har ansiktsförlamning, behöver du utredas vid en fysisk mottagning. Min Doktor kan hjälpa dig med att göra en första bedömning.

Publicerad:

2022-09-13

Senast uppdaterad:

2024-01-22

Författare:

Boel Sandros, Medicinsk skribent, Min Doktor

Faktagranskad av:

Hans Lindholm, Legitimerad läkare, Min Doktor