Har du symptom eller undrar något om det nya coronaviruset? Här hittar du aktuell information om coronaviruset >

Vaccination mot TBE

De vanligaste sjukdomarna som sprids via fästingar är TBE (även kallad fästingburen hjärninflammation) och borrelia. Mot TBE finns ingen behandling, men du kan däremot vaccinera dig. Du behöver inte boka tid för din vaccination – kom förbi när det passar dig.

Vad är TBE?

TBE är en virussjukdom som sprids via fästingar. De flesta som smittas får lindriga besvär, men upp till en tredjedel får hjärnhinne- eller hjärninflammation, vilket kan leda till förlamning och till och med död. I Sverige rapporteras cirka 200 fall av TBE årligen.

Du smittas om du blir biten av en fästing som bär på viruset. Viruset finns i fästingens spottkörtlar och kan snabbt överföras via ett bett. Därför kan du smittas av TBE även om du tar bort fästingen på ett tidigt stadium.

Vem bör vaccinera sig?

Vuxna och barn från ett år som vistas i riskområden rekommenderas att vaccinera sig mot TBE. I Sverige finns TBE främst i Stockholms, Södermanlands och Uppsala läns kusttrakter. Runt 70–80 procent av alla rapporterade fall av TBE kommer härifrån. På senare år har dock allt fler fall av TBE även rapporterats från Västra Götalandsregionen.

Viruset finns också på andra håll i landet. Ett par fall har rapporterats från södra Dalarna och enstaka personer smittas varje år i Östergötland, Skåne, Blekinge samt i Jönköpings och Kalmar län. Utomlands finns smittrisk i stora delar av Centraleuropa, i de baltiska länderna, i Ryssland och på Åland.

När ska man vaccinera sig?

Vaccinationen bör påbörjas i god tid före fästingsäsongen och omfattar sammanlagt tre injektioner som ger ett gott skydd under de tre första åren.

Vanligtvis får man två doser med en till tre månaders mellanrum. Tredje dosen, som kan tas tidigast efter fem månader, ges vanligen inför nästa säsong, alltså högst 12 månader efter dos 2. Därefter ges en fjärde injektion efter tre år. För att upprätthålla skyddet rekommenderas att man sen vaccinerar sig vart femte år.

För personer över 50 år rekommenderas en extra dos två månader efter dos 2.

Vaccination mot TBE

350:-
Vuxendos
310:-
Barndos
Var kan man vaccinera sig?
Det går bra att vaccinera sig mot TBE på alla våra mottagningar. Ingen tidsbokning behövs – vi har drop-in. Se öppettider på respektive mottagning.
Fram till den 30/4 erbjuder vi 50 kr rabatt på vaccinationen på våra kliniker. Ordinarie pris är 400/360:-

Relaterade besvär: