Av: Min Doktor, 2024-04-19

Riskområden för TBE 2024

TBE-viruset sprider sig i Sverige. År 2023 blev ett dystert rekordår i Sverige med cirka 600 smittade, och mörkertalet tros vara stort. Var i Sverige finns det risk för att bli smittad? Kolla in Min Doktors karta över riskområden för TBE.

Karta över riskområden i Sverige

Folkhälsomyndigheten definierar områden med förhöjd förekomst av TBE som områden där det under någon femårsperiod sedan 2005 funnits ett TBE-fall eller mer per 100 000 invånare. De röda områdena på kartan nedan visar var det finns en förhöjd förekomst av TBE, enligt Folkhälsomyndighetens definition. De ljusrosa områdena har lägre eller ingen förekomst av TBE.

– TBE-viruset sprider sig i Sverige. I Sverige smittas flest av TBE i Götaland och Svealand, men de områden där personer smittas har gradvis utvidgats både norrut och västerut, berättar Lina Jägfalk, sjuksköterska med specialkompetens kring vaccin.

TBE-karta 2024
TBE-karta 2024

Var i Sverige är TBE vanligt?

Folkhälsomyndigheten klassar idag över 100 kommuner som kommuner med förhöjd förekomst av TBE. Kommunerna finns i följande län:

 • Blekinge

 • Dalarna

 • Gotland

 • Gävleborg

 • Halland

 • Jönköping

 • Kalmar

 • Kronoberg

 • Skåne

 • Stockholm

 • Södermanland

 • Uppsala

 • Värmland

 • Västmanland

 • Västra Götaland

 • Örebro

 • Östergötland

– Det är viktigt att komma ihåg är att det kan finnas en risk att smittas av TBE även utanför områdena med förhöjd förekomst, eftersom TBE-viruset sprider sig över landet. Därför är det bra att se över sitt TBE-skydd även om du bor eller vistas utanför dessa områden, berättar Lina Jägfalk.

Läs mer: Vanliga frågor och svar om TBE

Hur kan jag skydda mig mot TBE?

Regionernas smittskyddsenheter rekommenderar i regel vaccination mot TBE till besökare, permanent- och sommarboende i kommuner med förhöjd förekomst av TBE. I Stockholm, Södermanland, Östergötland, Värmland, Västra Götaland och Östergötlands län klassas hela länen som riskområde för TBE.

– Det är inte bara ute i naturen som risken att bli smittad finns. Risk för att bli biten av en fästing som bär på TBE finns även om du bara har picknick i en park eller är ute och påtar i trädgården, berättar Lina Jägfalk.

Läs mer: TBE-vaccination ger bäst skydd

– Grundvaccinationen av TBE-vaccin består av tre doser, med ett antal månader mellan varje dos för att kroppen ska hinna bygga upp skydd. För personer över 50 år eller personer med nedsatt immunförsvar rekommenderas en extra, fjärde, dos. Därför är det bra att påbörja vaccinationen i god tid, men du får skydd inför säsongen redan efter andra dosen, säger Lina Jägfalk och avslutar:

– Det är aldrig för sent att påbörja din vaccinering, hinner du inte ta alla doser i år hinner du göra det till nästkommande säsong.

Faktagranskad av:

Lina Jägfalk, sjuksköterska med specialkompetens kring vaccin

Dela artikeln: