Hem > Hälsa och sjukdomar > Högt blodtryck - Var går gränsen för högt blodtryck

Högt blodtryck - Var går gränsen för högt blodtryck

Blodtryck är ett mått på hur stor kraft hjärtat behöver för att pumpa runt blodet i kroppen. Ett högt blodtryck, med ett värde på över 140/90, är en riskfaktor för hjärtkärlsjukdomar som stroke, hjärtinfarkt, hjärtsvikt och försämrad blodcirkulation.

Öppet alla dagar, dygnet runt.

Allmänt om högt blodtryck

I Sverige har en tredjedel av befolkningen högt blodtryck som i de flesta fall kräver läkemedel för att kunna sänkas. Högt blodtryck kan kategoriseras i tre nivåer beroende på hur högt dina värden ligger:

Lätt förhöjd blodtryck (Prehypertension) - Systolisk / Diastolisk tryck: 120-139 / 80-89

Förhöjt blodtryck (Hypertension) - Systolisk / Diastolisk tryck: 140-159 / 90-99

Kraftigt förhöjd blodtryck (Hypertension) - Systolisk / Diastolisk tryck: 160+ / 100+

Oftast finns ingen enskild orsak till varför man har högt blodtryck. Det kan handla om en rad omständigheter som arv, övervikt, stress, ohälsosamma matvanor och hög alkoholkonsumtion. Med åldern ökar också blodtrycket, främst övertrycket.

I vissa fall beror högt blodtryck på en tydlig orsak som till exempel en njursjukdom eller en hormonrubbning. Det kan också vara en biverkning av vissa läkemedel, som p-piller.

Symptom vid blodtryck

Högt blodtryck ger ofta inga eller lindriga symptom. En del kan känna av lätt huvudvärk och trötthet. Ett kraftigt förhöjt blodtryck kan ge illamående, andnöd och huvudvärk men ofta går det inte så långt innan det förhöjda trycket hinner upptäckas och behandlas. Ett högt blodtryck märks i de allra flesta fall vid mätning hos sjuksköterska eller läkare med blodtrycksmanschett.

Behandling

Din läkare avgör tillsammans med dig om det är aktuellt att behandla det höga blodtrycket med läkemedel. När du väl har börjat ta blodtrycksmediciner behöver du fortsätta länge, ofta hela livet. Det finns flera olika sorters behandlingar som kan hjälpa vid högt blodtryck.

En läkemedelsbehandling mot högt blodtryck fungerar i första hand skyddande mot komplikationer som hjärtinfarkt, stroke och hjärtsvikt. Men skyddseffekt kan inte garanteras och ofta är en kombination av livsstilsfaktorer viktigt för ett lyckat resultat.

Ibland kan flera olika blodtryckssänkande läkemedel behöva kombineras.

Varför har jag högt blodtryck?

Det finns flera olika faktorer som kan höja ditt blodtryck och oftast är det en kombination av flera faktorer.

Ärftligt anlag

Ärftligheten av högt blodtryck är hög och du löper stor risk att själv drabbas om dina föräldrar har det. Enligt forskning så har ett barn vars ena förälder har hypertoni ca 30% risk att utveckla högt blodtryck. Om båda föräldrarna har högt blodtryck har barnet 45% risk att ärva det. Det kan jämföras med 3% risk om föräldrarna har lågt blodtryck.

Alkohol

Alkoholens negativa effekter på vår kropp är väldokumenterat. Om du överskrider den rekommenderade mängden alkohol per dag kan det resultera i ett förhöjt blodtryck. Vid enstaka alkoholintag sjunker vanligtvis blodtrycket initialt men stiger morgonen efter. WHO har kommit fram till att 16% av alkoholrelaterade dödsfall beror på för högt blodtryck.

Tobak

Tobak innehåller nikotin som ökar kroppens blodtryck. Vener och artärer smalnar av vilket resulterar i att blodet får svårare att transporteras runt i kroppen. På längre sikt samlas kolestrol och fett i blodkärlen som ger blodet ännu mindre utrymme att flöda. När hjärtat får pumpa hårdare för att cirkulera blodet ut till våra viktiga organ är högt blodtryck ett faktum.

Matvanor

Att kosten har en stor betydelse för vårt välmående är ingen hemlighet. Faktum är att genom en hälsosam och allsidig kost minskar risken för högt blodtryck. Mat med hög fetthalt bidrar till övervikt som kan resultera i åderförkalkning. Livsmedelsverkets tallriksmodell är en bra riktlinje på hur man får en nyttig balans i måltiden.

Motion

Motion och fysiska aktiviteter hjälper hjärtat att bli mera uthålligt. Den dagliga rekommenderade motionen är minst 30 minuter med måttlig fysisk aktivitet. Ett uthålligt hjärta arbetar mer effektivt och pumpar samma mängd blod som ett “otränat” hjärtat, fast med långsammare frekvens. Motion hjälper dig även att behålla en hälsosam kroppsvikt och motverkar övervikt som ger ett högt blodtryck.

Träffa läkare online

  • Öppet dygnet runt

  • Kort väntetid

  • Kostnadsfritt för barn

  • 95% patientnöjdhet

  • Vård i appen och på webben

★★★★★

4.8 av 5 i betyg på App Store

Sök vård

Vad kan jag göra själv?

Ett något förhöjt blodtryck går relativt enkelt att komma tillrätta med genom livsstilsförändringar.

Blodtrycket sänks om du som är överviktig minskar i vikt. En viktminskning på bara några kilo kan göra stor skillnad. Blodtryck, blodsockernivå och blodfettshalter sänks, vilket i sin tur minskar risk för hjärtkärlsjukdom.

Att sluta röka, dricka mindre alkohol, stressa mindre och motionera regelbundet är också livsstilsfaktorer som kan sänka blodtrycket.

Att öka andelen frukt och grönsaker i kosten har visat positiva effekter både som hjälp vid viktminskning och blodtryckssänkning.

När kan Min Doktor hjälpa?

Min Doktor kan tyvärr inte hjälpa till med att utreda och behandla högt blodtryck.

Faktagranskad av:

Henrik Kangro, medicinskt ledningsansvarig läkare på Min Doktor, 2021-06-19