Så funkar ett digitalt vårdbesök
Svara på frågor om dina besvär.
Fyll i din hälsoprofil.
Starta ditt besök.
Få hjälp av vår vårdpersonal.
Betala efter besöket.
Patientavgift för ett läkarbesök
100 kr
Kostnadsfritt för barn (0 - fyller 19 i år) och äldre (över 84 år).
Frikort gäller.
Observera att kostnaden kan ändras om du behöver träffa annan vårdpersonal än förväntat eller komma på återbesök.

Insektsbett hos barn

Det är inte ovanligt att barn drabbas av stick och bett från olika insekter och spindlar. Även om betten och sticken kan ge mycket obehag är det sällan något att oroa sig för. Ömheten och klådan går över på någon dag. I sällsynta fall kan dock ett stick eller ett bett leda till en allvarlig allergisk reaktion.

Det finns ett antal olika insekter och spindeldjur som kan orsaka besvär hos både barn och vuxna. De småkryp som finns i Sverige brukar oftast inte utgöra något allvarligt hot mot hälsan. Om du och ditt barn ska resa utomlands är det däremot bäst att kolla upp vilka faror som kan finnas på resmålet. I en del länder förekommer nämligen spindlar med starkare gift. I varmare klimat är det också vanligt att myggen bär på olika sjukdomar, till exempel denguefeber eller malaria.

Vad är orsaken till bett och stick?

Klådan och svedan som uppkommer när vi blir bitna eller stuckna orsakas av kroppens försvarsreaktion. Mygg, bromsar och knott har ämnen i sin saliv som gör att blodet inte levrar sig medan de suger blod. Spindlar är rovdjur, och i deras saliv finns gifter som påverkar bytet på olika sätt. Bin, getingar och humlor sticker för att försvara sig. Då använder de sig av en gadd på bakkroppen. Gadden är försedd med en giftblåsa, som brukar tömma sig i samband med sticket.

När saliven eller giftet förs in i huden reagerar immunförsvaret. I de allra flesta fall handlar det om en normal reaktion för att oskadliggöra det främmande ämnet, men hos omkring 1 procent av oss sker en överdriven, allergisk reaktion, som kan bli mycket allvarlig. Här kan du läsa mer om insektsallergi hos barn.

Är barn känsligare för bett och stick från insekter?

Bebisar och små barn kan få en kraftigare reaktion på myggbett och andra insektsbett. Det beror på att deras immunförsvar inte har stött på de här ämnena tidigare. När vi når vuxen ålder har immunförsvaret hunnit lära sig vad myggsaliv är och vad som är en lagom reaktion vid ett myggbett, och då blir symptomen mildare. Här hittar du mer läsning om insektsbett hos vuxna

Vilka är symptomen vid insektsbett och stick hos barn?

Gemensamt för alla bett och stick är att det snabbt uppstår en röd svullnad i området. Beroende på vilken insekt det handlar om kan symptomen variera något:

Myggbett: Det främsta symptomet vid myggbett är klåda. Till en början kan det bli en ljus upphöjning i huden, men efterhand blir området rött och svullet. Rodnaden och svullnaden runt bettstället är oftast bara någon enstaka centimeter i diameter, men den kan bli större än så utan att det behöver vara något onormalt. Symptomen brukar lägga sig inom någon dag upp till en vecka.

Knottbett: Knottbett liknar myggbett, men kan dessutom ömma och svida, särskilt i början. Eftersom knott ofta förekommer i svärmar kan barnet få flera bett vid samma tillfälle.

Bromsbett: Bromsar orsakar större skada i huden än vad myggor och knott gör. Bromsbett brukar göra ont, kännas hårda och varma, och de medför en större rodnad och svullnad i huden. Ibland uppträder ett blåmärke runt bettet.

Spindelbett: Det är inte särskilt vanligt att barn får spindelbett, och även om en spindel biter är det inte säkert att den använder sitt gift. Oftast uppstår bara en liten rodnad svullnad som snabbt försvinner. Undantaget är bett från större sporrspindel, som kan likna getingstick. Den här spindeln förekommer framför allt på Öland.

Getingstick: Getingstick gör som regel ont, och huden i området blir varm, röd och svullen. Rodnaden kan bli flera centimeter stor. Om getingen har tappat gadden kan den sitta kvar i huden, och den syns då som en liten svart prick i mitten av rodnaden. Symptomen brukar avta inom ett par dagar.

Bistick: Bistick kan likna getingstick, men de brukar vara mer smärtsamma. Det är vanligt att gadden sitter kvar i huden. Bistick är det som oftast ger upphov till allergiska reaktioner hos barn och vuxna.

Fästingbett: Fästingbett kan gå obemärkt förbi, eller ge upphov till lite klåda och rodnad, ungefär som vid ett myggbett. Här kan du läsa mer om fästingbett hos barn.

Om bettet blir infekterat

Om barnet har kliat sönder bettet eller sticket finns det risk för att det ska bli infekterat. Tecken på infektion är att såret har blivit varigt och att området runtom är rött och svullet. Vid sårinfektion kan barnet också få feber.

Möjliga tecken på allergisk reaktion

Även om barn kan få ont och gråta av en del bett och stick behöver det inte vara tecken på något allvarligt. Men om du ser något av de här symptomen ska du genast uppsöka vården, eftersom det kan tyda på en allergisk reaktion:

 • Barnet får rodnade, kliande upphöjningar/svullnader på andra delar av kroppen.

 • Det kliar eller kittlar i barnets hals.

 • Barnet får hosta eller väsande andning.

 • Barnet blir illamående eller lös i magen.

 • Hen får svårt att andas, verkar medtagen och omtöcknad eller orolig och rastlös.

OBS - om du misstänker att ditt barn har blivit stungen i munnen eller svalget ska du också uppsöka vården. Svullnaden runt sticket kan påverka andningsvägarna.

Behandling

Oftast behöver varken insektsbett eller -stick behandlas hos läkare om det inte finns tecken på allergiska reaktioner. Ifall ditt barn har konstaterad insektsallergi kan du få recept på kortison och antihistamin, ibland en adrenalinpenna, att ha i beredskap inför eventuella stick.

Om ditt barn har fått en sårinfektion med feber kan infektionen behöva behandlas med antibiotika.

När bör jag söka vård?

Sök vård akut om:

 • Ditt barn har fått ett bistick eller getingstick inne i munhålan.

 • Barnet verkar medtaget, har svårt att andas, svullnar upp i ansiktet eller visar andra tecken på allergisk reaktion.

Uppsök vården (till exempel vårdcentral eller närakut):

Om barnet efter några dagar får en varig infektion runt bettet, och samtidigt har feber eller verkar slö.

Skärmdumpar av Min Doktors mobila app
Min Doktors app – din vårdcentral i mobilen
Tryggt och säkert med BankID
Recept direkt i appen
Över 3 miljoner patientbesök
4,8 av 5 betyg på App Store
Ladda ner appen

Vad kan jag göra själv?

Besvären vid ett bett eller stick är oftast jobbigast i början. Du kan prova följande knep för att lindra obehaget:

 • Plocka bort gadden, om den sitter kvar. Undvik att klämma på gadden. Skrapa istället bort den med nageln, ett bankkort eller liknande.

 • Stryk en isbit över den drabbade huden.

 • Badda med alsolsprit eller kylbalsam.

 • Om klådan är mycket besvärlig, eller ett bistick är rejält ömt, kan du applicera lokalbedövande salva med xylocain. Xylocainsalva ska inte användas till barn under 1,5 år utan läkares ordination.

 • Se till att barnets naglar hålls korta för att minska risken för att hen ska klia upp bettet och orsaka infektion.

 • Om bettet har blivit infekterat bör du rengöra det med exempelvis mild tvållösning eller alsolsprit ett par gånger om dagen. Mellan rengöringarna kan du skydda såret med en luftig kompress. 

Här är några tips för att undvika att barnet får stick och bett från insekter:

 • Se till att barnet har myggmedel på under myggsäsongen.

 • Bra och heltäckande klädsel är ett annat knep.

 • Sätt myggnät i fönstren.

 • Låt ett bekämpningsföretag avlägsna eventuella getingbon på tomten.

 • Undvik att servera barnet juice, saft eller mat utomhus. Getingar och bin dras till söta drycker och livsmedel och då är det lätt hänt att barnet råkar få dem i munnen.

 • Se också till att ditt barn inte går barfota utomhus.

När kan Min Doktor hjälpa?

Om ditt barn uppvisar symptom för insektsallergi, ska du söka akutvård. Om ditt barn uppvisar andra besvär efter bett från insekt, är du välkommen att konsultera Min Doktor.

Vi samarbetar med
Apotek Hjärtat logotypSkandia logotypUnilabs logotypSynlab Synlab