Av: Min Doktor, 2020-02-24

Så hanterar du ditt barns spruträdsla

Har ditt barn spruträdsla? Min Doktors barnsjuksköterska ger sina bästa råd på vad du som förälder kan göra om ditt barn känner oro inför exempelvis vaccinationer eller blodprov.

Att uppleva obehag inför ett nålstick såsom en spruta eller ett blodprov är vanligt både bland barn och vuxna. Hos vissa barn kan rädslan vara så stark att barnet inte vågar ta en spruta eller ett blodprov.

– Det är viktigt att lyssna in barnets behov och vad det är barnet tycker är obehagligt. Vissa barn kan behöva komma och träffa en sjuksköterska i förväg och kanske få se hur sprutan eller nålen ser ut. Andra barn kan behöva mindre information och mer avledning eller distraktion. Det är du som förälder eller närmast anhörig som vet hur just ditt barn ska bemötas och hanteras, berättar Kristina Caetano, barnsjuksköterska och kvalitetssamordnare på Min Doktor.\

Bättre att avvakta än att tvinga

För att inte riskera att göra rädslan för sprutor värre är det viktigt att man som förälder visar att barnets oro tas på allvar och inte tvingar till en vaccination om barnet visar kraftigt motstånd.

– Om barnet totalvägrar är det bättre att avvakta. I de fallen bör man berätta för barnet att man förstår att de inte vill, men att de behöver vaccineras precis som de flesta av deras kompisar. Efter ett par veckors avvaktan kommer man tillbaka och ger vaccinationen. Då känner sig barnet lyssnat på men förstår att det ändå är föräldrarna som bestämmer.

5 tips för att underlätta en sticksituation

  1. Berätta för sjuksköterskan om ditt barns spruträdsla. När personalen är informerad om situationen kan de lättare stötta och se till så att ditt barn känner sig tryggt.

  2. Att låta ditt barn ligga ner vid sticktillfället kan vara bra om rädslan ger blodtryckskänningar såsom yrsel eller svimningsanfall.

  3. Bedövande kräm eller plåster finns receptfritt på apotek och kan användas för att sticket ska göra mindre ont. Det är huden som bedövas, så vid en vaccination där vaccinet sprutas in i muskeln kan det fortfarande svida lite.

  4. Att titta bort och tänka på något annat skapar en distraktion och kan avleda rädslan.

  5. Försök att bestämma tillsammans med ditt barn att sticket ska göras, men att besöket får lov att ta lite extra tid.

Dela artikeln: