Hem > Vaccination > Grundskydd (vaccin mot difteri, stelkramp och kikhosta)

Grundskydd (vaccin mot difteri, stelkramp och kikhosta)

I Sverige ingår vaccin mot difteri, stelkramp och kikhosta i det allmänna vaccinationsprogrammet för barn, tillsammans med en rad andra vaccin. Men för att bibehålla skyddet mot difteri, stelkramp och kikhosta behövs en påfyllnadsdos vart tjugonde år.

Hitta mottagning

Vad är difteri, stelkramp, och kikhosta?

Difteri, stelkramp och kikhosta är sjukdomar som orsakas av olika bakterier. Sjukdomarna kan ge upphov till allvarliga komplikationer och kan även leda till livshotande tillstånd. Bakterierna som orsakar sjukdomarna förekommer på flera platser i världen, men är sällsynta i Sverige. Difteri och stelkramp är mycket ovanliga i Sverige, medan kikhosta är något mer vanligt förekommande. Vaccination mot samtliga dessa sjukdomar ingår i det allmänna vaccinationsprogrammet för barn. Vaccinskyddet försvagas efter cirka 20 år, och det är därför viktigt att du som vuxen ser till att fylla på ditt skydd efter denna tid. Om du är över 30 år gammal och ej har fått en påfyllnadsdos bör du se till att fylla på ditt skydd.

Vem bör vaccinera sig?

Vaccination rekommenderas särskilt för ungdomar och vuxna som ej tidigare fått vaccin mot sjukdomarna, samt till de vuxna som inte fått en påfyllnadsdos. Prata med Min Doktors läkare och sjuksköterskor om du tidigare inte fått vaccin mot difteri, stelkramp eller kikhosta, samt om du inte genomgått det fulla vaccinationsschemat för dessa sjukdomar.

Vaccination rekommenderas också för gravida efter graviditetsvecka 16. För att skyddet ska överföras till barnet bör vaccinationen ske minst 2 veckor före beräknat förlossningsdatum.

Vaccination mot difteri, stelkramp och kikhosta ingår i det allmänna vaccinationsprogrammet för barn och erbjuds alla barn från 3 månaders ålder. Det är viktigt att alla barn vaccineras mot dessa sjukdomar för att undvika att de drabbas av allvarliga komplikationer och för att minska risken för att icke-vaccinerade personer ska drabbas av sjukdomarna.

Hitta din närmaste mottagning

Vi har öppet även kvällar och helger.

Dela din position så visar vi vilken mottagning som ligger närmast dig.

När ska jag vaccinera mig?

Vaccinet mot difteri, stelkramp och kikhosta ges i ett så kallat kombinationsvaccin, som vanligtvis även innehåller vaccin mot polio, Hib (haemophilus influenzae typ B) samt hepatit B. Den första dosen av kombinationsvaccinet ges till barn vid 3 månaders ålder, den andra vid 5 månaders ålder och den tredje vid 12 månaders ålder. Barn ges även påfyllnadsdoser vid 5 års ålder samt i årskurs 8–9. Påfyllnadsdosen som ges vid 5 års ålder innehåller vaccin i kombinationen difteri, stelkramp, kikhosta samt polio och dosen som ges till barn mellan årskurs 8–9 innehåller endast kombinationen difteri, stelkramp och kikhosta.

Efter att du genomgått vaccinationsschemat får du ett fullgott skydd mot difteri och stelkramp som håller i cirka 20 år, och mot kikhosta i cirka åtta år. Eftersom skyddet blir svagare efter denna tid ökar risken att drabbas av någon av sjukdomarna. Det är därför viktigt att se till att du får en påfyllnadsdos 20 år efter den sista dosen getts. Därefter rekommenderas man få en påfyllnadsdos var tjugonde år. Kom in till Min Doktors vård- och vaccinationsmottagningar om du är över 30 år och ej har fått en påfyllnadsdos sedan du slutförde vaccinationsschemat, så ser vi till att fylla på ditt skydd.

Min Doktor erbjuder vaccin i kombinationerna difteri, stelkramp och kikhosta samt difteri, stelkramp, kikhosta och polio.

Antal vaccineringstillfällen

Intervall

Verksamt skydd

Påfyllnad vart 20:e år

Publicerad:

2022-02-09

Senast uppdaterad:

2022-09-20

Faktagranskad av:

Lina Jägfalk, legitimerad vaccinationssjuksköterska, Min Doktor

Har du fler frågor?

Vaccinationsråd online

0 kr

  • Förbered och förenkla ditt besök genom att först få rådgivning online

  • Kostnadsfri rådgivning av erfarna vaccinationssjuksköterskor

Starta rådgivning

Håll koll på dina vaccinationer i mobilen

  • Samla alla vaccinationer på ett ställe

  • Slipp alla papperskort

  • Bli påmind när det är dags att ta en ny dos