Fästingbett hos barn

Träffa läkare online

250:-
Vuxen
0:-
Under 20 år
  • BankID för säker inloggning
  • Snabbt svar dygnet runt
  • Konsultation och behandling
  • Öppet alla dagar året om
  • Frikort gäller
Läs mer om hälsa & sjukdomar
Fästingbett märks genom en rodnad i huden. Fästingar sätter sig gärna i hudveck och de trivs i högt gräs. Därför är det viktigt att undersöka ett barn noga när det har vistats i sådan miljö och direkt ta bort fästingar. Fästingbett kan leda till sjukdomarna borrelia och TBE.

Orsak och vanliga symptom

En fästing är ett litet spindeldjur som lever i naturen. Ofta finner man fästingen på grässtrån en bit över marken där den väntar på ett värddjur eller en människa. Den gillar särskilt mörka, trånga ställen på kroppen som armhålan, ljumsken eller knävecket.

Ett fästingbett leder normalt till en rodnad som går över efter några dagar. Fästingar kan samtidigt bära på olika sjukdomar. Därför är det viktigt att noga hålla utkik efter fästingar hos ett spädbarn, en bebis eller småbarn i 1-, 2- eller 3-årsåldern men också hos lite äldre barn i 4-, 5- eller 6-årsåldern.

De vanligaste sjukdomarna som fästingar bär på är borrelia och TBE. Borrelia finns i nästan hela Sverige. Vanliga symptom på borrelia är rodnader runt bettet och värk i leder. I vissa fall kan borrelia leda till en tillfällig ansiktsförlamning hos ett barn vilket kan märkas genom att mungipan faller ned.

Borrelia kan även leda till hjärnhinneinflammation. Symptom på detta är stark trötthet, huvudvärk och kräkningar.

TBE ger liknande symptom som borrelia. I vissa fall kan hörselnerven påverkas vilket kan leda till hörselnedsättningar.

TBE är vanligast i Stockholms, Södermanlands och Uppsala län men har spridit sig till fler områden i Sverige under senare år.

Vad kan jag göra själv?

Fästingar trivs i högt gräs. Om ditt barn har vistats i sådan miljö är det särskilt viktigt att vara uppmärksam. Ta för vana att undersöka ditt barn varje dag under sommarhalvåret. Bra klädsel är det bästa skyddet. Kläder med långa ärmar och ben minskar risken för bett.

Det finns idag verkningsfulla vaccin mot TBE som ditt barn kan ta. Det ger ett bra skydd. Du kan vaccinera dig och ditt barn på Min Doktor Kliniken.

Om du upptäcker en fästing är det viktigt att du snabbt tar bort den för att förhindra smitta. Tänk också på att göra det på rätt sätt. Du gör det med en pincett eller en särskild fästingborttagare. Försök att få med hela fästingen och sedan tvätta och desinficera bettet.

Symptomen på borrelia eller TBE märks ofta inte förrän efter några dagar och kan vara svåra att upptäcka. Därför är det viktigt att hålla koll på symptomen i minst en månad. Skriv gärna ned dem och hur länge de förekommit.

När ska jag söka vård?

Obehandlad borrelia kan leda till mer allvarliga problem. Det är också viktigt att identifiera eventuell TBE för att kunna behandla symptomen. Därför är det viktigt att söka vård så snabbt som möjligt om du misstänker att ditt barn har fått borrelia eller TBE. Du kan söka vård online hos Min Doktors läkare eller på en av våra kliniker.

Om ditt barn får feber, huvudvärk och kräkningar efter ett fästingbett behöver du söka hjälp på akutmottagning.

Behandling

Det finns idag inga vaccin mot borrelia, däremot finns vaccin mot TBE. Det finns istället effektiv behandling av borrelia. Behandling sätts i regel in tidigt sedan borrelia har konstaterats för att lindra och helt förhindra mer allvarliga följdsjukdomar.

Hjärnhinneinflammation från borrelia, så kallad neuroborelias, fastställs genom olika laboratorietester i kombination med en bedömning av barnets symptom.

Det finns ingen specifik behandling mot TBE. Därför inriktas behandlingen mot de symptom som ett barn med TBE kan få.

När kan Min Doktor hjälpa?

På Min Doktor Kliniken kan du och ditt barn vaccineras mot TBE, läs mer på mindoktor.se/vaccination. Om ditt barn uppvisar symtom för borrelia eller TBE är du välkommen att konsultera Min Doktor. Hos Min Doktor arbetar läkare, sjuksköterskor, barnmorskor, fysioterapeuter och psykologer. Du som är vårdnadshavare kan precis som hos andra vårdgivare inom primärvården kostnadsfritt söka vård för dina barn hos oss.

Hos Min Doktor börjar ditt besök alltid med att du beskriver ditt barns tillstånd genom att skriftligt svara på ett antal frågor om symptom och besvär. I vissa fall ber vi dig skicka in bilder som du tar med mobilen. Informationen blir del av journalen och behövs för att vi ska kunna göra en första bedömning. Vid behov kan läkaren också – efter att ditt barns ärende har skickats in skriftligt – kontakta er per telefon eller video för att exempelvis bedöma ditt barns allmäntillstånd eller andningsbesvär.

Om vi redan på dina svar i formuläret gör den medicinska bedömningen att ditt barn behöver träffa en läkare fysiskt, hänvisar vi er till en fysisk vårdcentral eller akutmottagning. Vi kan också göra bedömningen att besväret inte alls kräver läkarvård utan att det räcker med egenvård eller rådgivning från apotek eller 1177.

Våra läkare, psykologer, barnmorskor och fysioterapeuter är erfarna och jobbar på svenska vårdcentraler eller sjukhus när de inte hjälper dig här. Våra patienter får vanligtvis kontakt med läkare inom en timme.

Faktagranskad av:
Henrik Kangro, medicinskt ledningsansvarig läkare på Min Doktor, 190411

Trygg vård när du behöver det

250 kr
Vuxen
0 kr
Under 20 år
  • BankID för säker inloggning
  • Snabbt svar dygnet runt
  • Konsultation och behandling
  • Öppet alla dagar året om
  • Frikort gäller
Sök vård

Så funkar det

1.

Svara på frågor om dina besvär

Du beskriver dina besvär genom att svara på frågor om dina symptom och i vissa fall skicka in bilder som du tar med mobilen.

2.

Prata med din läkare

Vi använder mess, telefon eller video – allt efter behov för att läkaren ska förstå dig och dina besvär rätt.

3.

Få diagnos och behandling

Vi ställer diagnos och hjälper dig med lämplig behandling. Vid behov hämtas medicin ut på valfritt apotek.
Gå vidareSå funkar det

Så funkar det

Vi samarbetar med