Så funkar ett digitalt vårdbesök
Svara på frågor om dina besvär.
Fyll i din hälsoprofil.
Starta ditt besök.
Få hjälp av vår vårdpersonal.
Betala efter besöket.
Patientavgift för ett läkarbesök
0 kr
Kostnadsfritt för barn (0 - fyller 19 i år) och äldre (över 84 år).
Frikort gäller.
Observera att kostnaden kan ändras om du behöver träffa annan vårdpersonal än förväntat eller komma på återbesök.

Blodtryck – Var går gränsen för högt blodtryck?

Blodtrycket är ett mått på hur stor kraft hjärtat behöver för att pumpa runt blodet i kroppen. Ett högt blodtryck, med ett värde på över 140/90, är en riskfaktor för hjärtkärlsjukdomar som stroke, hjärtinfarkt, hjärtsvikt och försämrad blodcirkulation.

Allmänt om högt blodtryck

I Sverige har en tredjedel av befolkningen högt blodtryck som i de flesta fall kräver läkemedel för att kunna sänkas. Högt blodtryck kan kategoriseras i tre nivåer beroende på hur högt värdena ligger:

Lätt förhöjd blodtryck (Prehypertension) – Systoliskt / Diastoliskt tryck: 120-139 / 80-89

Förhöjt blodtryck (Hypertension) – Systoliskt / Diastoliskt tryck: 140-159 / 90-99

Kraftigt förhöjd blodtryck (Hypertension) – Systoliskt / Diastoliskt tryck: 160+ / 100+

Oftast finns ingen enskild orsak till varför man har högt blodtryck. Det kan handla om en rad omständigheter som arv, övervikt, stress, ohälsosamma matvanor och hög alkoholkonsumtion. Med åldern ökar också blodtrycket, främst övertrycket.

I vissa fall finns det en tydlig orsak till högt blodtryck, som till exempel en njursjukdom eller en hormonrubbning. Det kan också vara en biverkning av vissa läkemedel, som p-piller.

Symptom vid högt blodtryck

Högt blodtryck ger ofta inga eller lindriga symptom. En del kan känna av lätt huvudvärk och trötthet. Ett kraftigt förhöjt blodtryck kan ge illamående, andnöd och huvudvärk, men ofta går det inte så långt innan det förhöjda trycket hinner upptäckas och behandlas. Ett högt blodtryck märks i de allra flesta fall vid mätning hos sjuksköterska eller läkare med blodtrycksmanschett.

Hur behandlar man högt blodtryck?

Din läkare avgör tillsammans med dig om det är aktuellt att behandla det höga blodtrycket med läkemedel. När du väl har börjat ta blodtrycksmediciner behöver du fortsätta länge, ofta hela livet. Det finns flera olika sorters behandlingar som kan hjälpa vid högt blodtryck.

En läkemedelsbehandling mot högt blodtryck fungerar i första hand skyddande mot komplikationer som hjärtinfarkt, stroke och hjärtsvikt. Skyddseffekten kan dock inte garanteras. Oftast är en kombination av livsstilsfaktorer viktig för ett lyckat resultat.

Ibland kan flera olika blodtryckssänkande läkemedel behöva kombineras.

Varför har jag högt blodtryck?

Högt blodtryck beror oftast på en kombination av flera olika faktorer.

Ärftligt anlag

Ärftligheten är hög och du löper stor risk att själv drabbas om dina föräldrar har högt blodtryck. Enligt forskningen har ett barn vars ena förälder har hypertoni cirka 30% risk att utveckla högt blodtryck. Om båda föräldrarna har högt blodtryck, har barnet 45% risk att ärva det. Det kan jämföras med 3% risk om föräldrarna har lågt blodtryck.

Alkohol

Alkoholens negativa effekter på kroppen är väldokumenterade. Om du överskrider den rekommenderade mängden alkohol per dag, kan det resultera i förhöjt blodtryck. Vid enstaka alkoholintag sjunker vanligtvis blodtrycket initialt, men stiger morgonen efter. WHO har kommit fram till att 16% av alla alkoholrelaterade dödsfall beror på för högt blodtryck.

Tobak

Tobak innehåller nikotin, som ökar kroppens blodtryck. Vener och artärer smalnar av, vilket leder till att det blir svårare att transportera runt blodet i kroppen. På längre sikt samlas kolesterol och fett i blodkärlen, vilket också hindrar blodet från att flöda fritt. När hjärtat måste pumpa hårdare för att transportera blodet till viktiga organ är högt blodtryck ett faktum.

Matvanor

Att kosten har stor betydelse för vårt välbefinnande är ingen hemlighet. Faktum är att en hälsosam och allsidig kost minskar risken för högt blodtryck. Mat med hög fetthalt bidrar till övervikt, vilken i sin tur kan leda till åderförkalkning. Livsmedelsverkets tallriksmodell är en bra riktlinje för att få en nyttig balans i måltiderna.

Motion

Motion och fysiska aktiviteter hjälper hjärtat att bli mer uthålligt. Den rekommenderade dagliga motionen är minst 30 minuter måttlig fysisk aktivitet. Ett uthålligt hjärta pumpar samma mängd blod som ett “otränat” hjärta, men arbetar mer effektivt och pumpar därför med lägre frekvens. Motion hjälper dig även att behålla en hälsosam kroppsvikt och motverkar övervikt som ger ett högt blodtryck.

Skärmdumpar av Min Doktors mobila app
Min Doktors app – din vårdcentral i mobilen
Tryggt och säkert med BankID
Recept direkt i appen
Över 3 miljoner patientbesök
4,8 av 5 betyg på App Store
Ladda ner appen

Vad kan jag göra själv?

Ett något förhöjt blodtryck går relativt enkelt att komma tillrätta med genom livsstilsförändringar.

Blodtrycket sänks om du som är överviktig minskar i vikt. En viktminskning på bara några kilo kan göra stor skillnad. Blodtryck, blodsockernivå och blodfettshalter sänks, vilket i sin tur minskar risken för hjärt-kärlsjukdom.

Att sluta röka, dricka mindre alkohol, stressa mindre och motionera regelbundet är också livsstilsfaktorer som kan sänka blodtrycket.

Att öka andelen frukt och grönsaker i kosten har visat positiva effekter både som hjälp vid viktminskning och blodtryckssänkning.

När kan Min Doktor hjälpa?

Min Doktor kan tyvärr inte hjälpa till med att utreda och behandla högt blodtryck. Vi kan hjälpa dig nå en hälsosam vikt – läs mer här.

Vi samarbetar med
Apotek Hjärtat logotypSkandia logotypUnilabs logotypSynlab Synlab