Hem > Vaccination > Kolera

Kolera

Kolera förekommer i länder där vatten- och avloppsreningen har stora brister. Sjukdomen kan vara livshotande, om du inte snabbt får behandling. Du kan dock skydda dig mot kolera genom vaccination.

Hitta mottagning

Vad är kolera?

Kolera orsakas av en bakterie som sprids via förorenat vatten och mat som inte har blivit ordentligt upphettad vid tillagning.

Kolera kan ge kraftiga, vattentunna diarrér, som snabbt leder till uttorkning, magsmärtor och feber. Sjukdomen kan vara livshotande, om du inte snabbt får behandling.

Bör jag vaccinera mig mot kolera?

Du bör vaccinera dig mot kolera om du planerar att resa till vissa länder i Afrika, södra Asien eller Sydostasien, eller till annat land med en pågående koleraepidemi, och ska stanna där en längre tid, bo under enklare förhållanden eller äta enkelt tillagad mat.

Vaccinerna mot kolera är drickbara och skyddar till viss del även mot så kallad turistdiarré.

Hitta din närmaste mottagning

Vi har öppet även kvällar och helger.

Dela din position så visar vi vilken mottagning som ligger närmast dig.

När ska jag vaccinera mig?

Det finns två olika vacciner mot kolera. Båda tas en tid innan resan, så du behöver ett par veckors framförhållning:

  • Vaccinet Dukoral tas i två doser med minst 1 veckas mellanrum. Den andra dosen ska tas minst 1 vecka innan din resa.

  • Vaccinet Vaxchora tas som en enkel dos minst 10 dagar innan din resa.

Om du ska resa till ett land där kolera förekommer, kan du behöva skydda dig även mot andra sjukdomar. Eftersom de vaccinerna också kan behöva tas i flera doser med ett visst mellanrum, är det bra att vara ute i god tid inför en planerad resa – 1 till 2 månader räcker för de allra flesta. Många vacciner ger dock ett visst skydd även om du tar dem med kort varsel inför din resa.

Antal vaccineringstillfällen

Dukoral: 2 eller 3 beroende på ålder / Vaxchora: 1

Intervall

Dukoral: 1 vecka mellan varje dos / Vaxchora: -

Verksamt skydd

2 år

Att tänka på

Det kan vara bra att ha med vätskeersättning för att förhindra uttorkning, om du skulle drabbas av diarré. På apoteket finns också receptfria tabletter som kan tas för att stoppa diarrén.

Publicerad:

2022-02-09

Senast uppdaterad:

2024-03-12

Faktagranskad av:

Lina Jägfalk, Legitimerad vaccinationssjuksköterska, Min Doktor

Håll koll på dina vaccinationer i mobilen

  • Samla alla vaccinationer på ett ställe

  • Slipp alla papperskort

  • Bli påmind när det är dags att ta en ny dos