Hem > Hälsa och sjukdomar > Högt blodtryck

Högt blodtryck

Blodtryck är ett mått på hur stor kraft hjärtat behöver för att pumpa runt blodet i kroppen. Ett högt blodtryck, med ett värde på över 140/90, är en riskfaktor för hjärtkärlsjukdomar som stroke, hjärtinfarkt, hjärtsvikt och försämrad blodcirkulation.

Öppet alla dagar, dygnet runt.

Om högt blodtryck

I Sverige har en tredjedel av befolkningen högt blodtryck som i de flesta fall kräver läkemedel för att kunna sänkas.

Oftast finns ingen enskild orsak till varför man har högt blodtryck. Det kan handla om en rad omständigheter som arv, övervikt, stress, ohälsosamma matvanor och hög alkoholkonsumtion. Med åldern ökar också blodtrycket, främst övertrycket.

I vissa fall beror högt blodtryck på en tydlig orsak som till exempel en njursjukdom eller en hormonrubbning. Det kan också vara en biverkning av vissa läkemedel, som p-piller.

Symptom vid blodtryck

Högt blodtryck ger ofta inga eller lindriga symptom. En del kan känna av lätt huvudvärk och trötthet. Ett kraftigt förhöjt blodtryck kan ge illamående, andnöd och huvudvärk men ofta går det inte så långt innan det förhöjda trycket hinner upptäckas och behandlas. Ett högt blodtryck märks i de allra flesta fall vid mätning hos sjuksköterska eller läkare med blodtrycksmanschett.

Behandling

Din läkare avgör tillsammans med dig om det är aktuellt att behandla det höga blodtrycket med läkemedel. När du väl har börjat ta blodtrycksmediciner behöver du fortsätta länge, ofta hela livet. Det finns flera olika sorters behandlingar som kan hjälpa vid högt blodtryck.

En läkemedelsbehandling mot högt blodtryck fungerar i första hand skyddande mot komplikationer som hjärtinfarkt, stroke och hjärtsvikt. Men skyddseffekt kan inte garanteras och ofta är en kombination av livsstilsfaktorer viktigt för ett lyckat resultat.

Ibland kan flera olika blodtryckssänkande läkemedel behöva kombineras.

Träffa läkare online

  • Öppet dygnet runt

  • Kort väntetid

  • Kostnadsfritt för barn

  • 95% patientnöjdhet

  • Vård i appen och på webben

★★★★★

4.8 av 5 i betyg på App Store

Sök vård

Vad kan jag göra själv?

Ett något förhöjt blodtryck går relativt enkelt att komma tillrätta med genom livsstilsförändringar.

Blodtrycket sänks om du som är överviktig minskar i vikt. En viktminskning på bara några kilo kan göra stor skillnad. Blodtryck, blodsockernivå och blodfettshalter sänks, vilket i sin tur minskar risk för hjärtkärlsjukdom.

Att sluta röka, dricka mindre alkohol, stressa mindre och motionera regelbundet är också livsstilsfaktorer som kan sänka blodtrycket.

Att öka andelen frukt och grönsaker i kosten har visat positiva effekter både som hjälp vid viktminskning och blodtryckssänkning.

När kan Min Doktor hjälpa?

Min Doktor kan tyvärr inte hjälpa till med att utreda och behandla högt blodtryck.