Vanliga frågor och svar om TBE

Här svarar vi på några vanliga frågor som berör TBE, fästingar, TBE-vaccin och biverkningar.

Jag har missat att ta en påfyllnadsdos och nu har det gått för lång tid mellan mina sprutor. Måste jag börja om vaccinationen?

Om du glömt ta en dos TBE-vaccin behöver du inte börja om din vaccination. Fortsätt med den dos i ordningen som rekommenderas. För att inte glömma en påfyllnadsdos i framtiden kan du ta hjälp av Min Doktors digitala vaccinationskort.

Jag är osäker på när jag senast vaccinerades mot TBE. Vad gör jag?

Om du inte vet om du har missat en dos, eller tror det har gått för lång tid mellan doserna, behöver du inte börja om din TBE-vaccination. Utgå från den senaste dosen du tog och fortsätt därifrån. Observera att undantag kan finnas vid vissa typer av medicinering eller hälsotillstånd. Prata med sjuksköterskan på din närmaste Min Doktor-mottagning för att få rådgivning.

Jag är över 50 år. Varför ska jag ta en extra dos TBE-vaccin?

En extra dos TBE-vaccin rekommenderas för att förbättra vaccinationsskyddet hos personer över 50 år. Extradosen tas 2 månader efter den andra dosen. Grundvaccinationen består därmed av totalt fyra doser istället för tre.

Hur lång tid måste en fästing sitta fast på huden för att överföra TBE-virus?

TBE-virus smittar direkt vid fästingbettet. Viruset finns i fästingens spottkörtlar och utsöndras så fort fästingen biter. Du kan därför smittas av TBE även om du snabbt plockar bort fästingen.

Hur vanligt är det med biverkningar av TBE-vaccin?

Allvarliga biverkningar av TBE-vaccin är ovanliga. Vanligtvis känns det lite ömt och svullet kring sticket under några dagar. En del kan också få huvudvärk, trötthet, muskelvärk eller illamående och kräkningar. Barn kan ibland drabbas av feber efter att ha vaccinerats. Dessa besvär är kortvariga och går över av sig själva.

Kan jag ta TBE-vaccin om jag är förkyld?

Om du är förkyld med symptom som snuva, hosta och ont i halsen, kan du fortfarande vaccinera dig mot TBE.

Om du däremot har feber, bör du vänta med vaccinationen tills du mår bättre igen.

Kan jag träna efter att ha tagit TBE-vaccin?

Ja, du kan träna efter att du har tagit TBE-vaccin.

Hur vet jag om jag har fått TBE?

De första symptomen på TBE visar sig oftast 1 till 2 veckor efter fästingbettet. Ungefär en tredjedel av dem som drabbats får lindriga influensaliknande symptom med feber, muskelvärk och huvudvärk som går över av sig själva inom en vecka.

För en tredjedel av de som insjuknat en första gång sprids viruset några dagar senare vidare till hjärnan och orsakar hjärninflammation eller hjärnhinneinflammation. Symptomen innefattar bland annat:

  • Svår huvudvärk
  • Hög feber
  • Nackstelhet
  • Kräkningar
  • Förvirring
  • Påverkat tal
  • Förlamning i en kroppshalva eller kroppsdel

Inflammationen i hjärnan kan leda till bestående minnesstörningar, balansstörningar, förlamning och i sällsynta fall vara livshotande. Om du upplever akuta symptom för TBE, ska du genast söka sjukhusvård.

Läs mer: Symptom vid TBE

Är det möjligt att drabbas av TBE mer än en gång?

Om du en gång har drabbats av TBE, är du immun mot sjukdomen för resten av livet.

Hur kan jag förbereda mitt barn inför TBE-vaccination?

På Min Doktors mottagningar arbetar sjuksköterskor med stor erfarenhet av att vaccinera nålrädda barn. Barn är olika – vissa kan behöva komma och träffa en sjuksköterska i förväg och kanske få se hur sprutan eller nålen ser ut, medan andra kan behöva mindre information och mer avledning eller distraktion. Du som närmast anhörig vet bäst hur barnet ska bemötas.

Läs mer: Så hanterar du ditt barns spruträdsla

Ger TBE-vaccin skydd mot borrelia?

Nej, TBE-vaccin skyddar inte mot borrelia. Båda sjukdomarna sprids via fästingar, men borrelia orsakas av bakterier medan TBE är en virussjukdom. Det finns för närvarande inget vaccin mot borrelia tillgängligt för allmänheten.

Jag behandlas för borrelia med antibiotika. Kan jag ta TBE-vaccin samtidigt?

Ja, du kan vaccinera dig mot TBE trots en pågående antibiotikabehandling.

Kan man smittas av TBE även om man är fullt vaccinerad?

TBE-vaccin har en mycket hög skyddseffekt, men inget vaccin har en 100-procentig skyddseffekt. För att kroppen ska kunna bygga upp ett skydd mot TBE behöver vaccinet tas i flera doser med ett antal månader mellan varje dos.

Det är också viktigt att kontinuerligt ta påfyllnadsdoser för att upprätthålla skyddet.

  • Efter den andra dosen har cirka 90 procent av de vaccinerade ett skydd som varar under 1 år.
  • Efter den tredje dosen har nästan 100 procent ett skydd som varar minst 3 år.
  • 5 år efter den andra påfyllnadsdosen (femte dosen) har över 90 procent fortfarande ett skydd.

Finns det något botemedel mot TBE?

Det finns ingen botande behandling mot TBE. Vid svår TBE krävs sjukhusvård, men det är endast symptomen som kan behandlas, till exempel genom smärtstillande medicin, dropp eller kramplösande läkemedel.

Jag är allergisk mot ägg. Kan jag vaccinera mig mot TBE hos er?

Det beror på hur allvarlig din allergi är. Om du till exempel kan äta en bulle som är penslad med ägg, är du välkommen att vaccinera dig hos Min Doktor.

Om du däremot någon gång har fått en anafylaktisk reaktion som har krävt akutvård efter att ha ätit ägg, hänvisar vi vidare till allergimottagning för din vaccination.

Jag går på blodförtunnande. Vad ska jag tänka på inför en TBE-vaccination?

Eftersom blodförtunnande medicin ökar blödningsrisken vid injektionen, behöver det ha gått minst 8 timmar sedan du senast tog din blodförtunnande medicin innan du vaccinerar dig.

Om du behandlas med medicin som innehåller warfarin, bör ditt senaste värde för pK-INR vara <2,8 och ha tagits under veckan innan vaccinationstillfället.

Läs mer: Blodförtunnande läkemedel