Thailand

Kom förbi på drop-in! Öppet även kvällar och helger.
Hitta närmaste mottagning
Ska du resa till Thailand? Här har vi samlat det viktigaste du behöver veta gällande vilka vaccinationer du bör ta inför din resa. Exakt vilka vaccinationer du rekommenderas ta inför din resa till Thailand beror på hur lång din vistelse är och var i landet du planerar att resa. Det finns till exempel vissa vaccinationer som rekommenderas särskilt om du planerar att stanna i landet en längre tid, samt i de fall du planerar att resa på landsbygd eller vistas utanför de vanligaste turistområdena.

Min Doktor Kliniken ger dig rådgivning kring vilka vaccin du behöver, svarar på dina frågor om vaccination och vaccinerar dig. På Min Doktor Kliniken får du alltid hjälp av erfarna sjuksköterskor. Vi erbjuder drop in och du kan komma när det passar dig bäst, även på kvällar och helger.
Kom förbi på drop-in! Öppet även kvällar och helger.

Varför ska man vaccinera sig?

Vid resor till Thailand finns risken att drabbas av sjukdomar och besvär som vanligtvis inte förekommer i Sverige. Även om landet på många ställen, särskilt på populära turistorter, är relativt säkert jämfört med andra länder i Asien förekommer det sjukdomar som kan ge upphov till allvarliga komplikationer och som du bör skydda dig mot. Nedan beskriver vi kortfattat några av sjukdomarna som du kan behöva vaccineras mot:

  • Difteri, stelkramp, kikhosta och mässling kan förekomma över hela världen. Du rekommenderas att se över ditt skydd mot sjukdomarna, oavsett om du ska resa eller inte.
  • Hepatit A och hepatit B kan förekomma över hela världen. Hepatit A sprids vanligtvis genom livsmedel och vatten, och hepatit B sprids genom sexuell kontakt och kontakt med smittat blod.
  • Japansk hjärninflammation, även kallad japansk encefalit, är en allvarlig sjukdom som sprids genom myggbett. Även om sjukdomen är relativt ovanlig kan den förekomma i landet.
  • Tyfoidfeber är en allvarlig sjukdom som kan orsaka blodförgiftning. Sjukdomen kan spridas genom förorenade livsmedel och vatten.
  • Kolera är en bakteriesjukdom som oftast sprids genom mat och vatten. Kolera kan ge upphov till besvärliga symptom, exempelvis feber, diarré, magsmärtor och kräkningar.
  • Rabies är en sjukdom som sprids till människor genom saliv från bland annat hundar och katter. Sjukdomen är allvarlig om den inte förebyggs eller behandlas i tid.
  • Tuberkulos förekommer i Thailand och vid längre resor till vissa platser löper du risk att drabbas av sjukdomen.

Obligatoriska vaccin

I många länder i Asien, Afrika och Sydamerika är det i vissa fall obligatoriskt att du är vaccinerad mot gula febern för att få inresetillstånd. Detta gäller om du nyligen varit i, eller rest igenom, ett land där gula febern förekommer behöver du vara vaccinerad mot sjukdomen för att få inresetillstånd till Thailand. Du ska kunna visa upp ett läkarintyg som anger att du har blivit vaccinerad mot sjukdomen, alternativt visa upp ett undantagsintyg.

Rekommenderade vaccin

Folkhälsomyndigheten rekommenderar alla att ha ett fullgott grundskydd gällande mässling, difteri, stelkramp och kikhosta. Detta gäller oavsett om du planerar att resa eller ej. Rekommenderad påfyllnad av skydd mot difteri, stelkramp och kikhosta är vart 20:e år. På Min Doktor Kliniken svarar vi på dina frågor kring det allmänna vaccinationsprogrammet och hjälper dig att fylla på ditt grundskydd om det behövs.

Vaccination mot både hepatit A och hepatit B rekommenderas för resor till de flesta resmål. Du kan få vaccin mot hepatit A och hepatit B samtidigt.

Japansk hjärninflammation förekommer i landet. Sjukdomen är mer förekommande i norra delen av landet mellan april och november, men förekommer året runt i de södra delarna.

Tyfoidfeber är vanligt förekommande i hela Asien, och risken att drabbas finns även i Thailand. Du rekommenderas vaccination mot sjukdomen, särskilt om du planerar att vistas i landet en längre tid, ska resa utanför de vanligaste turistområdena eller planerar att bo tillsammans med lokalbefolkningen.

Rabies förekommer i hela landet och du bör vaccinera dig mot sjukdomen om du planerar att resa i landet under en längre tid eller vistas på platser där du riskerar att komma i nära kontakt med djur som kan bära på sjukdomen. Det är särskilt viktigt att barn vaccineras mot rabies inför en resa till Thailand, då de generellt har en högre benägenhet att hamna i närkontakt med djur. Det är viktigt att undvika kontakt med alla varmblodiga djur som exempelvis apor, hundar och katter. Skulle du bli riven, nafsad eller biten så ska du söka sjukvård direkt.

