Av: Min Doktor, 2023-05-05

Så hanterar du ditt barns spruträdsla

Har ditt barn spruträdsla? På Min Doktors mottagningar arbetar sjuksköterskor med stor erfarenhet av att vaccinera nålrädda barn. Lina Jägfalk är sjuksköterska med specialkompetens kring vacciner. Hon ger några goda råd på vad du som förälder kan göra om ditt barn känner oro inför en sticksituation. 

Hur vanligt förekommande är sprutfobi eller spruträdsla?

Att uppleva obehag inför ett nålstick såsom en spruta eller ett blodprov är vanligt både bland barn och vuxna. Hos vissa barn kan rädslan vara så stark att barnet inte vågar ta en spruta eller ett blodprov.

– Det är vanligt att vara spruträdd. Hur rädslan ter sig är väldigt individuellt men det är alltid bra att informera vårdpersonal om rädslan för att de ska kunna hjälpa till på ett bra sätt, berättar Lina Jägfalk, sjuksköterska med specialkompetens kring vacciner.

Varför blir man rädd för nålar och stick?

Det kan finnas flera orsaker till varför man känner oro eller har en fobi för nålar och sprutor. Det kan exempelvis handla om tidigare obehagliga upplevelser där nålstick varit inblandade, eller att nålstick ger dig känslan av att inte ha kontroll över situationen. 

– Barn som är rädda för sprutor behöver mer förberedelse innan de vaccineras. Man kan låta barnet känna att det har kontroll genom att till exempel låta det berätta hur det vill sitta och om det vill ha plåster eller inte, berättar Lina Jägfalk och fortsätter:

– Vissa barn kan behöva komma och träffa en sjuksköterska i förväg och kanske få se hur sprutan eller nålen ser ut. Andra barn kan behöva mindre information och mer avledning eller distraktion. Det är du som förälder eller närmast anhörig som bäst vet hur just ditt barn ska bemötas och hanteras.

Råd inför sticktillfället

För att inte riskera att göra rädslan för sprutor värre, är det viktigt att du som förälder visar att barnets oro tas på allvar och inte tvingar till en vaccination om barnet visar kraftigt motstånd.

– Om barnet totalvägrar är det bättre att avvakta. I de fallen bör du berätta för barnet att du förstår att de inte vill, men att de behöver vaccineras precis som de flesta av deras kompisar. Efter ett par veckors avvaktan kommer man tillbaka och ger vaccinationen. Då känner sig barnet lyssnat på men förstår att det ändå är föräldrarna som bestämmer, berättar Lina Jägfalk och ger följande råd att ta till före, under och efter vaccineringen:

 • Före vaccineringen
  Se till att barnet har ätit och är utvilat. Förbered barnet på vad som ska hända. Detta bör inte ske långt i förväg utan kanske bara någon enstaka dag före. För lite äldre barn kan man berätta varför man blir vaccinerad genom att säga exempelvis ”sprutan ger kroppen ett extra skydd mot sjukdomar. Som en sköld.” Man kan påtala för barnet att det kan sticka, spänna och kännas ömt men att det mest onda snabbt går över.

 • Under vaccineringen
  Håll dig så lugn som möjligt och förmedla trygghet, till exempel genom att låta barnet sitta i ditt knä. Försök hitta ett sätt att avleda barnets uppmärksamhet. Man kan blåsa såpbubblor, leka med någon rolig leksak, eller sjunga någon barnvisa precis före och efter själva sticket. Större barn kan man avleda genom att läsa en spännande saga eller prata om något barnet tycker är spännande.

 • Efter vaccineringen
  Sätt på ett plåster ganska snabbt så att barnet förstår att vaccineringen är över. Gör sedan något trevligt, som att åka iväg på en utflykt, äta något gott, eller bara åka hem och ta det lugnt. Ju trevligare tiden efter upplevs, desto mindre smärtsamma och obehagliga blir minnena från vaccineringen.

5 tips för att underlätta en sticksituation

 1. Berätta för sjuksköterskan om ditt barns spruträdsla. När personalen är informerad om situationen kan de lättare stötta och se till så att ditt barn känner sig tryggt.

 2. Att låta ditt barn ligga ner vid sticktillfället kan vara bra om rädslan ger blodtryckskänningar såsom yrsel eller svimningsanfall.

 3. Bedövande kräm eller plåster finns receptfritt på apotek och kan användas för att sticket ska göra mindre ont. Det är huden som bedövas, så vid en vaccination där vaccinet sprutas in i muskeln kan det fortfarande svida lite.

 4. Att titta bort och tänka på något annat skapar en distraktion och kan avleda rädslan.

 5. Försök att bestämma tillsammans med ditt barn att sticket ska göras, men att besöket får lov att ta lite extra tid.

Faktagranskad av:

Lina Jägfalk, sjuksköterska med specialkompetens kring vacciner

Dela artikeln: