Hem > Vaccination > Grundskydd mot difteri, stelkramp och kikhosta

Grundskydd mot difteri, stelkramp och kikhosta

I Sveriges allmänna vaccinationsprogram för barn ingår vaccination mot difteri, stelkramp och kikhosta, samt en rad andra sjukdomar. Men grundskyddet mot difteri, stelkramp och kikhosta avtar med tiden och vart 20:e år behövs en påfyllnadsdos.

Hitta mottagning

Vad är difteri, stelkramp, och kikhosta?

Difteri, stelkramp och kikhosta är allvarliga sjukdomar som orsakas av bakterier.

Difteri

Sjukdomen difteri orsakas av en bakterie som heter Corynebacterium diphteriae, och i synnerhet av giftet (toxinet) som bakterien producerar. Oftast drabbar sjukdomen luftvägarna och svalget, men det finns också en hudform, så kallad huddifteri. 

Luftvägsdifteri kan vara livshotande för både vuxna och barn. Smittan sprids genom nära kontakt, till exempel om du dricker från samma glas som en smittad person. Vaccinet mot difteri ger dig skydd mot bakterietoxinet. 

Stelkramp

Stelkrampsbakterien är vanligt förekommande i jord och kan komma in i kroppen via sår, till exempel när du trampar på något vasst, eller om ett befintligt sår blir förorenat vid trädgårdsarbete. Bakterien, som heter Clostridium tetani, producerar ett slags nervgift (neurotoxin) som orsakar kraftiga, förlamande och i värsta fall livshotande kramper. Stelkramp smittar inte från person till person, och stelkrampsvaccinet ger dig skydd mot neurotoxinet. 

Kikhosta

Kikhosta är en sjukdom som framför allt kan bli mycket allvarlig hos små barn under ett år. Sjukdomen orsakas av bakterien Bordetella pertussis. Vaccinet mot kikhosta ger dig skydd mot bakterien, men skyddet avtar med tiden. Om du som vuxen blir smittad är symptomen som regel inte lika allvarliga, men du riskerar att smitta andra som är känsligare, till exempel små barn. 

Vaccin mot difteri, stelkramp och kikhosta

Vaccination mot difteri, stelkramp och kikhosta ingår i det allmänna vaccinationsprogrammet för barn och erbjuds alla barn från 3 månaders ålder. Det är viktigt att barn vaccineras mot dessa sjukdomar för att undvika att de drabbas av allvarliga komplikationer och för att minska risken för att icke-vaccinerade personer ska drabbas av sjukdomarna.

När behövs en påfyllnadsdos?

Vaccinet mot difteri, stelkramp och kikhosta ges vanligtvis som ett kombinationsvaccin, det vill säga att alla tre komponenterna ingår i samma vaccin. 

Det rekommenderas att du tar en påfyllnadsdos av vaccin mot difteri och stelkramp högst 20 år efter att du fick den senaste dosen:

  • Personer födda före 2002 har i de flesta fall fått den sista dosen av grundvaccinationen i 10-årsåldern. Påfyllnadsdos behövs då vid 30 års ålder, och därefter vart 20:e år. 

  • Personer födda 2002 eller senare får som regel en dos i 15-årsåldern, vilket innebär att de behöver sin första påfyllnadsdos när de är omkring 35 år och därefter vart 20:e år. 

Skyddet mot kikhosta avtar fortare, och redan efter 8 år kan du behöva ta en påfyllnadsdos för att inte riskera att smitta andra. Om du är gravid, rekommenderas du att ta en påfyllnadsdos av vaccinet mot kikhosta från graviditetsvecka 16. Då kan ditt immunförsvar bilda antikroppar som sedan överförs till barnet. För att skyddet ska överföras till barnet bör vaccinationen ske senast 2 veckor före förlossningen.

Vem bör vaccinera sig?

Ungdomar och vuxna som inte är fullvaccinerade mot sjukdomarna, gravida, samt vuxna som inte fått en påfyllnadsdos, rekommenderas att vaccinera sig. 

Prata med Min Doktors läkare och sjuksköterskor om du inte tidigare fått vaccin mot difteri, stelkramp eller kikhosta, eller om du inte genomgått det fulla vaccinationsschemat för dessa sjukdomar.

Hitta din närmaste mottagning

Vi har öppet även kvällar och helger.

Dela din position så visar vi vilken mottagning som ligger närmast dig.

Var kan jag vaccinera mig?

Kom till någon av Min Doktors vaccinationsmottagningar, om du är över 30 år och inte har fått en påfyllnadsdos sedan du slutförde vaccinationsschemat, så ser vi till att fylla på ditt skydd.

Antal vaccineringstillfällen

Intervall

Verksamt skydd

Påfyllnad vart 20:e år

Publicerad:

2022-02-09

Senast uppdaterad:

2023-12-14

Faktagranskad av:

Lina Jägfalk, Legitimerad sjuksköterska med specialkompetens kring vacciner, Min Doktor

Håll koll på dina vaccinationer i mobilen

  • Samla alla vaccinationer på ett ställe

  • Slipp alla papperskort

  • Bli påmind när det är dags att ta en ny dos