Kolera kan i sällsynta fall förekomma i Thailand. Du bör överväga att vaccinera dig mot sjukdomen om du planerar att vistas en längre tid i glesbygdsområden eller äta enkelt tillagad mat utanför de vanligaste turistområdena. Koleravaccinet ger dessutom ett begränsat skydd mot så kallad turistdiarré.

Planerar du att vistas en längre tid i glesbygdsområden eller tillsammans med lokalbefolkningen, alternativt planerar att bosätta dig i Thailand, rekommenderar vi att du även vaccinerar dig mot tuberkulos.

Dessa rekommendationer är generella och kan variera beroende på var i Thailand du planerar att vistas, till exempel utanför större städer och turistområden, och hur lång din vistelse i landet är. Vissa sjukdomar kan dessutom vara mer vanligt förekommande vid vissa tider på året. Kom in till oss på Min Doktor Kliniken, så ger vi råd och hjälper vi dig få de vaccin som rekommenderas för just din resa.

Vem ska vaccinera sig?

Rekommendationerna kring vaccination inför resa till Thailand gäller alla, barn som vuxna. Däremot finns det särskilda rekommendationer gällande vaccination för vissa grupper, exempelvis små barn, gravida och individer med nedsatt immunförsvar. Kom in till oss på Min Doktor Kliniken så går vi igenom vad som gäller för just dig.

Hur långt innan ska man vaccinera sig?

Hur långt innan du bör vaccinera dig mot sjukdomar som är vanligt förekommande i Thailand beror bland annat på hur lång din vistelse kommer att vara, hur gammal du är, om du har vaccinerat dig mot en viss sjukdom tidigare och eventuellt även om du planerar att få flera vaccinationer innan din avresa.

Vissa vaccin ges i flera doser. Därför är det bra att vara ute i god tid inför planerad resa, 1 till 2 månader räcker för de allra flesta. Tänk på att många vaccin kan ge ett visst skydd även om du får dem med kort varsel inför din resa.

Var kan man vaccinera sig?

På Min Doktor Kliniken hjälper vi dig att få ett bra skydd mot de vanligast förekommande sjukdomarna inför din resa till Thailand. Våra mottagningar hittar du här, och du kan komma in när det passar dig – ingen tidsbokning behövs. Min Doktor Kliniken erbjuder vaccination mot hepatit A och B, japansk hjärninflammation, kolera, tyfoidfeber, gula febern samt vissa grundvaccinationer.

Övriga rekommendationer

I Thailand finns risken att drabbas av flera sjukdomar som sprids genom myggbett, till exempel chikungunyafeber, denguefeber och zikavirus. Dessa sjukdomar finns på flera platser i landet, kan ge upphov till besvärliga symptom och kan i vissa fall leda till allvarliga komplikationer. Det finns inget vaccin mot någon av dessa sjukdomar, så se till att skydda dig mot myggor med hjälp av myggmedel och myggnät. Gravida kvinnor avråds från att resa till ett land där zikaviruset kan förekomma, då sjukdomen kan orsaka fosterskador.

Även malaria sprids via myggor, men sjukdomen förekommer väldigt sällan i Thailand. Om du i samband med din resa till Thailand har planer att resa till andra länder i Asien kan det vara bra att skydda dig mot malaria genom att ta förebyggande malariamedicin i form av tabletter. Det finns flera olika typer av malariatabletter, och vissa behöver intas redan tre veckor före din resa. Prata med våra läkare eller sjuksköterskor om vilken malariamedicin du behöver för just din resa. På Min Doktor Kliniken kan du få recept på malariamedicin. Recept på malariamedicin är kostnadsfritt i samband med annan resevaccination. Det är även viktigt att du använder dig av myggmedel och myggnät, då malariatabletter inte garanterar ett fullgott skydd mot sjukdomen.

Det är viktigt att tänka på att mat och kranvatten i landet kan innehålla bakterier och parasiter som kan orsaka olika typer av magsjuka och som ofta ger upphov till magont, illamående, kräkningar, diarré och feber. Detta brukar ibland kallas turistdiarré. Det är därför bra om du har noga koll på vad du får i dig, undviker att dricka kranvatten och att du ser till att ha med dig vätskeersättning och annat som kan lindra besvären om de uppstår. Du kan få ett visst skydd mot turistdiarré om du vaccinerar dig mot kolera.

Behöver du komma i kontakt med en läkare under resan? Ladda ner Min doktor-appen. Via appen kan du snabbt komma i kontakt med en svensk läkare i det fall du skulle bli sjuk.